WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі - Реферат

Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Роботи з удосконалення сучасного уроку
Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок - вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів з предмета залежить перш за все від науково-методичного рівня кожного уроку і системи уроків в цілому.
Протягом всієї педагогічної діяльності постійно працюю над удосконаленням уроку. Твердо переконаний, що нова структура уроків передбачає новий зміст, новий рівень навчання.
Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконалення уроку?
Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, здійснюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи. Я - за проблемно-пошуковий метод викладання нового матеріалу, створення на уроці ситуацій успіху, використання системи дидактичних посібників, різнорівневих вправ і тестових завдань.
Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, самоосвіті й самореалізації учнів.
Головним недоліком на уроці вважаю подання учням готових знань.
Розробляючи моделі сучасного уроку, застосовую психодіагностику, мікродослідження, практичне впровадження технології. Зробивши головним об'єктом уваги індивідуальність учня, працюю над створенням "банку даних" про індивідуальні можливості учнів, розробляю методики анкетування, тестування, спостереження. Основну увагу приділяю проведенню порівняльного аналізу результатів атестацій, тематичних та семестрових заліків, підсумків ДПА, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах.
У зв'язку з цим розробив пам'ятку про вимоги до уроку:
1. Кожний урок розглядаю як окрему ланку у загальному ланцюгу уроків теми.
2. Кожний урок повинен мати закінчений характер і розв'язувати певні навчальні і виховні завдання.
3. На кожному уроці слід залучати учнів до активної участі у навчальному процесі, вчити їх самостійно здобувати знання.
4. Кожний урок повинен бути ефективним!
Як приклад опишу модель уроку з використанням інтерактивних форм навчання.
І. Розминка. Її головна функція - створення сприятливого психологічного клімату для розвитку дитячої особистості.
II. Обґрунтування навчання. Кожна тема уроку має бути обґрунтованою, усвідомлюватись теоретично і використовуватись на практиці.
III. Ступінь актуалізації. На даному етапі учні активно пригадують, що вони знають з цієї теми, встановлюють рівень власних знань, доповнюють наявні відомості новими знаннями.
IV. Ступінь усвідомлення змісту. На даному етапі учень здобуває нову навчальну інформацію. Вчитель всебічно сприяє, щоб учень самостійно аналізував та отримував інформацію, перевіряв своє особисте розуміння цієї інформації.
V. Ступінь рефлексії. Учень висловлює засвоєну інформацію своїми словами і стає власником ідеї. Між учнями відбувається обмін думками, їх аналіз, відбір, приймаються рішення.
Вже вкотре переконуюсь, що сучасні уроки - це уроки, на яких мають переважати:
o інтелектуальна активність;
o допитливість;
o компетентність;
o вміння дискутувати;
o незалежність мислення;
o самокритичність.
У сучасному уроці надзвичайно важливо продумувати кожен окремий його елемент. Необхідно вміти визначати педагогічні ситуації, що ведуть до розпізнавання, упорядкування й систематизації знань, виявлення і пояснення суті досліджуваного, перетворення і застосування знань на практиці.
Якою повинна бути робота вчителя з виділення основних моментів уроку?
Це перш за все:
o визначення місця уроку в розкритті теми. Підставою для визначення місця уроку служить загальноприйняте планування теми. Воно дає вчителю можливість усвідомити значення певного уроку в системі інших;
o виділення основної дидактичної мети: засвоїти знання; конкретизувати їх чи розширити; поглибити, застосувати, проконтролювати уже наявні знання; опанувати нові вміння;
o формулювання освітніх, виховних й розвиваючих завдань уроку. Вимоги програми до знань і умінь, а також аналіз змісту матеріалу в підручнику дають можливість сформулювати завдання уроку.
Аналізуючи зміст матеріалу, виділяють те, що підлягає вивченню. Зміст матеріалу дозволяє виділити можливості ознайомлення учнів з методами наук (експериментальний, теоретичний, спостереження та ін.).
Аналізуючи зміст матеріалу, слід уточнити завдання з виховання і розвитку учнів, що будуть розв'язуватися на цьому уроці.
Свою головну роль - роль педагога - на кожному уроці бачу в наступному: навчити учнів самостійно аналізувати інформацію, бачити прорахунки у висловлюваннях однокласників, аргументувати свою думку, вміти відстоювати або переглядати її в разі необхідності, відшукувати оптимальні рішення.
Наукова організація роботи вчителя фізики
Головне завдання наукової організації педагогічної праці, на мій погляд, полягає в тому, щоб підвищувати ефективність навчально-виховної роботи при мінімумі затрат енергії і часу.
За час роботи у вчителя накопичується багато друкованого матеріалу, який він застосовує під час підготовки до уроків, у процесі позакласної роботи з учнями. Для того, щоб краще орієнтуватися в цьому матеріалі, використовувати його повторно, корисно мати власну картотеку (банк даних). Таку картотеку я складаю впродовж багатьох років.
Картотека має розділи:
o "Видатні вчені";
o "Сторінки історії фізики";
o "Фізика і техніка";
o "Винаходи, відкриття";
o "Позакласна робота";
o "Експеримент";
o "Методика викладання";
o "Астрономія";
o "Новітні освітні технології".
Одним із найбільших розділів є "Методика викладання". Він розділений по класах і має свої підрозділи:
o "Загальні питання методики";
o "Методика, досвід, пошук";
o

 
 

Цікаве

Загрузка...