WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Демографічні проблеми людства - Курсова робота

Демографічні проблеми людства - Курсова робота

кругообігу товарів, ресурсів, капіталу. Держава, яка добирає ринкові відносини з основою розвитку своєї економіки, формує певну модель у системі власності в країні (вибір співвідношення державної та приватної власності, проведення приватизації) створює ефективну законодавчу базу господарської діяльності та системи правління, дбає про забезпечення соціальних потреб та охорону довкілля. Отже, створюються умови, за яких пробивні сили мають змогу нарощувати продуктивність праці, капіталу, землі.
Другою передумовою є реалізація досягнень науково-технічного прогресу, на який, у свою чергу, впливають історія, культура, освіта наука. Через суспільний поділ праці та механізми інвестування здобутки науково-технічного прогресу перетворюються у фізичний (споруди, машини, устаткування) та людський або інтелектуальний капітал. У ХХ ст. залучення нових та найновіших технологій дало змогу багатьом країнам використовувати свої економічні ресурси набагато продуктивніше, ніж будь-коли в історії і досягти різкого збільшення виробництва за порівняно короткі періоди. так, якщо період першої промислової революції (ХІХ ст.) подвоєння обсягу виробництва на душу населення у Великобританії було досягнуто більш як за півстоліття, а в США - за 46 років, то в другій половині ХХ ст. такого самого результату Японія, Республіка Корея і Китай досягли за 10-12 рр. економічного розвитку.
Третьою передумовою є інтеграція у світове господарство. Ефективний економічний розвиток стає можливим, коли вільний рух товарів, капіталу, науково-технічної інформації сприяє економічному зростанню всіх країн світу. Так, під час промислової революції у ХІХ ст. у процесі взаємодії "піднялось" господарство країн Європи, а в наш час такі країни, як Японія, США, "далекосхідні тигри завдяки обміну товарами, технологіями і капіталом стали головними дійовими особами на світовому ринку.
Отже, проблема забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу, окремих його країн маєглобальний характер, оскільки її неможливо розв'язати без взаємодії всіх учасників світової спільноти і використання механізмів міжнародного поділу праці.
8. Висновок____________________
Ускладнення процесів взаємодії суспільства і природи, вплив науково-технічної революції на розвиток суспільства, формування світових макроекономічних процесів, посилення взаємозв'язку і взаємозалежності господарського та політичного життя країн і народів світу набули планетарних масштабів і породжують низку глобальних проблем.
З-поміж міжнародних соціальних проблем найважливішою є проблема збереження миру на Землі. В світі накопичено багато смертоносної зброї, в тому числі ядерної, зберігаються чинники, що стимулюють витрати на військові потреби, продовжуються міжнародні та міжнаціональні конфлікти. Досягнення миру в усьому світі можливе тільки за умови взаєморозуміння і всебічного співробітництва країн і народів світу.
Міжнародна соціальна проблема забезпечення поступального і пропорційного розвитку суспільства породжена величезними диспропорціями в розвитку господарства світу. Посилення темпів економічного розвитку необхідні не тільки для країн, що розвиваються, й для багатьох постсоціалістичних держав. Запорукою успіху її розв'язання є правильний вибір шляху економічних реформ, спрямованих на побудову ринкового господарства, реалізацію досягнень науково-технічного прогресу та інтеграцію господарства тієї чи іншої країни в світове господарство.
Серед глобальних екологічних проблем найважливішою є проблема загрози екологічної кризи. Як негативний наслідок антропогенних впливів на географічну оболонку, окреслились наростання таких змін глобального характеру, які можуть призвести до незворотних явищ у біосфері. Найлогічніший шлях відвернення екологічної кризи полягає в організації раціонального використання природи.
Глобальні екологічні проблеми мають економічний, соціальний та технічний аспекти. Це стосується, наприклад, проблем раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості, розвитку енергетики, використання земельних ресурсів і виробництва продовольства, використання ресурсів Світового океану.
Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності і якості життя людини випливають з усвідомлення того, що вона є головною цінністю планети Земля. Тому поряд із упорядкуванням і стабілізацією демографічних процесів людство має вирішити проблеми забезпечення життєдіяльності (продовольство, житло, енергія, знаряддя праці то-що) та якості життя людини (добробут, освіта, культура, охорона здоров'я та ін.).
9. ЛІТЕРАТУРА.
1. Б.П.Яценко "Економічна і соціальна географія світу" київ "АртЕк" 1997
2. В.В.Ковалевський, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова "Розміщення продукивних сил" Київ, "Знання" 1998 р.
3. Качан Є.П. "Економічна і соціальна географія світу" Тернопіль "Астон" 1999 р.
4. С.І.Дорогунцов "Розміщення продуктивних сил" Київ, 1999 р.
5. Соціально-економічна географія світу/ за редакцією О.І.Шаблія - Львів: "Світ" 1994 р.
6. Масляк П.О., Олійник Я.Б. Географія - навчальний посібник - Київ: "Знання", 1998 р.
7. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія світу - Київ: "Зодіак-Еко" 1998
8. Заставний Ф.Д. Географія світу - Львів: "Світ", 1994 р.
9. Заставний Ф.Д. Фізична географія світу - Львів: "Світ", 1996 р.
10. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія світу - Київ: "Благовіст" р.
Таблиця 1. Природний рух населення деяких країн світу
(на 1000 чоловік).
Країна Рік Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст
Україна 1996 9,1 15,2 -6,1
Росія 1995 9,3 14,7 -5,4
Латвія 1995 9,5 15,9 -7,4
Німеччина 1995 9,3 10,7 -1,7
Угорщина 1994 11,3 14,4 -3,1
Великобританія 1994 12,9 10,7 2,2
Італія 1994 9,3 9,5 -0,2
США 1994 15,3 8,8 6,5
Японія 1994 9,9 7,0 2,9
Бразилія 1994 20,8 6,9 13,3
Нігерія 1990-1995 45,4 15,4 30,0
Сомалі 1990-1995 50,2 18,5 31,7
Індія 1993 28,5 9,6 18,9
Китай 1993 17,8 6,5 11,3
Таблиця 2. Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, 1990 р.
Країни ВВП на душу населення, дол. Тривалість життя, рр. Частка людей, які мають освіту, %
Весь світ 4000 65 Немає даних
Економічно розвинуті країни, 19000 76 99
в тому числі США 22000 76 > 99
Японія 24000 79 = 100
ФРН 20500 75 > 99
Країни з середнім рівнем доходів, 2000 66 75
в тому числі Південно-Західна Азія та Північна Африка 2200 65 60
Латинська Америка 2000 67 83
Країни з низьким рівнем доходів, 330 62 55
в тому числі тропічна Африка, 300 51 48
Південна та Південно-Східна Азія, 300 58 40
Китай 350 70 75

 
 

Цікаве