WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Електроенергетика України - Курсова робота

Електроенергетика України - Курсова робота

перспективі , крім Запорізької АЕС, ССВЯП планується побудувати в Рівному, Південно-Українську і Хмельницьку.
Повна вартість будівництва сховищ на одній АЕС становитеме 85 млн. доларів, що значно менше ніж щорічна оплата Росії.
Щодо проблем вітрової енергетики, то тут слід підкреслити умови будівництва та наступної експлуатації.
Тут проблема полягає в тому, що ВЕС є невигідними для України. По-перше, вітрові агрегати дуже дорогі, а по-друге умовою для будівництва ВЕС є постійний вітер не менше 6-8 а/с. Для будівництва ВЕС існує багато обмежень:
- їх треба споруджувати віддалік від промислових та житлових об'єктів, сільсько-господарських угідь, водоймищ, рекреаційних та заповідних зон тощо;
- необхідно прокладати до ВЕС дорожно-транспортні магістралі, підводити лінії електропередачі та телефонного зв'язку.
5. Екологічний вплив електроенергетики.
Одним з провідних чинників , що обмежує розвиток енергетики в Україні, є екологічний. Викиди від роботи цієї галузі становлять близько 30% всіх твердих часток , що надходять в атмосферу внаслідок господарської діяльності людини. За цим показником електростанції зрівнялися з підприємствами металургії і випереджають всі інші галузі промисловості. Крім того , електроенергетика дає до 63 % сірчаного ангідриду, понад 53 % оксидів азоту, що надходять у повітря від стаціонарних джерел забруднення. Вони є основними джерелами кислотних дощів в Україні. Оксиди вуглецю , що їх викидають електростанції в атмосферу, - головне джерело парникового ефекту на нашій планеті.
У 1991 році сумарні викиди підприємствами енергетики становили 2,5 мільйонів тонн. Якщо не зменшити вміст оксиду вуглецю в атмосфері, на землю чекає глобальне потепління клімату. Це призведе до підвищення рівня Світового Океану і затоплення значних площ землі.
Під час видобутку вугілля щорічний обсяг твердих відходів досягає 1-3 млрд. м3, рідких - 3 млрд. м3. З останніми в природні водойми скидаються 180 т домішок.
Великі ТЕС використовують мільйони тонн вугілля щорічно. Україна за "кількістю "технічного бруду" на душу населення , навіть не враховуючи наслідків Чорнобильської катастрофи, посідає перше місце в Європі. Зони екологічної біди займають 15 % території держави. Забруднені такі області , як Київська , Житомирська , Рівненська , Чернігівська , Вінницька , Черкаська , та інші. Потрапили радіонукліди і в Дніпро -- основне джерело питної води для 35 млн жителів країни.
Екологічні чинники в розвитку ядерної енергетики завжди повинні бути на першому місці , інакше не буде для кого виробляти електроенергію.
Для зменшення викидів в атмосферу шкідливих речовин необхідно дотримуватись таких заходів:
- економити теплоенергію ;
- збільшувати частку природного газу на ТЕС за рахунок зменшення його перевитрат у металургії та інших галузях господарства;
- підвищувати ефективність використання різних видів палива;
- впродовужувати ефективні і економічно виправдані очисні пристрої;
- удосконалювати структуру промисловості.
Загалом економічний вплив електростанції такий:
1. Забруднюють атмосферу;
2. Виникає слабке радіоактивне забруднення;
3. Забруднюють шлаками і золою грунти;
4. Вилучаються землі під кар'єри;
5. Відбувається відчуження земель під лінії електропередач;
6. Виникають шуми і вібрації;
7. Затоплюються великі площі земель;
8. Утворюються болота, та антисанітарні водосховища;
9. Відбувається відчуження великих площ земель під будівництво АЕС та сховищ для ядерного пального;
10. ЛЕП утворюють електричні та магнітні поля.
Негативного екологічного впливу завдає Україні гідроенергетика. Будівництво гідровузлів на Дніпрі призвело до затоплення великих площ . Водосховища підвищили рівень навколишніх грунтових вод , стали причиною інтенсивного руйнування крутих берегів.
?
ІІІ. ВИСНОВКИ.
Загалом питання електроенергетики потребує подальшого вивчення.
У зв'язку з енергетичною кризою та неоплатою споживачів за електроенергію відбувається масове виключення електроструму. Але чому ? Адже в Україні такий могутній енергетичний потенціал, так багато потужних електростанцій. Також в Україні середні показники за виробництвом електроенергії в світі - 5 000 кВт/год на людину. Нині у зв'язку з кризовим станом економіки України істотно скоротилися можливості зебезпечення її паливно-енергетичними ресурсами , в тому числі й електроенергією.
В "галузі" Електроенергетика відбувається спад у виробництві електростуму. Стратегія розвитку галузей електроенергетики спрямована на реконструкцію технологічно неефективних виробництв.
Прогноз енергозабезпечення економіки України на перспективу розробляється з урахуванням ролі і місця енергетичного фактора в економіці України. В основу прогнозу покладено Національну енергетичну програму України до 2010 року (НЕП). Програму структурної перебудови економіки, Комплексну програму енергозбереження на період до 2010 року. Концепцію енергетичної безпеки України на 2010 рік інші законодавчі та нормативні акти. (таблиця 2.)
Види енергії
1996
1997 2000 2005
2005 у % до 1996
прогноз
Атомна енергія 27,5 26,8 26,3 26,1 98,5
Гідроенергія 3,2 3,5 3,8 4,4 137,5
Нетрадиційні природні енергетичні ресурси - 0,01 0,02 0,2 -
Виробництво електроенерегії (млрд кВт/ год) 183,0 178,0 086,7 211,5 115,6
Всього традиційних природних енергоресурсів 30,7 30,3 31,2 31,7 103,2
Таблиця 2.
Потреба економіки України в електроенергетичних ресурсах на період до 2005 року.
Нарощування виробництва електроенергії прогнозується за рахунок рацінальнішого використання сировинних та енергетичних ресурсів, зниження енергомісткості та паливомісткості , а також в результаті того , що очікуваний приріст валової доданої вартості у електроенергетиці випереджатиме темпи зростання валового випуску електроенергії.
На мою думку , найоптимальнішим рівнем виробництва струму є період від 1996 року до прогнозу 2000 року.
Я думаю, якби керівництво держави більше уваги приділяло кризовій ситуації в енергетиці України, то з цієї кризи Україна вийшла б з меншими витратами.
ЛІТЕРАТУРА.
1. Заставний Ф. Д. Географія України. - Львів, 1996.
2. Іванук Р. І. Економічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка України - 1995 р.- № 2 -ст. 38-43
3. Розміщення продуктивних сил України за ред. Є. П. Качана. - К. , 1996.
4. Масляк П. О. , Шищенко П. Г. Географія України . - К., 1998.
5. Падун М. М., Бейдик О. О. Географія: посібник для вступників до вищих навчальних закладів. - 2-е вид. - К. : Либідь , 1996.
6. Сиротенко А. Й., Б. О. Чернов Географія України 9 . - Київ "Освіта", 1994 р.
7. Огінський А. // Економіка України , квітень 1998 року.

 
 

Цікаве