WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Електроенергетика України: фінансові проблеми та перспективи галузі - Реферат

Електроенергетика України: фінансові проблеми та перспективи галузі - Реферат

Україні ж ця частка не перевищує 7 % . Наведене свідчить, що структуру енергокомплексу України необхідно змінювати, збільшуючи частку ТЕЦ, а також інших заходів децентралізації електроенергетики, а тому будівництво електростанцій великої потужності має бути припиненим. Це стосується і АЕС, де ККД використання вилученої в реакторах енергії нижчий, ніж на конденсаційних ТЕС. Для реалізації цього напряму структурної перебудови енергокомплексу можна передбачати модернізацію (реконструкцію) відносно невеликих ТЕС на ТЕЦ там, де це можливо, а також застосування когенераційних надбудов на котельних, а також в енергомістких технологічних процесах різних виробництв, зокрема металургійних, хімічних, виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Переваги комунальної і децентралізованої енергетики окрім наведених вище полягають ще й у тому, що на спорудження енергооб`єктів потрібні менші капітальні вкладення. Дуже важливо, що вони менші не тільки в абсолютних одиницях, а й у відносних.
Оптимальне співвідношення часток централізованої і комунальної (децентралізованої) енергетики має визначатись на підставі аналізу поточних техніко-економічних показників роботи енергооб`єктів і, зрозуміло, що воно не буде стабільним в часі. Особливої уваги потребує при цьому питання розміщення об`єктів комунальної і децентралізованої енергетики. У цьому випадку необхідно враховувати, що найбільші втрати виробленої електроенергії мають цілі регіони, віддалені від ДРЕС та АЕС на значні відстані (Крим, Одеська, Рівненська, Волинська, Житомирська області, південні частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей), а на всій території України це переважно села, до яких прокладені ЛЕП відносно невисокої напруги (6 кВ, 10 кВ). За розрахунками фахівців США передача електроенергії напругою 11 кВ на відстань більше 5 км за діючих тарифів є збитковою через високі питомі і абсолютні втрати електроенергії. Із цього напрошується висновок, що для сіл та інших віддалених енергоспоживачів ефективне вирішення проблеми енергозабезпечення також вимагає створення власних електрогенеруючих об`єктів. У цьому випадку, маючи на увазі охопленість національною енергосистемою 97 % території України, можна вважати доцільним, щоб власні електрогенеруючі потужності були під`єднані до мережі і розраховані на покриття лише пікового навантаження, коли втрати енергії в мережі найбільші. Окрім поступового нарощування власних генеруючих потужностей, це дозволить "акумулювати" в електромережі оперативні надлишки генерованої енергії. Дані Світової енергетичної конференції щодо ресурсів енергоносіїв свідчать, що для забезпечення сучасних потреб в паливі та енергоносіях їх достатньо на такі терміни: нафта - 30 років; природний газ - 50-60 років; вугілля - 500-600 років; пального для АЕС на повільних (теплових) нейтронах - близько 11-25 років (за деякими даними 120 років), на швидких - 800-1000 років. Якщо врахувати незамкнутість паливно-ядерного циклу в Україні та небезпечність АЕС, а особливо на швидких нейтронах, яких Україна ще не має і невідомо, коли зможе розробити та впровадити, то найперспективнішим із освоєних енергоносіїв в енергетиці на майбутнє можна визначати лише вугілля. Навіть якби ми змогли найближчим часом вирішити проблеми поставок нафти та газу з інших, окрім Росії, країн, то й тоді з огляду на швидку вичерпність цих носіїв стратегію розвитку енергетики на довготривалу перспективу необхідно пов`язувати насамперед з вугіллям, якого в Україні є достатньо для забезпечення цих потреб, але структура вугледобування та техніка його використання в енергетиці потребує корінної модернізації. Особливої уваги потребує вирішення проблем запобігання забрудненню довкілля сірчаним ангідридом, оксидами азоту, пилом, що досить успішно вирішено в промислових країнах світу. З огляду на останнє необхідно використати їх досвід, а також знайти в нинішній скруті шляхи залучення іноземних інвесторів до модернізації паливно-енергетичного комплексу, пов`язаного з видобуванням та використання вугілля.
