WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Використання напівпровідників та Електричний струм в напівпровідниках - Реферат

Використання напівпровідників та Електричний струм в напівпровідниках - Реферат

базові (полімерних матеріалів, мінеральних добрив); сировинні (гідрохімічні виробництва, нафтохімія, коксохімія, лісохімія тощо); переробні (виробництво фарб, лаків, фармацевтичних виробів, фототоварів, побутових хімікатів та ін.). В перспективі все більшого значення набуватимуть біотехнологічні виробництва. Сучасні структурні зміни полягають у підвищенні частки наукоємних виробництв органічної хімії, пластмас, фармацевтичних препаратів та переробних і базових підгалузей і зменшення частки виробництв, що переробляють сировину і виготовляють напівпродукти. Для хімічної промисловості характерні висока вартість устаткування, енерго та водомісткість. Тому географія її дуже складна. Орієнтацію на місцеву сировину мають тільки гірничохімічні виробництва, всі інші (з-поміж яких переважають виробництва органічної хімії, що використовують нафту та газ як джерело вуглеводнів) не завжди залежать від місцевих ресурсів первинної сировини. Вирішальну роль відіграє чинник можливості комбінування виробництва, утворення складних технологічних поєднань, що спираються на сировинні та енергетичні бази, нафто- та газохімічні комбінати. Водночас загострення енергетичної кризи й екологічних проблем штовхає підприємців до пошуку можливостей розміщення "брудних" хімічних виробництв у країнах, що розвиваються. Тому частка країн, що розвиваються, в хімічному виробництві постійно зростає.
Дорогоцінні, кольорові і рідкісні метали.
Золото і срібло геологи відкрили у Мужіївському золотополіметалічному родовищі (Берегівський р-н) і в золоторудному родовищі Сауляк (Рахівський р-н). Запаси першого затверджені у 1990 р. і розробляються з 1999 р. у Мужіївському руднику потужністю 60 тис. тонн руди на рік, яка переробляється тут же на збагачувальній фабриці. Остання має вдвічі більшу потужність, що дасть можливість збільшити видобуток золота по мірі збільшення потужностей добування сировини. Геологи Закарпатської геологорозвідувальної експедиції ведуть пошуки в цих же районах і вказують на можливість відкриття ще 2-3 родовищ. За створення мінерально-сировинної бази золоторудної промисловості фахівці цієї експедиції, а саме: М.Гожик, В.Шклянка, М.Постоєнко удостоєні Державної премії України. В Україні, окрім двох родовищ золота в Закарпатській області, відомо також про два родовища в Луганській області. Золото є світовим мірилом фінансової спроможності держави, тому ця галузь є стратегічною. Геологи нині ведуть пошукові роботи в перспективних місцях. Запасів Мужіївського родовища вистачить при нинішніх потужностях видобутку на десятки років з урахуванням перспектив розширення запасів золоторудного родовища Сауляк. Недоліком розробки Мужіївського родовища на даному етапі слід вважати те, що на об'єкті накопичується хвостосховище використаної руди, у якій залишається 20-25% золота і багато інших цінних металів. Поліметалічна руда в родовищі містить свинець, золото, індій, телур, галій, германій, сурму, кобальт, барій, ртуть, селен, питома вага яких становить 32%. Золото в цій руді має в середньому вміст 5-6 грамів на тонну. Технологія, яка використовується, не дає змоги добути з руди всі цінні елементи. Тому хвостосховище залишається практично вторинним родовищем вище приведених елементів, у т.ч. недовилученого золота. Кольорові метали знайдено в вищезгаданому Мужіївському золото-поліметалічному родовищі (свинець, цинк), яке експлуатується, а також у Берегівському свинцево-цинковому родовищі, яке ще не розробляється. Сумарні запаси в цих родовищах складають по свинцю - 301 тис. тонн, по цинку - 694 тис. тонн.
