WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Гра “Слабка ланка” на уроці фізики - Реферат

Гра “Слабка ланка” на уроці фізики - Реферат


Гра "Слабка ланка" на уроці фізики
Гра "Слабка ланка" на уроці фізики
Мета: Повторити і закріпити вивчений матеріал із фізики; розвивати навички швидко і правильно використовувати знання з фізики; виховувати культуру поведінки.
Обладнання і матеріали. 8 столів, 8 маркерів, 8 аркушів картону, матеріал, підготовлений учителем.
Загальні відомості про організацію та проведення конкурсу
Захід проводиться у вигляді конкурсу між вісьмома учнями. Учні займають свої місця біля столиків, на яких знаходяться маркери та аркуші картону. Столи бажано розмістити півколом, у центрі буде стояти столик ведучого. Ведучий вибирається зі старших учнів, який має певні навички проведення свят. На столі ведучого - папка із запитаннями. Для підрахунку правильних відповідей вибираються два учні, які незалежно один від одного ведуть облік відповідей учасників.
Конкурс складається з семи раундів. На перший - відводиться 3 хвилини, а всі наступні - скорочуються на 10 с Ведучий по черзі дуже швидко ставить запитання кожному учаснику, якщо учень знає - дає відповідь, якщо ні - каже "пас". Перед кожним запитанням учасник може фіксувати набрані бали, сказавши слово "банк", але це він повинен робити до того, як для нього прозвучить запитання. Якщо слово "банк" не звучить, то ціна за кожне наступне запитання зростає за таблицею № 1, а якщо учасник помиляється чи не знає відповіді, то всі незафіксовані бали згорають.
Таблиця № 1.
№ запи-тання 1 2 3 4 5 6 7 8
Кількість балів 1 3 5 8 12 17 23 30
Після кожного раунду учасники визначають слабку ланку - учасника, який має покинути гру. Для цього по команді всі записують його прізвище на картоні. На це відводиться 30 с, після чого учасники демонструють написи і коментують свій вибір. Той, чиє прізвище записано на більшості карток, покидає гру.
Після кожного раунду озвучується загальна кількість балів, що заробила команда за раунд, також може озвучуватися ім'я учасника, який заробив найбільше балів.
До фіналу виходять два учасники.
У фіналі кожному учасникові дається по шість запитань, на які вони відповідають.
Переможцем буде той гравець, який у фіналі дав більше правильних відповідей. Якщо кількість правильних відповідей однакова, гра між фіналістами продовжується до першої помилки.
Переможець отримує всі набрані командою очки.
Для стимуляції інтересу до гри, бажано бали замінити цукерками.
Для більшої зацікавленості учнів грою можна підібрати запитання не лише з фізики, а й з інших предметів.
Запитання конкурсу
1. Що в перекладі з грецької мови означає слово "фізика"? (Природа)
2. Фізика вивчає живу чи неживу природу? (Неживу)
3. У якому столітті жив Галілео Галілей? (XVI- XVIIcm.)
4. У якому столітті жив Ісаак Ньютон? (XVII - XVIII cm.)
5. Що більше: дві хвилини чи 125 секунд? (125 с.)
6. Як у фізиці називають помилку, що утворюється в результаті округлення чи вимірювання? (Похибка)
7. Яка з приставок в утворенні кратних величин має більше значення: кіло чи мега? (Мега)
8. Як називають прилад для вимірювання температури? (Термометр)
9. Як називають прилад для вимірювання атмосферного тиску? (Барометр)
10. Яка речовина зберігає об'єм і не зберігає форми? (Рідина)
11. Що менше: атом чи молекула? (Атом)
12. Як змінюються розміри твердого тіла при нагріванні? (Збільшуються)
13. Як називають процес взаємного проникнення атомів однієї речовини в іншу? (Дифузія)
14. Як змінюється швидкість дифузії при нагріванні? (Збільшується)
15. Де молекули рухаються швидше: в рідині чи в газі? (Газі)
16. Як називають процес переходу твердого тіла в рідину? (Плавлення)
17. Як називають процес переходу рідини у тверде тіло? (Кристалізація)
18. Як називається процес переходу рідини в пару? (Випаровування)
19. Як називають процес переходу пари в рідину? (Конденсація)
