WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики - Реферат

Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики - Реферат

запобіжника, що знаходиться на вашому столі.
- Продумайте відповіді на запитання, записані на дошці.
3. Бесіда за питаннями, що записані на дошці:
- Яку будову мають лампи розжарювання?
- З якого металу виготовляють спіралі електричних ламп?
- На які напруги розраховані лампи, що вам відомі?
- Для чого служить запобіжник?
- Які бувають запобіжники?
ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
Інтерактивна вправа "Робота в парах"
Завдання записано на дошці. Учні працюють разом, допомагають один одному, у разі потреби звертаються до вчителя.
Задача
Скільки теплоти виділяється в спіралі електроплитки, опір якої під час роботи становить 22 Ом? Електроплитка ввімкнена в освітлювальну мережу протягом 100 с.
V. Підсумок уроку.
Прес-конференція. Обговорення того. наскільки повно було виконано роботу, в якому напрямку необхідно працювати долі.
VІ. Домашнє завдання.
Вивчіть § 41, §42. Розв'яжіть задачу №1 із вправи 22. Повторіть §38-§40.
Тема: Закон Ома для однорідної ділянки кола
Мета: встановити на дослідах залежність між силою струму, напругою на ділянці коли та опором цієї ділянки; формувати в учнів свідоме сприйняття взаємозв'язку між явищами на прикладах закону Ома, розвивати логічне мислення, виховувати старанність.
Обладнання: комплект приладів для перевірки закону Ома для ділянки кола, правила проведення інтерактивної вправи "Мікрофон".
Епіграф уроку:
Не достатньо мати лише добрий розум,
Головне - це раціонально застосовувати його.
Р.Декарт
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Технологія "Мікрофон"
Учитель ставить запитання до учнів. Учням запропоновано певний предмет (ручка, олівець), що виконуватиме роль мікрофона. Діти передають його один одному, по черзі беручи слово. Відповідає тільки той, у кого уявний мікрофон.
- Що таке сила струму? Яка формула для її означення?
- Якими одиницями вимірюють силу струму?
- Що таке напруга? Яка формула для означення напруги?
- Якими одиницями вимірюють напругу?
- Яка природа опору провідника?
- Якими одиницями вимірюють опір провідника?
ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення вчителя.
Ми ознайомились із трьома фізичними, величинами: силою струму (І), напругою (U) та опором R. Чи існує зв'язок між цими величинами?
Якщо існує, то який він і як його встановити? Поміркуємо таким чином. Сила струму характеризує швидкість переміщення заряду ( ) і визначається величиною заряду, переміщеного за одиницю часу через поперечний переріз провідника. На швидкість переміщення зарядів впливає напруга ( ) та опір провідника.
Зі сказаного випливає логічний висновок: ці величини якось пов'язані між собою. Як саме?
2. Демонстрування дослідів.
Дослід 1. Демонстрування залежності сили струму від напруги. (Один із учнів будує графік на дошці, всі інші - в зошитах).
Дослід 2. Дослідження залежності сили струму від опору при постійній напрузі й побудова графіка цієї залежності.
3. Бесіда з учнями.
- Порівняйте графіки, які ви побудували за даними дослідів, із графіками, що наведені в підручнику на мал.. 2.43 .44 (с.108-109).
- Який висновок можна зробити із другого графіка?
- Як записати ці залежності математично?
- Як вираз отримаємо, об'єднавши обидві пропорції?
4. Пояснення вчителя.
Вираз - це і є та залежність між трьома фізичними величинами, що характеризують електричний струм. Їх встановив німецький вчений Сімон Ом.
Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна її опор:
Де І - сила струму в ділянці кола;
U - напруга на кінцях цієї ділянки;
R - опір ділянки.
Для розв'язування задач часто використовують формули:
Із виразу не випливає, що опір залежить від напруги і сили струму; він залежить тільки від матеріалу, довжини і площі поперечного перерізу провідника, тобто . Цікавим є трикутник для визначення величин, що входять до формули закон Ома.
V. Розв'язування задач.
VІ. Підсумки уроку та оцінювання, пояснення домашнього завдання.
Тема: Розв'язування задач.
Мета: готувати учнів до тематичної контрольної роботи, розвивати вміння розв'язувати задачі, аналізувати процеси, розкривати їх фізичний зміст, виховувати працьовитість, кмітливість.
Обладнання: роздавальний матеріал, правила проведення інтерактивної вправи "Мозковий шторм" (пам'ятка), кросворд.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перевірити наявність домашнього завдання в учнівських зошитах.
Відповісти на запитання, що виникли під час розв'язування домашніх задач.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Учні повинні повторити формули, одиниці вимірювання фізичних величин, які потрібно знати при розв'язуванні задач. Вони роблять це, розгадуючи кросворд.
1
2
3
4
5
1) Фізична величина, що обчислюється за формулою Р=UI.
2) Фізична величина, що обчислюється за формулою А=Р.t.
3) Фізична величина, яка вимірюється вольтметром.
4) Одиниця вимірювання роботи електричного струму.
5) Одиниця вимірювання електричного опору.
ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Інтерв'ю.
Я хочу, щоб кожний з вас пояснив, чому вважає за потрібне вміти розв'язувати задачі по темі "Електричні явища".
Повідомлення теми й мети уроку.
V. Розв'язування задач.
Інтерактивна вправа "Мозковий штурм"
Після презентації умови задачі, яку необхідно розв'язати (умову записую на дошці) пропоную всім висловити ідеї, коментарі, шляхи розв'язання. Усі пропозиції записую на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх оголошення без зауважень, коментарів чи запитань.
Необхідно заохочувати всіх до висунення якомого більшої кількості ідей. На закінчення обговорюються й оцінюються запропоновані ідеї.
Учні біля дошки виконують скорочений запис задачі та розв'язують її.
Задача 1. Яку роботу виконує струм силою 0,5 А при напрузі 220 В протягом 1 хв?
Задача 2. Визначити силу струму в лампі потужністю 100 Вт, увімкнений в мереж з напругою 220 В.
Задача 3. Вартість 1 кВт.год. електроенергії - 22 коп. Скільки потрібно заплатити за використану електроенергію плитою потужністю 2 кВт, що працює протягом місяця по 3 години щодня?
Задача 4. Опір нагрівального елемента електронагрівача 100 Ом . За який час закипить 10 кг води, взятої при температурі 20оС, якщо ККД нагрівача 80%, напруга в мережі 220 В.
Додаткове завдання для учнів, які навчаються на високому рівні.
Розв'язати задачу.
Ламку потужністю 60 Вт, розраховану на напругу 110 В., потрібно ввімкнути в мережу з напругою 220 В. Якого опору резистор потрібно ввімкнутив коло послідовно з лампою?
VІ. Підсумок уроку.
Заповнення листа самоконтролю.
Чи досяг я мети уроку?
Так.

 
 

Цікаве

Загрузка...