Пропозиції до розв'язання проблеми.
Як ми бачимо, основні проблеми дуже звичні для нашого часу і стану нашої економіки вцілому: нестача фінансування, зношування виробничих потужностей і т.д. Отож щодо конкретних пропозицій до вирішення проблем я можу запропонувати наступні кроки:
" Оновити матеріально-технічну базу для виробництва та транспорту електроенергії за кошти отримані внаслідок повних розрахунків за вже спожиту електроенергію приватизації Обленерго
" Забезпечити необхідну правову базу для розвитку електроенергетичної галузі України з боку Верховної ради України та Міністерства ПЕКу;
" Забезпечити належний рівень менеджменту та маркетингу на підприємствах задіяних в генерації електроенергії шляхом впровадження програм з підготовки нових висококваліфікованих кадрів та програм по підвищенню кваліфікаціїіснуючих працівників;
" Змінити в разі необхідності форму власності (корпоратизація і приватизація). Перші кроки уже зроблено (6 "ОблЕнерго");
" Забезпечити сприятливий інвестиційний клімат для стратегічних інвесторів;
" Підтримувати міжнародне співробітництво в енергетичній сфері із сусідніми державами.
Обґрунтування пропозицій та вибір альтернатив.
На мою думку, всі ці заходи є необхідними та очевидними для належного розвитку енергетики України. Отож короткі обгрунтування наведених пропозицій:
Оновлення матеріально-технічної бази є запорукою підвищення технологічної ефективності на будь якому підприємстві. Адже застаріле обладнання не дозволяє нарощувати необхідні темпи виробництва та має менший ККД порівнянно з новим обладнанням.
Створення необхідної правової бази є дуже важливою ланкою на шляху до розвитку.
Забезпечення менеджменту і маркетингу підприємства на високому рівні є однією з головних вимог для нормального його функціонування. Багато наших підприємств страждають від того, що їх керівництво абсолютно не розуміється на сучасній ринковійекономіці. Часто трапляється, що уповноваженою особою від держави на підприємство призначається людина, абсолютно незнайома з ринковою економікою (сучасним менеджментом та маркетингом). Тому вирішення цієї проблеми є життєво необхідним для підвищення ефективності діяльності підприємств.
Форма власності також відіграє немалу роль в діяльності підприємства. І те, що ефективність діяльності приватного підприємства є на порядок вищою за ефективність державного підприємства, визнано як загальний факт. І хоча держава ніколи не відмовиться від контролю над такою стратегічно важливою галуззю як енергетична, все ж на мою думку навіть часткова приватизація принесе багато користі. До речі кроки по приватизації Обленерго вже зроблено.
Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями
Для досягнення бажаних результатів необхідно поєднання зусиль на всіх рівнях. Так на сьогоднішній день в Україні діють такі структури: Оптовий Ринок Електроенергії (ОРЕ), Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ), ОблЕнерго, незалежні транспортувальники електроенергії, підгалузеві об'єднання. Сьогодні реформування відносин власності - одна з головних умов активізації виробництва та транспортування електроенергії на етапі ринкових перетворень. Тому першочерговими заходами державної політики повинно бути завершення приватизації державних підприємств, концентрація та зосередження акцій у ефективних власників і стратегічних інвесторів. Вказані перетворення слід робити лише за умови економічної доцільності, підвищення конкурентноздатності і ефективності виробництва.
Аналізуючи діяльність урядових та інших владних структур в напрямі перебудови паливно-енергетичного комплексу з метою розв`язання проблеми енергозабезпечення України з урахуванням викладеної стратегії, тобто завдань сталого еколого-економічного розвитку необхідно констатувати, що ця діяльність в цілому є незадовільною як в окремих напрямах, так і в цілому. На перший погляд, велика кількість державних рішень мала б сприяти позитивному

 
 

Цікаве