WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідження. - Реферат

Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідження. - Реферат


Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування
у студентів навиків стилю наукового дослідження
У державному стандарті фізичної освіти особлива увага звертається на розвиток наукового мислення і творчих здібностей молоді. На сучасному етапі проблема розвитку творчого мислення набуває особливого значення. Україні потрібні інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості. Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за умови їхньої активної розумової діяльності у процесі здобуття знань та формувань практичних умінь та навичок.
Значною мірою цьому сприяє розв'язування фізичних задач, особливо експериментальних, які є усвідомленою інтерпретацією наукових методів пізнання. Робота з експериментальними задачами вимагає від студентів неординарного, творчого мислення, наближає їх на прикладі реальної ситуації задачі до творчої уяви, самостійної постановки методів і шляхів розв'язання проблеми, до стилю наукового дослідження.
Члени науково-методичного гуртка протягом кількох років займаються вирішенням названої проблеми шляхом розробки і виготовлення експериментальних завдань типу "чорної скриньки". Спостереження свідчать, що учням і студентам подобаються завдання такого типу, вони збуджують інтерес до вивчення фізики, змушують їх проявити свою індивідуальність, стимулюють самостійну активність, моделюють дослідницькі методи наукового пізнання фізики, формують навички наукової праці. Нами розроблено і виготовлено десятки різноманітних завдань типу "чорної скриньки", які успішно демонструються вчителям фізики на обласних семінарах, і досліджують їх систематично переможці обласної фізичної олімпіади при підготовці до участі у всеукраїнській олімпіаді. Над цими завданнями з цікавістю працюють студенти нашого факультету на заняттях фізпрактикуму та при написанні курсових робіт з методики фізики.
Завдання типу "чорної скриньки" за змістом можуть бути різноманітні: з механіки, електрики, магнетизму, оптики та інші. Наприклад, при вивчені магнітних явищ у 8 класі можна використовувати "чорні скриньки" у формі кубиків, всередині яких закріплено керамічні магніти з довільною орієнтацією магнітних полюсів. За допомогою індикатора - магнітної стрілки або компаса потрібно дослідити розміщення магнітів у ящику.
Ще більшу цікавість викликає дія "чорної скриньки" на піднесену до неї учнівську ручку: загоряється сигнальна лампочка і дзвонить електродзвінок. Виявляється, що в учнівську ручку вмонтовано циліндричний магніт, який при піднесені до "чорної скриньки" своїм магнітним полем діє на геркон, що замикає просте електричне коло електродзвінка і лампочки.
Найчастіше завдання типу "чорної скриньки" використовують при розв'язуванні задач на розрахунок електричних кіл. Така скринька має вигляд непрозорої коробки, в якій містяться електричні елементи (резистори, конденсатори, діоди та інші), певним чином з'єднані між собою. На коробці встановлюються затискачі, з'єднані з вузловими точками схеми. Користуючись джерелом струму і відповідними вимірювальними приладами, пропонується визначити характер використаних елементів та зобразити можливий варіант схеми їх з'єднання.
Отже, "чорна скринька" - це закрита система, яка має "вхід" і "вихід", внутрішній вміст якої потрібно визначити. Для цього на вхід "чорної скриньки" подається певний сигнал від джерела постійної або змінної напруги, звукового генератора та ін., а на виході знімається певна інформація за допомогою вимірювальних приладів, а тоді на основі дослідження отриманих результатів необхідно "відкрити" вміст "чорної скриньки". Таким чином, у розв'язуванні завдань типу "чорної скриньки" формуються елементи наукового дослідження: на основі інформаційних фактів висувається гіпотеза структури "чорної скриньки", яка перевіряється дослідно і підтверджується або відкидається.
Для прикладу розглянемо методику дослідження "чорної скриньки".
Задача 1. За допомогою омметра дослідити, які елементи електричного кола є в "чорній скриньці". Накреслити схему з'єднань цих елементів. "Чорна скринька" має чотири клеми, позначені цифрами 1, 2, 3, 4.
Розв'язання
Дослідження вмісту "чорної скриньки" в цій задачі зводиться до того, щоб за допомогою омметра знайти опір між кожною парою клем "чорної скриньки" і результати записати у відповідну таблицю. Нехай одержимо такі дані:
Аналіз
Серії дослідів І серія ІІ серія ІІІ серія IV серія
Вимірювання опорів між клемами 1-2 1-3 1- 4 2-3 2- 4 2-1 3-4 3-1 3-2 4-1 4-2 4-3
Результати вимірювань R1 R3
100 300 0 R2 R1 R1
200 100 100 R3 R3 R2
300 300 200 R1 R3
0 100 300
Порівняємо результати вимірювань опорів у прямому і зворотному напрямках, тобто варіанти дослідів 1-2; 2-1; 1-3; 3-1; 1-4; 4-1; 2-3; 3-2; 2-4; 4-2; 3-4; 4-3. Ці опори мають відповідно однакові значення. Отже, в колі відсутні діоди, а сталість показів омметра доводить, що конденсатори також відсутні. У "чорній скриньці", очевидно, є лише резистори. Накреслимо можливі варіанти з'єднання резисторів (Мал.2).
На основі результатів вимірювань, порівнюючи одержані схеми, синтезуємо їх в одну. Схеми І і ІV серій тотожні, а тому вивчають тільки серії І, ІІ і ІІІ. З 1 схеми видно, що клеми 1 і 4 з'єднані між собою, а тому резистор R1 між 2 і 4 клемами в схемі 2, а також резистор R3 між клемами 1 і 3 в схемі 3 зайві. З першої й другої схем видно, що між клемами 1 і 2 увімкнено резистор R1, а зі схем 2 і 3 з'ясовуємо, що між клемами 2 і 3 увімкнено резистор R2. Зі схеми 3 випливає, що ніякого резистора R3 не існує, а він, очевидно, є результатом з'єднання резисторів R1 та R2. Отже, можна на основі синтезу всіх схем припустити (висунути гіпотезу), що в "чорній скриньці" є два резистори опорами R1 та R2, які з'єднані за схемою малюнка 3.
Перевірка за результатами вимірювань опо-рів омметром на основі таблиці та за схемами 1 - 4 підтверджують достовірність нашого припу-щення.
Проаналізуємо ще один приклад застосу-вання елементів наукового дослідження при розв'язуванні задачі типу "чорної скриньки".
Задача 2. Дано "чорна скринька" з клемами А і В. За допомогою джерела струму (гальваніч-ний елемент з = 1,5 В) і амперметра

 
 

Цікаве

Загрузка...