WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі - Реферат

Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі - Реферат

"Методика, практика, досвід";
o "Особливості особистісно орієнтованого уроку".
Розділ "Позакласна робота" містить підрубрики "Вечори", "Олімпіади"", "Декади фізики", "Гуртки", "Дослідницька робота школярів", "Фізична стінгазета".
Розділ "Експеримент" має три частини:
1) опис складних приладів, установок;
2) експеримент для учнів 7-8 класів (за темами курсу);
3) експеримент для учнів 9-11 класів (також за темами)
Розділ "Новітні освітні технології" має такі складові: "Творчість. Ініціатива. Пошук", "Мистецтво педагогічного діалогу "вчитель - учень" на уроці", "Творчо-розвивальні технології на сучасному уроці", "Тренінгові технології в сучасній школі", "Урок майстра","Знайомтесь з колегою".
Картотека складається із карток, на кожній із них я записую назву публікації, матеріалу, її автора, назву видання (журналу, газети, методичного посібника), рік видання, сторінку.
Картки розміщенні за роками видань.
Уже багато років щоденні плани уроків пишу на окремих листах і складаю їх у невеликі папки за темами. Це зручно. У такий конспект завжди можна додати дещо, забрати непотрібне, записати зауваження, легко внести корективи, переставити у разі необхідності теми уроків. Під час змін у програмі плани також легко переглянути.
Велику допомогу мені надають складені мною розробки позакласних заходів. У мене набралось близько 60 різних підбірок матеріалів для бесід, лекції. Звичайно, не всі вони є завершеними, але під час підготовки якогось заходу я уже маю можливість вибору тем.
Твердо переконаний: впорядкованість матеріалів є необхідною умовою в науковій організації педагогічної праці для підвищення ефективності навчально-виховної роботи.
Навчання учнів самоконтролю під час вивчення фізики
Спостерігаючи за своїми учнями, я переконався в тому, що дехто з них можуть самостійно опанувати новий матеріал. Я одержав такі статистичні дані: можуть самі засвоїти навчальний матеріал приблизно 12 % учнів 7 класу, 16 % восьмикласників, близько 20 % дев'ятикласників, 25 % учнів 10-11 класів. Більшість учнів не готові до самоосвіти навіть у випускному класі.
На мою думку, кожен творчо працюючий вчитель прагне, щоб учні свідомо оволодівали фізикою (предметом, що формує сучасне розуміння закономірності будови світу) та розуміли, як отримуються наукові знання; вчилися використовувати спостереження, висувати гіпотези, робити теоретичні висновки та проводити експерименти.
Щоб навчити учнів самостійно працювати, я формую у них прийоми навчальної діяльності за допомогою структурно-логічних схем, блок-схем, різноманітних алгоритмів, які не допускають хибних кроків, спільно з ними складаємо "правила" проведення спостережень, постановки експерименту, розв'язку задач і т. ін. Серед цих дій важливе місце посідає навчання учнів самоконтролю за своєю діяльністю.
Як я це здійснюю? Перш за все привчаю їх систематично ставити собі запитання, починаючи із загальних: "Яка мета даної дії (Для чого я це роблю?)", "Чи правильно я чиню?" - і, згідно з відповідями, коригувати свою роботу. Далі навчаю учнів оперувати фізичними величинами і формулами, а перевіряти свої дії - за допомогою математики.
Справа в тому, що багато хто скаржиться на слабку математичну підготовку школярів, і, дійсно, впадає в очі невміння проводити навіть найпростіші перетворення, формул; наприклад, дехто з учнів класу не може визначити масу із формули
але досить легко знаходить величину b із алгебраїчного виразу .
а =
Значить, "винна" тут не погана математична підготовка учнів, а психологічна проблема переходу від математичних позначень до фізичних.
Саме тому я раджу учням, виконавши перетворення фізичних формул, провести над отриманим результатом самоконтроль: оцінити його правильність за допомогою математичних дій (наприклад, відшукати фізичну величину як частку чи дільник).
Проводжу також уроки, які спрямовані на формування і розвиток вмінь аналізувати свою роботу, знаходити і виправляти допущені помилки. Це уроки обговорення результатів виконаних самостійних та контрольних робіт, уроки аналізу тематичного оцінювання. Щоб учні набули такого вміння, організовую поетапну самооцінку виконаних завдань. Під час аналізу, наприклад, перших контрольних робіт показую на дошці правильне розв'язання завдань, щоб кожен міг порівняти їх із власними, побачити свої помилки і записати правильний розв'язок. Тим. Хто помилився, ставлю запитання: "В чому була твоя помилка?", "Що слід знати, щоб не повторити її?" і т. ін. На наступному етапі під час аналізу контрольної роботи учні знову отримують її текст, а на дошці я записую лише правильні відповіді до завдань. Знаючи правильну відповідь, учні повинні відшукати свою помилку (якщо вона була допущена) і виправити її. Якщо хтось із них зробити це не може, на допомогу приходять консультанти. Самостійне виправлення помилки оцінюється додатковими балами. На третьому етапі виконання контрольної роботи піддається уже самоперевірці: учні вдома за допомогою підручника і записів у робочому зошиті аналізують правильність свого розв'язку завдань, а потім на уроці коротко характеризують свою роботу: якщо є необхідність, то говорять про те, з чим не впорались і яких припустилися помилок (у зошитах у них повинні бути записані правильні розв'язки).
Вважаю, що навчити своїх вихованців самоконтролю - одне з важливих завдань, які повинен вирішувати вчитель-предметник.
ЛІТЕРАТУРА
1. Державна національна програма "Освіта". Україна XXI століття.
2. Матеріали II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти // Освіта.- 2001.-,№ 57-58.
3. Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технологі навчання: Науково-методичний посібник.- К.: А.С.К.,2003.
4. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія.- 1994.- № 2.
5. Онищук В. О. Типи, структура, методика уроку в школі.- К., 1983.
6. Пехота О. М. та ін. Освітні технології: Навч.-метод, посіб-ник.-К.: А.С.К., 2001.
7. Сучасні уроки // Завуч.- 2002.- № 35 (149).
8. Калініченко Н. А. Сучасні уроки. Використання інтерактивних форм навчання: Методичний вісник.- Кіровоград, 2003.
9. Сучасні шкільні технології. Завуч,- 2004.- 112 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...