WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Динаміка населення земної кулі - Курсова робота

Динаміка населення земної кулі - Курсова робота

такий розвиток негативно позначається на міжнародних відносинах. Подолання економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.
У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії в 70 -
на початку 90-х pp. посилилася тенденція до різкого падіння народжуваності - значно нижче від рівня, який забезпечує просте відтворення населення. В майбутньому це загрожує депопуляцією населення з її негативними соціальними наслідками.
Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються, призводить до подвоєння його чисельності кожні 20-30 років і ускладнює вирішення соціально-економічних проблем. У сучасному світі спостерігається ціла низка "парадоксів відсталості":
1. Внаслідок значних відмінностей у темпах приросту населення
розрив у рівнях національного доходу на душу населення між розвиненими і тими країнами, що розвиваються, .збільшився з 1:10 в 50-х pp. до 1:13 наприкінці 70-х pp. і може досягнути 1:15 до 2000р.
2. Безпрецедентна за масштабами урбанізація та випереджувальні
темпи зростання міського населення супроводжуються одночасним
швидким збільшенням чисельності сільського населення в країнах,
що розвиваються (млрд. осіб): 1950 p. - 1,4; 1980 p. - 2,2 і, за
прогнозами ООН, - 2,8 у 2000 р.
3. Поряд із значним збільшенням зайнятості, особливо в промисловості, росте потреба в нових робочих місцях для працездатного
населення. До кінця 80-х pp. число безробітних, а також осіб, що не
знаходять постійного заробітку, в країнах, що розвиваються, перевищило 500 млн..
4. Попри значне збільшення частки письменного населення в світі - з 61% 1960 р. до 71% 1980 p. і, за прогнозом ЮНЕСКО, до
85% до кінця XX ст., кількість неписьменних на земній кулі
(більшість із них живе в країнах, що розвиваються) відповідно виросла з 700 млн. до 800 млн. душ і може досягнути 950 млн. у 2000 p.
Потенційна небезпека розвитку сучасної світової демографічної ситуації полягає в тому, що населення земної кулі, чисельність якого
до 2000 p. перевищить 6 млрд. осіб (а в 2025 p. - 8 млрд.), входить у
XXI ст. з 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неписьменних, 1 млрд. безробітних, 1,5 млрд. знедолених, які знаходяться за межею бідності.
Деякі західні демографи (Д.-Дж. Боуг, Д. Медоус, Я. Тінберген та
ін.) зводять проблеми народонаселення до демографічного вибуху і
єдиним засобом їх вирішення вважають досягнення нульового
приросту населення до 2000 p. або 2025-2050 pp. завдяки скороченню народжуваності в країнах, що розвиваються. Прихильники цієї
концепції твердять, що технологічними засобами контролю над народжуваністю можна регулювати демографічну ситуацію. На їхню
думку, країни, що розвиваються, здатні проводити ефективну демографічну політику, залишаючись порівняно відсталими в економічному, соціальному й культурному відношеннях. Із критикою концепції нульового приросту виступило чимало вчених (А. Сові, К. Кларк, П. Куусі, Дж. Саймон та ін.), які відзначають, що стабілізація чисельності світового населення, як одна з умов вирішення проблем народонаселення, являє собою природно-історичний процес: нульовий ріст населення є не причиною, а наслідком його поступового переходу до стаціонарного стану. При цьому країни, що розвиваються, можуть
здійснити перехід від демографічного вибуху до простого відтворен-
