WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Напівпровідники і їх використання - Реферат

Напівпровідники і їх використання - Реферат

вони мають постійний кое-фіцієнт посилення і завдяки простоті будови надійні у роботі. А недоліки в тому, що цей коєфіцієнт посилення в них невеликий, відстань між сіткою і анодом велика. До того ж , зявилися компактніші прилади з такими ж самими властивостями, наприклад, транзистори.
Транзистор -це напівпровідниковий прилад, що дозволяє управіління струмом, що протікає через нього, за допомогою прикладеної до додат-кового електрода напруги.Зазвичай транзистори застосовуються в під-силювачах і логічних електронних схемах. Розрізняють біполярні і по-льові транзистори.
В біполярному транзисторі носії заряду рухаються від емітера через тонку базу до колектора. База відділена від емітора й колектора p-n переходами. Струм протікає через транзистор лише тоді, коли носії заряду інжектуються в базу через p-n перехід. В базі вони є неосновними носіями заряду й легко проникають через p-n перехід між базою й колектором, прискорюючись при цьому. В самій базі носії заряду рухаються за рахунок дифузійного механізму, тож база повинна бути досить тонкою.Принцип дії польового транзистора польвому тран-зисторі струм протікає від витоку до стоку через канал під затвором. Прикладена до затвору напруга збільшує чи зменшує ширину області збіднення,а тим самим ширину каналу, контролюючи струм.
Тетро?д - електровакуумна лампа, що має чотири електроди: катод, керуючу сітку, екрануючу сітку та анод.Екрануюча сітка розміщується між анодом і керуючою сіткою і виконується у вигляді густої спіралі, що оточує керуючу сітку.Матеріалом для виготовлення сітки є нікель, молібден, їх сплави, а також тантал та вольфрам. Принцип роботи : у тріоді між катодом та сіткою утворюється об'ємний заряд, який знижує підсилення, особ-ливо на низьких напругах анода. Екрануюча сітка нейтралізує об'ємний заряд та підвищує підсилення лампи. На екрану-ючу сітку подається постійна позитивна відносно катода напруга, яка складає певну частину від анодної напруги залежно від призначення тетрода.У електронній апаратурі тетроди в основному застосовуються як потужні генераторні лампи.
Пентод - [від пента... і (електр) од] - електронна лампа з п'ятьма електродами (катод, анод і 3 сітки). Застосовують у схемах генерування й підсилення електричних коливань. Принцип роботи : перша сітка - керувальна, на неї поступає вхідний сигнал. Друга сітка - екранна, пра-цює при позитивному постійному зміщенні напруги другої сітки, тому через неї протікає струм. Третя сітка - протидинатронна, ця сітка під'єднуться до катоду, потенціал котрого рахується рівним нулю,бо всі напруги в лампі розраховуються відносно катоду. Електрони, вибиті з аноду, не можуть попасти на екрану сітку через низький потенціал третьої сітки, тож вони повертаються на анод.Протидинатронна сітка робиться рідкою і має малий статичний коефіцієнт. Параметри пентоду трохи ліпші, ніж у тріода і тетрода.
Термістори є в значній мірі нелінійними приладами і найчастіше мають параметри з великим розмахом. Саме тому багато хто, навіть досвідчені інженери і розроблювачі схем випробують незручності при роботі з цими приладами. Однак, познайо-мивши ближче з цими при-строями, можна бачити, що термістори насправді є цілком простими пристроями.Власне кажучи термістори явля-ють собою напівпровідни-кову кераміку. Вони виготовляються на основі порошків окислів мета-лів (звичайно окислів нікелю і марганцю), іноді з добавкою невеликої кількості інших окислів. Порошкоподібні окисли змішуються з водою і різними зв'язувальними речовинами для одер-жання рідкого тіста, яко-му надається необхідна форма і яке обпікається при температурах по-над 1000 оС. Приварюється провідне металеве покриття (звичайно сріб-не), і приєднуються виводи. Закінчений термістор звичайно покрива-ється ебоксидною смолою чи склом полягає в який-небудь інший кор-пус. Термістори мають вид дисків і шайб діаметром від 2.5 до приблиз-но 25.5 мм, форму стрижнів різних розмірів. Деякі термістори спочатку виготовляються у виді великих пластин, а потім ріжуться на квадрати. Дуже маленькі бусинкові термістори виготовляються шляхом безпосе-реднього випалювання краплі тіста на двох виводах з тугоплавкого ти-танового сплаву з наступним опусканням термістора в скло з метою одержання покриття.
Термістори знаходять застосування в багатьох областях. Практично жодна складна друкована плата не обходиться без термісторів. Вони використовуються в температурних датчиках, термометрах, практично в будь-якій, зв'язаній з температурними режимами, електроніці.
Фоторези?стор - елемент електричного кола, який змінює свій опір при освітленні.Принцип дії фоторезистора оснований на явищі фотопровідності - зменшенні опору напівпровідника при збудженні носіїв заряду світлом.Найпопулярнішим напівпровідником, на основі якого виготовляються фоторезистори, є CdS.Фоторезистори застосовуються у фотоелементах, які автоматично включають вуличне освітлення в сутінках, у турнікетах метро тощо.
Основним елементом фоторезистора являється напівпровідниковий світлочутливий шар напівпровідника, який може бути виконаний у вигляді монокристалічної або полікристалічної пластини напівпровід-ника або у вигляді полікристалічної плівки, яка нанесена на діелектрич-ну підложку. В якості напівпровідникового матеріалу для фоторезисто-рів найчастіше використовують сульфід кадмію, селенід кадмію або сульфід свинцю. На поверхню світлочутливого шару наносять металіч-ні електроди. Іноді електроди наносять безпосередньо на діелектричну підложку перед осадженням напівпровідникового шару.
Поверхню напівпровідникового світлочутливого шару, який розташований між електродами називають, називають робочою площадкою. Фоторезистори виготовляють з робочими площадками у вигляді прямокутників, міандра та кільця. Площа робочих площадок різних фото резисторів найчастіше складає від десятих частин до десятків квадратних міліметрів.
Пластину з нанесеною на неї напівпровідниковим світлочутливим шаром або пластину напівпровідника розміщують в пластмасовий або металічний корпус. Навпроти робочої площадки роблять вікно з прозорого матеріалу.
Світлодіо?д - напівпровідниковий пристрій, випромінюючий некоге-рентне світло при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція). Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежать від

 
 

Цікаве

Загрузка...