WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Гра “Слабка ланка” на уроці фізики - Реферат

Гра “Слабка ланка” на уроці фізики - Реферат

турбіна)
75. Як називають положення поршня в циліндрі в верхній і нижній точках? (Мертві точки)
76. Як називають такт, у ході якого горючі гази заповнюють циліндр? (Впуск)
77. Як називають звук, що чутно в небі після блискавки? (Грім)
78. Як називають розряд електричного струму в небі? (Блискавка)
79. Що в перекладі означає слово "електрика"? (Янтар)
80. Скільки родів зарядів існує? (Два)
81. Як взаємодіють однойменні заряди? (Відштовхуються)
82. Яким приладом визначають наявність електричного заряду? (Електроскопом, електрометром)
83. Як називають матеріал, що не проводить електричний струм? (Діелектрик, ізолятор)
84. Як прізвище вченого, на честь якого названо величину заряду? (Кулон)
85. Як змінюється дія електричного поля при збільшенні відстані між зарядами? (Зменшується)
86. Що вимірюється електрометром? (Електричний заряд)
87. Хто запропонував ядерну модель атома? (Резерфорд)
88. Що важче: протон чи електрон? (Протон)
89. Де в атомі міститься нейтрон? (У ядрі)
90. Як називають незаряджену частину всередині ядра? (Нейтрон)
91. Як називають найменшу заряджену частинку? (Електрон)
92. Які частинки рухаються всередині електроліту під час проходження струму? (Іони)
93. Який із атомів має більшу кількість електронів: водень чи кисень? (Кисень)
94. Як називають упорядкований рух заряджених частинок? (Електричний струм)
95. Що рухається під час проходження струму в металах? (Електрони)
96. Як називають пристрій, що може нагромаджувати електричний заряд? (Акумулятор)
97. Який прилад виробляє електричний струм на електростанціях? (Генератор)
98. Як називають пристрій для вироблення електричного струму, в якому місце спаювання двох різних провідників нагршають? (Термопара)
99. Як називають з'єднання проводами джерела струму, споживачів та вимірювальних приладів? (Електричне коло)
100. Скільки полюсів має магніт? (Два)
101. Що роблять магніти, коли їх наближати різнойменними полюсами? (Притягуються)
102. Чим вимірюють силу струму? (Амперметром)
103. Як вмикається в коло амперметр? (Послідовно)
104. Яким приладом вимірюють напругу в електричному колі? (Вольтметром)
105. Як вмикається в коло вольтметр? (Паралельно)
106. Яку фізичну величину назвали на честь французького вченого Андре-Марі Ампера? (Силу струму)
107. Який прилад служить для зміни сили струму? (Реостат)
108. На честь якого вченого назвали закон, що пов'язує силу струму, напругу та опір? (Ома)
109. Яку величину отримують множенням напруги на силу струму? (Потужність)
110. Якщо в електричному колі зростає сила струму, що відбувається з напругою, якщо опір не змінюється? (Зростає)
111. Як називають з'єднання, при якому початок наступного приладу приєднують до початку попереднього? (Послідовне)
112. Як зміниться опір кола при з'єднанні двох опорів паралельно? (Зменшиться)
113. Який прилад веде облік витраченої електричної енергії? (Лічильник)
114. Чи залежить електрична робота від часу проходження струму? (Так)
115. Що відбувається з провідником під час проходження струму? (Провідник нагрівається)
116. Що вимірює ватметр? (Потужність)
117. Як називають прилад, що перетворює електричну енергію в світлову? (Лампочка)
118. Як називають випадкове з'єднання двох провідників зі струмом? (Коротке замикання)
119. Як називають прилад, що захищає коло від короткого зіткнення? (Запобіжник)
120. Яка дія електричного струму використовується в електромагнітах? (Магнітна)
121. Чому стрілка компаса завжди показує в одному напрямі? (Діє магнітне поле Землі)
122. Як називають пристрій, в якому електрична енергія перетворюється в обертовий рух? (Електричні двигуни)
123. Як зміниться енергія тіла, якщо над ним виконати роботу? (Збільшиться)
124. Як називають явище, коли Місяць стає напроти Сонця? (Сонячне затемнення)
