WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Інтеграційна система України - Реферат

Інтеграційна система України - Реферат

Курсова робота
на тему:
"Інтеграційна система України"
2001 рік
Зміст
Вступ
1. Методологічні аспекти формування інтеграційної стратегії України
2.
Інтеграція України у світове господарство [1991-1997 рр.]
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно-державної ідентифікації, створення ряду передумов ефективного включення їх в глобальні економічні структури і процеси. Крім того, після проголошення незалежності певний період ці країни були ізольовані від світогосподарських глобальних процесів і приречені на автаркичну замкненість і самодостатність.
Можна виділити три визначальних передумови, реалізація яких створить сприятливі можливості для включення економіки України в глобальні процеси і структури. Мова йде про системну ринкову трансформацію, реструктуризацію і відвертість економіки. Головним в цій тріаді є, очевидно, перший блок, що передбачає системну трансформацію економіки від ізоляціонізму до відвертості, перехід від тоталітарно-директивної моделі суспільства до ринкової. Досвід свідчить, що ринкова трансформація розвивається у трьох основних напрямах: лібералізація економіки, приватизація власності, інституціоналізація (створення ринкової інфраструктури). При цьому виняткову роль для України грає створення атрибутів загальноекономічної і ринкової інфраструктури, стан відвертості економіки для більш широкого її включення в торгово-економічні, фінансово-інвестиційні, виробниче-технологічні глобальні процеси.
У Україні прийнятий ряд законів, що створюють номінальні можливості для включення її економіки в світове господарство, в міжнародний розподіл праці. Це, зокрема, закони "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про спеціальні (вільних) економічні зони" і інш. Тільки на початок 1997 р. було створено 3328 спільних підприємства, на основі чого залучено біля 500 млн. дол. США прямих зарубіжних інвестицій. Цей процес розвивається і далі. Є всі основи стверджувати, що в Україні формуються економічні, матеріальні, інституційні і інші передумови для поступового включення її економіки в світогосподарські процеси і структури.
1. Методологічні аспекти формування інтеграційної стратегії України
Безпосередня й активна участь України в сучасних інтеграційних процесах об'єктивно зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства, до якої причинилися односторонній її розвиток в межах високоспеціалізованих СРСР й РЕВ, деформовані зовнішньоекономічна політика й механізми зовнішньоекономічної діяльності, нерозвинені товарно-грошові відносини та національні ринки товарів, послуг, праці та капіталу.
Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світогосподарські зв'язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови (рис. 1).
Рис.1. Передумови інтеграції
Основні політико-правові передумови інтеграції:
-політичне визначення України;
-забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки;
-безумовне виконання міжнародних зобов'язень, особливо в сфері прав людини;
-пряма участь у регіональних і глобальних політичних процесах;
-формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання.
Економічні передумови інтеграції формуються завдяки таким чинникам:
-економічному та інституаційному забезпеченню суверенитету;
-оцінці економічного потенціалу і напрямів структурної перебудови;
-розробленню та реалізації обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення;
-оцінці експортного потенціалу, виробленню експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
-запровадженню національної грошової одиниціз включенням її в систему міжнародних розрахунків;
-розв'язанню проблеми зовнішньої заборгованості та розділу активів колишнього СРСР шляхом відповідних переговорних процесів.
До основних соціально-культурних передумов інтеграції належать:
-відродження і виховання почуття власної гідності, створення умов соціально-культурної життєздатності народів україни;
-формування сучасної, орієнтованої на світові пріоритети системи народної освіти;
-розвиток контактів з українцями, які проживають за межами України.
Формування інфраструктурних передумов насамперед пов'язане з
-розвитком транспортних комунікацій, необхідних для нормальної життєдіяльності суверенної держави;
розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних систем з включенням їх до міжнародних систем.
Формуючи інтеграційну стратегію і тактику, слід ураховувати особливості України як потенційної учасниці міжнародних економічних угруповань:
-відсутність досвіду державності, необхідність здобуття справжнього суверенитету;
-нерозробленість політико-правових регуляторів та інструментів;
-нерозвиненість ринкових відносин;
-інерція погіршення економічного стану;
-запас соціальної витримки населення, який виснажується.
Значний вплив на інтеграційну мотивацію та політику України справляють такі чинники:
-збіг періодів дезінтеграційних та інтеграційних процесів;
-розміщення в регіоні, що характеризується інтеграцією високого рівня;
-конкурентність щодо аналогічних інтересів країн Східної Європи;
-негативний досвід Інтеграції в рамках СРСР і РЕВ.
Інтеграція України в світове господарство можлива різними, але водночас взаємопов'язаними шляхами:
-через активну та ліберальну зовнішньоекономічну політику; за рахунок формування середовища, сприятливого для іноземного підприємництва й інвестування та транснаціоналізації високомонополізованих підприємств;
-через укладання двосторонніх міждержавних економічних угод та участь у багатосторонніх міжурядових переговорах; за рахунок інтенсифікації східноєвропейських інтеграційних процесів та формування передумов інтеграції в західноєвропейські інтегрційні структури.
На процеси включення України до сучасної системи світогосподарських зв'язків впливають конкретні внутрішньо- і зовнішньоекономічні фактори, що формуються в системі передумов, особливостей і шляхів інтеграції (рис. 2).
Серед внутрішньоекономічних факторів принциповим є перехід України до ринкової економіки, для чого потрібні розроблення і реалізація відповідної довгострокової програми. Така програма має, по-перше, враховувати сучасний соціально-економічний стан та особливості України; по-друге, бути адаптованою до еволюціонуючого зовнішньогосередовища; по-третє, спиратися на досвід переходу до ринкових відносин інших постсоціалістичних країн.
Важливе значення має такий довгостроковий фактор, як структурна перебудова національної економіки, орієнтована на сучасні техніко-технологічні, економічні,
Рис.2. Формування факторів інтеграції
екологічні і соціальні стандарти. Деформована структура національної економіки не відповідає критеріям суверенного розвитку України як з точки зору оптимальних пропозицій самозабезпечення та зовнішньоекономічної спеціалізації, так і з науково-технологичних, соціальних і особливо екологічних позицій.

 
 

Цікаве