20. Що вимірюють метрономом? (Час)
21. Як називають величину, яка є мірою інертності тіла? (Маса)
22. Що важче: 1 тона чи 1 центнер? (1 тона)
23. Як називають величину, що дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму? (Густина)
24. Яку отримаємо величину, коли шлях поділимо на час руху? (Швидкість)
25. В яких одиницях вимірюяється вага тіла? (У Ньютонах)
26. Яка з сил тертя за рівних умов більша: тертя, кочення чи ковзання? (Ковзання)
27. Як називають тверде тіло, що може обертатися навколо осі? (Важіль)
28. Який із блоків дає виграш у силі: рухомий чи нерухомий? (Рухомий)
29. Що вимірюється в Паскалях? (Тиск)
30. Яку величину отримують діленням площі на силу? (Тиск)
31. Чи залежить тиск рідини від її об'єму? (Ні)
32. Батискаф служить для дослідження атмосфери чи гідросфери? (Гідросфери)
33. Що вимірюють приладом, який створив Торічеллі? (Тиск)
34. Де більший тиск: на горі чи під горою? (Під горою)
35. Хто відкрив силу, яка виштовхує тіло, занурене в рідину, газ? (Архімед)
36. Хто, скупавшись у ванні, за легендою, кричав "Еврика"? (Архімед)
37. Як поводить себе тіло, густина якого більша за густину рідини, в якій воно знаходиться? (Тоне)
38. Кому, за легендою, вдарило яблуко в лоб і він відкрив закон тяжіння? (Ньютону)
39. Що в перекладі означає слово "анероїд"? (Безрідинний)
40. Як називають прилад для вимірювання тиску, більшого за атмосферний? (Манометр)
41. Як називають машину для створення високого тиску? (Гідравлічний прес)
42. У яких одиницях вимірюють роботу? (У Джоулях)
43. Чи можна, використовуючи простий механізм, виграти в роботі? (Ні)
44. Що в перекладі означає слово "потенція". (Можливість)
45. Яку енергію має тіло, підняте над землею? (Потенціальну)
46. Яку енергію має тіло, що швидко рухається? (Кінетичну)
47. Яку величину можна визначити, поділивши роботу на час її виконання? (Потужність)
48. Де вага тіла більша: під водою чи на суші? (На суші)
49. Де вага тіла більша: на Землі чи Місяці? (На Землі)
50. Що досліджував Броун? (Рух молекул)
51. Продовжіть вислів: "Рух молекул залежить від..." (температури тіла).
52. Де швидкість молекул більша: в воді чи парі? (Парі)
53. Як називають пару в газоподібному стані? (Пара)
54. Чим вимірюється температура тіла: барометром чи термометром? (Термометром)
55. Яку величину вимірюють у градусах? (Температуру)
56. Тіло займає більший об'єм при температурі 90°С чи 10°С? (При 90°С)
57. Як називають енергію руху та взаємодії частинок, із яких складається тіло? (Внутрішня)
58. Як змінюється внутрішня енергія тіла при його нагріванні? (Збільшується)
59. Як називають процес передачі енергії від більш нагрітих до менш нагрітих частин тіла? (Теплопровідність)
60. Як називають процес теплообміну (в рідинах або газах), унаслідок перенесення речовини? (Конвекція)
61. Чи випромінює лід тепло? (Так)
62. Як називають фізичну величину, що виражає кількість теплоти, якапотрібна для зміни температури тіла на ГС? (Питома теплоємність тіла)
63. Яка речовина має більшу теплоємність: вода чи залізо? (Вода)
64. Що отримаємо, поділивши кількість енергії, виділеної тілом під час горіння, на масу тіла? (Питому теплоту згоряння палива)
65. Що позначають англійською літерою "т"? (Масу)
66. Якою літерою позначають кількість теплоти? ("Q")
67. Що означає абревіатура ДВЗ? (Двигун внутрішнього згорання)
68. Який прилад використовується для приготування горючі суміші для ДВЗ? (Карбюратор)
69. Розшифруйте абревіатуру ККД. (Коефіцієнт корисної дії)
70. Яка деталь служить для запалення горючої суміші в ДВЗ? (Карбюратор)
71. Скільки тактів має чотиритактний двигун внутрішнього згорання? (Чотири)
72. Як називають такт, у ході якого відбувається виштовхування відпрацьованих газів із циліндра? (Випуск)
73. На яку деталь тиснуть робочі гази під час робочого ходу? (На поршень)
74. Як називають двигун, в якому робота газів перетворюється в обертовий рух? (Парова

 
 

Цікаве

Загрузка...