WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → "Методи наук.аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України"" - Реферат

"Методи наук.аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України"" - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ
Розміщення продуктивних сил
Тема: "Методи наукового аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України"
Спеціальність 6201/1,
I курс, 1 група
Малюга Віталій Володимирович
м. Київ
1999 р.
ПЛАН
1. Розміщення продуктивних сил як об'єкт територіального планування.
2. Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.
3. Економіко-статистичні методи аналізу територіальної організації господарства
4. Економіко-математичні методи аналізу територіальної організації господарства
4.1 Балансова модель.
4.2 Оптимизационная модель.
5. Завершальний етап дослідження і прогнозування територіальної організації господарства.
Розміщення галузевих комплексів, соціальної інфраструктури, а також господарства економічних районів характеризує систему територіальної організації народного господарства. Розміщення продуктивних сил є об'єктом територіального планування, що передбачає розробку схем розвитку і розміщення галузей господарства, продуктивних сил областей і економічних районів. На основі галузевих і територіальних схем складають генеральну схему розміщення продуктивних сил країни.
У наукових дослідженнях територіальної організації народного господарства використовується широкий спектр методів, серед яких ведучим є системний аналіз. З його допомогою можна порівнювати різні варіанти рішень проблем з удосконаленням розміщення виробництва і вибирати для практичного використання кращі в інтересах регіонів і держави, у цілому.
Системний аналіз уможливлює раціональне використання різної інформації, дає можливість чітко визначити кожну проблему, виявити мета і вибрати найбільш ефективні методи її рішення. Наукова розробка економіко-математичних методів не тільки розширила застосування системного аналізу розміщення продуктивних сил, але і додала цілеспрямований і варіантний характер економічним розрахункам.
У проектних розробках, при обґрунтуванні розміщення продуктивних сил найбільш розповсюдженими є економічні методи. Нескладні балансові розрахунки виробництва і споживання продукції в районах належать до наближених методів, що ще називають традиційними. Складні балансові розрахунки на ЕОМ належать до точних чи нових методів.
Найбільш розповсюдженим у плануванні територіального господарства є балансовий метод. У предплановых дослідженнях широко використовується система матеріальних, фінансових і інших балансів. Розробляються баланси трудових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, що погодяться з товарними фондами, територіальні баланси потужностей будівельних організацій, баланси місцевих будівельних матеріалів, виробів металообробної промисловості міжгалузевого використання й ін. Баланси підрозділяють на звітні і планові. Науково-дослідні установи постійно проводять спеціальні дослідження з удосконалюванню регіональної системи балансів. Особливе значення мають розробки звітних міжгалузевих балансів виробництва, розподілу і споживання продукції в областях і економічних районах.
Техніко-економічні розрахунки в основному застосовуються на проектній стадії обґрунтування розміщення підприємств і територіального розвитку виробництва. Порівняльну ефективність різних варіантів районного розміщення підприємств і комплексів визначають на основі розрахунку потокових (собівартості) і порівняння одноразових (капітальних) витрат. При виборі місць розміщення враховують показники материало-, энерго-, фондо- і трудомісткості продукції. Особливу роль грають показники водоемкости і транспортабельності продукції.
Техніко-економічні показники аналізів територіальної організації народного господарства розраховують визначенням розмірів відповідних витрат на виробництво одиниці продукції. Витрати окремих ресурсів і випуск нової продукції доцільно визначати у вартісному чи в натуральному обчисленні.
1. Матеріалоємність виробництва:
Мм = Зм /Пг,
де Зм - витрати матеріалів, грн.,т; Пг - річний випуск продукції, грн., шт., т.
2. Енергоємність виробництва:
Эм = Зэ/ Пг,
де Зэ - витрати енергії, квт*година.
3. Трудомісткість виробництва:
Тм = Зт/ Пг,
де Зт - витрати праці, людино-години.
4. Водоёмкость виробництва:
Вм = Зв/ Пг,
де Зв - витрати води, л.
5. Фондоёмкость виробництва:
Фм = Сф/ Пг,
де Сф - вартість основних фондів, грн.
6. Капиталоёмкость виробництва:
Км = Скв/ Пг,
де Км - вартість капіталовкладень на спорудження об'єкта, грн.
7. Транспортабельність продукції:
Тп = Зпр/ Пг,
де Зпр - витрати на перевезення продукції, грн.
8. Собівартість продукції:
З = Сс + См + Зо,
де Сс і См - вартість сировини, матеріалів, палива, енергії й інших предметів праці й амортизаційних відрахувань, грн.; Зо - витрати на оплату праці і реалізацію продукції, грн.
При визначенні ефективності функціонування господарства підприємства використовують систему вартісних показників: валову і товарну продукцію, чисельність працівників, продуктивність праці, вартість основних виробничих фондів, матеріальні витрати і капітальні вкладення.
Аналіз територіальної організації господарств передбачає використання економіко-статистичних методів. Серед них найбільш розповсюдженими є обчислення індексів і середніх величин, кореляційний аналіз, групування і графоаналітичний метод.
До традиційних методів аналізу розміщення

 
 

Цікаве