125. Яке явище лежить в основі утворення зображення в дзеркалі? (Явище відбивання)
126. Який фокус має випукла лінза: дійсний чи уявний? (Дійсний)
127. Як називають точку, в якій збираються всі промені, заломлені лінзою? (Фокус)
128. Скільки фокусів має збиральна лінза? (Два)
129. За допомогою якого приладу розглядаються маленькі тіла? (Мікроскопа)
130. Який розділ фізики вивчає рух тіл? (Кінематика)
131. Чим задається положення тіла у просторі? (Координатами)
132. Як називають напрямлений відрізок, що сполучає початкове та кінцеве положення тіла? (Переміщення)
133. Як називають лінію, вздовж якої рухається тіло? (Траєкторія)
134. Як називають величини, які крім числового значення мають напрям? (Векторні)
135. Час - величина векторна чи скалярна (Скалярна)
136. Як називають міжнародну систему одиниць? (СІ, система інтернаціональна)
137. При якому русі швидкість тіла не змінюється?
(При рівномірному)
138. Як називають рух, під час якого швидкість тіла за рівні проміжки часу зміщається однаково? (Рівноприскорений)
139. Яка величина в земних умовах чисельно дорівнює 9,81 м/с2? (Прискорення)
140. Як називають рух по дугах кіл? (Криволінійний)
141. Як називають час, за який тіло робить один повний оберт по колу? (Період)
142. При якому русі прискорення тіла напрямлене до центра? (При русі по дузі, колу)
143. Що можна визначити множенням маси на прискорення? (Силу)
144. Сила - величина векторна чи скалярна? (Векторна)
145. Який закон Ньютона говорить про взаємодію одного тіла з іншим? (Третій)
146. Як називають зміну форми твердого тіла? (Деформація)
147. Як називають силу, що відновлює попередню форму тіла? (Сила пружності)
148. Чи залежить сила всесвітнього тяжіння від відстані між тілами? (Так, залежить)
149. Як називають стан тіла під час падіння? (Невагомість)
150. Що відчуває тіло під час різкого піднімання?(Перевантаження)
151. Коли вага тіла зменшується: при різкому підйомі чи опусканні? (При опусканні)
152. Як називають тіло, що обертається по орбіті навколо Землі? (Супутник)
153. Яка сила гальмує тіло під час руху? (Сила тертя)
154. Яка величина визначається множенням маси тіла на його швидкість? (Імпульс)
155. Яка величина визначається множенням сили на переміщення? (Робота)
156. Робота - величина векторна чи скалярна? (Скалярна)
157. При підйомі робота сили додатна чи від'ємна? (Від'ємна)
158. Яка куля впаде на землю раніше: куля, що вилітає зі ствола, чи куля, яку випадково впустили одночасно з пострілом? (Одночасно)
159. Як називають рух, під час якого тіло взаємодіє лише саме з собою? (Реактивний)
160. Як називають зразок будь-якої міри? (Еталон)
Питання фіналу
1. Яке прізвище носив учений, який запропонував ядерну будову атома? (Резерфорд)
2. Який фізичний прилад сприймає теплові промені? (Теплоприймач)
3. Який прилад служить для зберігання теплої рідини? (Термос)
4. В яку погоду скошена трава висихає швидше: у вітряну чи безвітряну? (У вітряну)
5. Яка дія струму застосовується у вольтметрах? (Магнітна)
6. Якщо зростає опір електричного кола, що відбувається з електричним струмом? (Зменшується)
7. Як у фізиці називають закон, що визначає кількість теплоти, яку виділяє провідник? (Закон Джоуля-Ленца)
8. Що є основною частиною всіх нагрівальних приладів? (Нагрівальний елемент)
9. Як називають явище проходження електричного струму в розчинах солей, кислот? (Електроліз)
10. Як називають пристрій, що захищає електричне коло від короткого замкнення? (Запобіжник)
11. У яких одиницях вимірюється оптична сила лінзи? (Діоптріях)
12. Як називається частина ока, що заломлює світлові промені, що потрапляють в око? (Кришталик)
13. Який закон використовується в реактивному русі? (Закон збереження імпульсу)
14. Чому дорівнює робота сили тяжіння на замкнутій траєкторії? (Нулю)
15. У яких одиницях вимірюється імпульс сили? (1 Нс)

 
 

Цікаве

Загрузка...