ня населення або його помірного зростання тільки в процесі одно-
часного економічного, соціального та культурного розвитку.
Загострення проблем народонаселення поставило перед наукою
нові проблеми: визначення допустимих меж чисельності народона-
селення Землі (з урахуванням низки обмежувальних чинників -
продовольчого, енергетичного, економічного, соціально-психологічного
- називають цифри від 10 млрд. до 20 млрд. осіб); строки досягнення
стабілізації чисельності населення планети (за прогнозами - сере-
дина XXI ст.); найактуальніша проблема науки й демографічної
політики - стримування зростання населення в країнах, що розвиваються.
Незначне зниження темпів приросту народонаселення в деяких
країнах, що розвиваються, стало помітним із другої половини
80-х pp. Уряди 125 країн заявили про схвалення програм планування сім'ї, хоча 14 країн (Болівія, Бутан, Габон, Джібуті, Ірак, Камбоджа,
Катар, Кенія, Кувейт, Лаос, Ліван, ОАЕ, Оман, Екваторіальна Гвінея) не
погодилися на такі кроки.
Історичний досвід свідчить про можливість вирішення проблем народонаселення в розвиненому індустріальному і постіндустріальному суспільствах.
?
Д О Д А Т О К
Сучасна галузева структура зайнятості в країнах різних типів, %
США Японія ФРН Польща Індія Китай
Сільське, лісове та рибне господарство
2,9
5,8
3,3
23,0
60,9
56,4
Індустріальні галузі(гірничо-добувна проми-
словість, енергетична, будівництво, транспорт)
30,1
40,2
43,0
37,4
20,6
25,2
Обслуговуючі галузі(торгівля, сфера обслуго-
вування, фінанси,адміністрація)
67,0
54,0
53,7
39,6
18,5
18,4
?
Зростання кількості населення Землі
Рік Кількість населення, млн. осіб Показник приросту за наступний період, %
0 н.е. 200
1000 300 50,0
1200 350 16,7
1400 380 8,6
1500 450 18,4
1600 480 6,7
1700 550 14,6
1800 880 60,0
1850 1200 36,4
1900 1600 33,3
1910 1700 6,3
1920 1870 8,2
1930 2000 8,7
1940 2260 13,0
1950 2520 11,5
1960 3021 19,9
1970 3697 22,3
1980 4444 20,2
1990 5285 18,9
1995 5702 7,9
Прогноз на:
2000 6100 16,4
2050 9700 59,0
2108 10400 10,7
?
Кількість населення та середньорічний приріст
великих регіонів (за даними ООН)
Регіони світу Кількість населення, млн. осіб (на середину року) Середньорічний темп приросту 1990-1995, %
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2025
Світ у цілому 2520 3021 3697 4077 4444 4846 5282 5702 8342 1,6
Африка 224 282 364 414 476 549 633 720 1510 2,8
Лат. Америка 166 217 283 320 358 398 440 481 706 1,8
Північ. Америка 166 199 226 239 252 265 278 293 375 1,0
Азія 1403 1703 2147 2406 2642 2904 3186 3451 4969 1,6
Європа 549 605 656 676 693 706 722 729 743 0,2
Океанія 12 12 21,3 22 23 24 26 28 39 1,5
Мал. 4. Розміщення населення по континентах та регіонах світу, 1995р., млн. осіб (за даними ООН)
Регіони Загальний коефіцієнт, % Середньорічний темп прирісту, %
народжуваності смертності природний приріст
Світ у цілому 25 9 16 1,6
Африка 42 14 28 2,8
Лат. Амери-ка* 26 7 19 1,8
Пн. Амери-ка** 16 9 7 1,0
Азія 25 8 17 1,6
Європа 12 11 1 0,2
Океанія 19 8 11 1,5
Таблиця № 5.
Структура населення деяких регіонів світу за статтю.
Регіони Чол. млн. осіб Жінокмлн. осіб Частка жінок, % На скільки млн. мужчин більше(+) або менше( ) , ніж жінок
Весь світ 2664,6 2630,8 49,7 +33,9
Африка 319,7 322,8 50,2 -3,1
Лат. Амери-ка* 220,0 221,1 50,1 -1,1
Пн. Амери-ка** 135,0 141,7 51,2 -6,7
Авталія і Океанія 13,4 13,3 49,8 +0,1
Колишній СРСР 136,2 152,2 52,8 -16,0

 
 

Цікаве