Рідкісні метали, а саме ртуть і алуніт (з якого одержують глинозем і металічний алюміній) відкрито в 4-ох родовищах кіноварі по ртуті (поблизу с. Дубриничі і с. Тур'я Бистра Перечинського р-ну, с. Вишково Хустського р-ну) і в 2 родовищах алунітової руди (Берегівському і Біганському). Запаси ртуті складають 134 тонни, а запаси алунітів оцінюються у понад 300 млн. тонн. Всі ці родовища не експлуатуються. Раніше експлуатувалось одне з родовищ поблизу с. Вишково. Зараз там залишилась гора-хвостосховище із певним вмістом ртуті. Крім цього, в межах Закарпатської рудної провінції виявлено перспективні ділянки на германій. Горючі корисні копалини представлені у Закарпатті трьома родовищами бурого вугілля (Ільницьке, Лохівське та Кривське). Розвідано також родовище германієвовмісних легнітів (Біганське) і 4 родовища газу (Солотвинське - 352 млн. м3, Русько-Комарівське - 2044 млн. м3, Королівське і Станівське - 217 млн. м3). Загальні запаси бурого вугілля і лігнітів складають 39 млн. тонн. Вміст германію в лігнітах складає в середньому 182 г/тонну. Це єдине на Україні розвідане родовище цього надзвичайно важливого для різних галузей промисловості напівпровідникового матеріалу. Із родовищ бурого вугілля видобуток ведеться тільки на Ільницькому родовищі відкритою розробкою. Солотвинське і Русько-Комарівське газові родовища експлуатуються, а інші готуються до дослідно-промислового використання.
Гірничохімічні корисні копалини представлені в області наступними родовищами.
1. Солотвинським родовищем кам'яної солі з затвердженими запасами понад 347 млн. тонн. Річний видобуток на двох діючих шахтах (із 9) може сягати близько 900 тис. тонн. Однак в останні роки обсяги добування суттєво скоротилися і становлять близько 200 тис. тонн кухонної солі, яка експортується і в інші країни. Відомі також ще родовища цієїсировини (Тереблянське та Олександрівське) і понад 30 пунктів солепроявів (Олександрівське, Боронянське та інші). 2. Двома родовищами сировини для вапнування кислих ґрунтів (Новоселицьким родовищем мергелю - 8430 тис. тонн і Свалявським родовищем вапняку - 391 тис. тонн). 3. Родовищем бариту. Це Біганське барито-свинцево-цинкове родовище з розвіданими запасами 5,7 млн. тонн руди і вмістом бариту 34%. Барит - це надзвичайно цінна сировина для виготовлення бурильних розчинів, для хімічної промисловості, медицини. Родовище готується до промислового освоєння. 4. Шістьма родовищами білих і забарвлених глин для виробництва мінеральних фарб. Експлуатуються тільки два з них, а саме: Оноцьке родовище білих глин (Виноградівський р-н), в якому добувається сировина для виготовлення кахельних камінів та Малоком'ятське родовище забарвлених глин, де виготовляється мінеральна фарба і кахель. Гірничорудні корисні копалини представлені родовищами каоліну, польовошпатової сировини, цеолітів і бентонітової глини. З родовищ каоліну експлуатуються Дубриницьке і Берегівське з запасами 74 тис. тонн і 4,3 млн. тонн, відповідно. Берегівський каолін має високий ступінь білизни і придатний для виготовлення високохудожнього фарфору і фаянсу. Сокирнянське родовище цеоліту (Хустський р-н) є одним із найбільших у світі за запасами високоякісної сировини (130 млн. тонн), яка знаходить широке застосування в багатьох галузях промисловості. Виявлено три сорти цеолітових порід з різним вмістом клиноптиноліту, тобто мінералу з пористою розгалуженою структурою, яка визначає його унікальні сорбційні властивості. Відомі також ще два родовища поблизу с. Липча у Хустському р-ні і с. Водиця у Тячівському р-ні з прогнозним запасом 5,4 млрд. тонн. Бентоніти виявлені в трьох родовищах (Вишківському, Горбківському і Ільницькому) із загальними запасами 7,6 млн. тонн. З них експлуатується тільки Горбківське родовище. Обсяг видобутку щорічно збільшується, в 2001 р. - 3,1 тис. м3. Це дуже цінна сировина, потреби в якій в чорній металургії, ливарному виробництві, буровій справі, землеробстві і тваринництві нескінченні. В активованому виді бентоніти використовують як природні сорбенти (наприклад, для очищення нафтопродуктів) і каталізатори (наприклад, в крекінг процесі спиртів). Нерудні копалини виявлені в Кузинському родовищі доломітів (поблизу с. Ділове Рахівського р-ну) з запасами 56,6 млн. тонн високоякісної сировини. Вона використовується як вогнетривкий матеріал в чорній металургії,
може бути використана також у скляній і фарфорово-фаянсовій промисловості.
Будівельні корисні копалини представлені у Закарпатті надзвичайно широкою гамою різних родовищ, з яких відносно багато розробляється. Значна частина цінних будівельних корисних копалин повністю (100%) знаходиться у Закарпатті. Це:
" скляна сировина (ліпарит - 20,7 млн. тонн);
" облицювальні матеріали з каменю (доломіт мармуризований - 3,0 млн. м3, туф - 7,8 млн. м3, андезит - 2,6 млн. м3, ліпарит - 0,5 млн. м );
" будівельний камінь (андезит - 164,3 млн. м3, вапняк - 0,2 млн. м3, доломіт - 0,8 млн. м3, пісковик - 4,7 млн. м3, перлітова сировина - 48,0 млн. м3).

 
 

Цікаве

Загрузка...