WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Теорія міцності - Реферат

Теорія міцності - Реферат


Реферат на тему:
Теорія міцності
Зріз - кінцева стадія деформації зсуву. Чистим зсувом називається напружений стан, при якому в січенні тіла діють тільки дотичні напруження.
При дії зовнішньої сили (F) на зразок прямокутного поперечного перерізу abcd (рис.1) - виникає деформація зсуву.
При цьому, абсолютний зсув залежить від віддалі суміжних січень ad і bc. Чим більша ця віддаль, тим більшим буде абсолютний зсув.
Рис. 1. Приклад зсуву зразка у вигляді паралелепіпеда
Кут g, на який змінюється прямокутник паралелепіпеда, називається відносним зсувом. В пружному стані цей кут дуже малий.
В опорі матеріалів розглядаються малі деформації, які відбуваються в матеріалі до границі пружності.
Відносний кут зсуву може бути визничений із співвідношення:
, (1)
де -абсолютний зсув;
h - висота зразка;
- відносний кут зсуву.
Так як кут дуже малий, то тангенс його можна приймати рівним самому куту, вираженого в радіанах.
Якщо уявити, що внутрішні сили, які є мірою дотичних напружень, розподіляються рівномірно на всій площі січення, то величина дотичних напружень визначається за формулою:
, (2)
де - дотичні напруження;
F - зсуваюча сила;
А - площа січення;
[ ] - допустимі дотичні напруження.
Формула (2) виражає умову міцності при зсуві. Величину, яка показує у скільки раз максимальні дотичні напруження більші від допустимих, називається коефіцієнтом запасу міцності при зсуві і визначається за формулою:
. (3)
Допустимі дотичні напруження вибирають згідно чотирьох теорій міцності:
1.
2. (2.4)
3.
4. для крихкого матеріалу
5. для пластичного матеріалу
Якщо ввести коефіцієнт пропорційності , який характеризує властивості матеріалів, і відповідно закон пружності при зсуві виражається за формулою (рис. 1):
, (5)
де - абсолютний зсув;
F - величина зовнішньої сили;
h - висота зразка;
G - модуль пружності другого роду;
А - площа зсуву.
Приймаючи до уваги, що і , одержимо наступний вираз, який називається законом Гука при зсуві:
. (6)
Між величинами Е і G для одного і того ж матеріалу існує наступна залежність:
, (7)
або
, (8)
де - коефіцієнт Пуассона.
Використана література:
1. Афанасьев А.Н., Марьин В.А. Лабораторний практикум по сопротивлению материалов.- М.: Наука, 1973.- 287с.
2. Волков Г.С. й др. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- Кировоград: Ин-т-с.-х. машиностроения, 1972.-. 84с.
3. Золотаревский В.С. Механические испытания и свойства металлов.-М.: Металлургия, 1974.- 3О3с.
4. Касаткин Б.С. и др. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: Справ. пособие.- К.: Наукова думка, 1981.-584с.
5. Методы испытания и исследования неметалических материалов/ Под ред. Б.И.Паншина, Б.В. Перова, М.Я.Шарова.- М.: Машиностроение, 1973.- Т.З.- 284с.
6. Писаренко Г.С., Ружицкий Б.М. Сопротивление материалов: Лабораторный практикум.- К.: Вища школа, 1984.- 92с.
7. Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- М.: Высшая школа, 1971.- 240с.
8. Алаи С.И., Ежевская Р.А., Антоненко Е.И. Практикум по машиноведению.- М.: Просвещение, 1965.- 304с.
9. Барабан Н.П., Цурпал И.А. Некоторне вопросм методологическойнаправленности курса сопротивления иатериалов // Проблемы высшей школы.-1978.-№32.-с.83-87.
10. Савин Г.Н. Месное значение курса сопротиаления материалов в подготовке инженера.-К.:Вища школа. 1964.- 32с.
11. Цурпал И.А., Барабан Н.П., Швайко В.Н. Сопротивления материалов.Лабораторные работы.-2-е изд.-К.:Вища школа, 1988.-254с.
12. Кальба Е.М., Горбатюк Р.М., Козиброда Я.И., Павх И.И., Бабий Я.Б. Методические указания по исполнению лабораторных работ из курса "Сопротивление материалов".-Тернополь: Педагогический университет, 1998.-47с.
13. Кальба Е.М., Столярчук Р.В., Буковский П.В., Лен Югансон.
14. Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з курсу опір матеріалів.- Тернопіль; Педагогічний інститут, 1992.-45с.
15. Тимощенко С.П. История науки о сопротивлении материалов.- М.: Изд-во науч.-.техн. Лит., 1957.- 536с.
16. Феодосьев В.Й. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1979.-559с.
17. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения.- М.: Наука, 1974.-640с.
18. Сопротивление материалов / Г.С.Писаренко, В.А.Агарев, А.Л.Квигка и др.- 5-е изд.- К.: Вища школа, 1986.- 775с.
19. Долинский Ф.В., Михайлов Ф.Н. Краткий курс сопротивления материалов.- М.: Высшая юкола, 1988.- 432с.
20. Цурпал И.А. Краткий курс сопротивленияматериалов.- К.: Вища школа.- 1989.- ЗІІс.

 
 

Цікаве

Загрузка...