WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики - Реферат

Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики - Реферат

Ні.
Я працював на уроці на ______% і заслуговую оцінку ______
Чи потрібна допомога під час виконання домашнього завдання?
Так. Ні.
VІІ. Домашнє завдання.
Тема: Послідовне і паралельне з'єднання провідників.
Мета6 ознайомити учнів з послідовним і паралельним з'єднанням провідників, навчити їх розраховувати електричні кола за законами послідовного і паралельного з'єднання провідників, розвивати вміння робити теоретичні висновки, виховувати інтерес до фізики.
Обладнання: джерело струму. Два резистори, демонстраційний амперметр і вольтметр, вимикач.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Фізичний диктант (письмово)
1. Сила струму вимірюється…
2. Одиниця опору…
3. Причиною електричного опру металу є…
4. В амперах вимірюється…
5. Одиницею напруги є…
6. Сила струму в провіднику залежить від…
7. Напруга вимірюється…
8. Одиницею сили струму є…
9. Опір провідника залежить від…
10. В мах вимірюється…
11. Закон Ома записується так…
12. Величина заряду, що проходить через провідник, залежить від…
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Паралельне і послідовне з'єднання провідників використовують на практиці надзвичайно широко. Тому знання законів розподілу струмів і напруг при таких з'єднаннях необхідні всім, а не тільки фахівцям у галузі еелектроенергетики. Особливо хлопцям - майбутнім електриком, механіком, шофером, трактористом і тим, хто хоче самостійно сконструювати якийсь електро-радіопристрій, електроприлад, виготовити ялинкову гірлянду чи змонтувати освітлювальну мережу у власному будинку чи квартирі.
Повідомлення теми і мети уроку.
Відповідно до мети уроку поставте собі цілі, над досягненням яких ви будете працювати на сьогоднішньому уроці. Обговоріть їх у парах.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення вчителя.
На демонстраційному столі складено електричне коло за схемою, що накреслена на дошці. Таке електричне коло ви складали під час виконання першої лабораторної роботи. У даному колі до джерела струму під'єднано дві спіралі опором R1 і R2.
Якщо кінець першої дротини з'єднаний з початком другої, кінець другої з початком третьої і т.д., то таке з'єднання називають послідовним з'єднанням провідників.
2. Бесіда з учнями.
- Пригадайте лабораторні робот и"Визначення сили струму на різних ділянках електричного кола" і "Вимірювання напруги на різних ділянках кола", дайте відповіді на такі запитання (див. мал.1).
а) Чи зміняться покази амперметра, якщо його під'єднати в точці 1?
б) Чому покази амперметра врізних ділянках кола з послідовно з'єднаними споживачами однакові?
- Уважно стежте за демонстрацією. (Вчитель вимірює напругу на резисторі R1, потім - на R2 і разом на обох резисторах. Учні записують покази вольтметрів).
а) Чому дорівнює напруга на опорах R1 і R2?
б) Чому дорівнює напруга на обох резисторах разом?
в) Які висновки можна зробити? (U=U1+U2)
г) Як пояснити такий результат? (Можливо хтось із учнів пригадає, що напруга визначається роботою по переміщенню одиничного заряду: А + А1+А2, тому U=U1+U2.
- А тепер доведемо це математично: U1=R1I; U2=R2I; U=R.I, де R - загальний опір обох резисторів. Враховуючи закон додавання напруг U=U1+U2, маємо RI= R1I+ R2I. Поділивши на І, маємо: R= R1+ R2. При будь-якій кількості резисторів: : R= R1+ R2+: R3+… Rn.
Як пояснити такий закон додавання опорів при послідовному їх з'єднанні?
(Послідовне з'єднання ніби робить провідник довшим, а його опір прямо пропорційний довжині).
3. Демонстрування:
а) схеми паралельного з'єднання електричних лампочок;
б) схеми паралельного з'єднання джерел стуму.
4. Розповідь учителя (з елементами бесіди).
Розгляньте уважно схему. Що креслена на дошці (див.мал.2.)
Намалюйте таку ж схему в зошитах. За цією схемою складено електричне коло на демонстраційному столі. Можна побачити, що в точці С електричний струм розгалужується на два стуми І1 і І2. Вмикаємо джерело струму. Запишіть покази амперметрів А1А1 в А2.
Який можна зробити висновок? Його можна записати так:
І= І1 + І2+ І3 +…+ Іn.
Тепер під'єднаємо вольтметр по черзі до резисторів R1 і R2 та до точок С і Д. Запишіть покази вольтметра.
А тепер займемося математикою.
Оскільки І= І1 + І2, маємо:
Поділивши обидві частини останнього рівняння на U, маємо:
Запишемо підряд отримані закономірності.
І= І1 + І2+ І3 +…+ Іn.
U1=R1I; U2…= Un
Хто хоче сформулювати закони паралельного з'єднання? (Учні самостійно формулюють закони, вчитель допомагає сформулювати закон для визначення опору при паралельному з'єднанні провідників).
Використавши співвідношення
- Зробіть висновок з останньої рівності. Ще одна цікава властивість:
- Подумайте, як визначити загальний опір трьох, чотирьох і т.д. паралельно з'єднаних резисторів однакового опору, використавши останню властивість.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Інтерактивна вправа "Робота в малих групах"
Вивішують список, за яким учні об'єднуються в групи по 5 осіб.
Групи гетерогенні, тобто об'єднані сильні, середні і слабкі учні. Це необхідно для стимулювання творчого мислення й інтенсивного обміну ідеями. Кожній групі дається завдання, над яким вона працює. Учитель контролює процес. По закінченні відведеного часу кожна група представляє результати своєї роботи.
Завдання для групи 1.
1. Два провідники з опорами R1=1Ом, R2=2 Ом, з'єднані послідовно. Сила струму в колі 1А. Визначити опір кола, напругу на кожному провіднику й повну напругу всієї ділянки кола.
2. Три провідники опором R1= R2= R3= 10 Ом, з'єднані так, як показано на схемі. Обчислити силу струму у кожному резисторі, якщо напруга між точками А і В становить 30 В.
Завдання для групи 2.
1. Коло складається з двох послідовно з'єднаних провідників з опорами R1=4Ом, R2=6 Ом. Сила струму в колі 0,2А. Знайдіть опір кола, напругу на кожному з провідників та загальну напругу.
2. Три резистори опором R1=2Ом, R2= R2 =8 Ом, з'єднанні так. як показано на схемі. Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі R1 проходить струм силою 0,5 А.
VІ. Підсумок уроку. Самооцінювання.
1. Підбиття підсумків роботи в групах (самооцінювання)
Підкресліть вибране.
а) Чи кожен учень зміг висунути свою пропозицію?
Так Не зовсім Ні
б) Чи все обговорили?
Так Не зовсім Ні
в) Чи виконали завдання до кінця?
Так Не зовсім Ні
2. Підбиття підсумків роботи вчителем.
а) Яка група швидко і правильно виконала завдання?
б) Як працював весь клас?
а) Як працювали окремі учнів?
г) Оцінки тим, хто захищав задачу, хто брав активну участь в обговоренні.
VІІ. Домашнє завдання.
Вивчити § 38, §39. Розв'яжіть задачу.
Обчислити опір двох паралельно з'єднаних резисторів R1=20 Ом, R2= R2 =80 Ом за формулою і використовуючи номограму.
Повторіть §33, §34.

 
 

Цікаве

Загрузка...