WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів - Курсова робота

Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів - Курсова робота

плати. Спроектований пристрій виготовляється на підприємстві в цеху нестандартного обладнання і його собівартість визначається за формулою:
, де
См - затрати на матеріали;
Сп.к. - затрати на покупні комплектуючі;
Сз.осн.доп. - затрати на основну і додаткову зарплати;
Сс - відчислення на соціальне страхування
Сц - цехові затрати
Сз - загальнозаводські затрати
Затрати на матеріали розраховуються по формулі
; де
Нм - витрати кожного матеріалу, кг;
Цм - ціна 1 кг матеріалу, грн;
Ктр - 1,03 1,06 коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат;
Нв - величина зворотніх відходів, кг;
Цв - ціна 1 кг зворотніх відходів, грн;
При експериментальному виготовленні в цехах нестандартного обладнання використовується максимум матеріалу, тому Нв=0. Витрати на основі матеріали визначаються з норм витрат, прейскурантних цін, величин зворотніх відходів, а також витрат на придбання та постачання матеріалів.
Розрахунок вартості використаних матеріалів См
Таблиця 3
Назва матеріалу Витрати на виріб, кг Оптова ціна матеріалу, грн. Вартість матеріалу, грн. Транспортно-заготівельні витрати, грн. Сумарні затрати, грн.
Сталь листова 4,2 2,15 9,03 0,361 9,39
Дріт монтажний, м 12,3 3,27 40,22 1,6 41,82
Припой ПОС-40 0,158 45,0 7,11 0,28 7,39
Фарба 0,45 10,50 4,75 0,19 4,94
Всього: 63,54
Визначаємо затрати на виготовлення пристрою
Таблиця 4
Вид робіт Трудомісткість, год. Розряд робітника Погодинна тарифна оплата, грн. Основна зарплата, грн. Додаткова зарплата, грн. Витрати по зарплаті, грн.
Верстані роботи 88 III 2.20 193.6 48.4 242.0
Слюсарно-складальні 52 III 1.56 81.12 20.28 101.4
Ел. монтажні 35 VI 1.85 64.85 16.18 80.93
Налагоджувальні 18 VI 2.15 38.7 8.67 48.37
Відрахування на соціальне страхування 37.5% від фонду оплати праці
Ссоц =472.7·0.375=177.26грн·
Затрати на експлуатацію і утримання, цехові затрати, загальнозаводські затрати.
Соб=130-150%
Сц=70-80% від основної зарплати
Сз=30-40%
Соб=378.17·1.4=529.4 грн··
Сц=378.17·0.8=302.5 грн.
Сз=378.17·0.35=132.3 грн.
Тоді загально виробні витрати
С складатимуть Сзах. вироби = 529.4+302.5+132.3=964.25 грн.
Розрахунки вартості попутних комплектуючих, затрачені на виготовлення пристрою для перевірки світлодіодів
Таблиця 5
№/пн Назва Кількість шт.. Основна ціна за одиницю Сума грн..
1. Резистори типу - МЛТ0.5 26 0.015 0.39
2. Резистори типу - СП5-3 4 0.88 3.523.52
3. Резистори типу - С2-23 5 1.08 5.4
4. Конденсатори типу К50-6 7 1.20 8.4
5. Конденсатори Типу КЛС 3 0.095 0.285
6. Тумблер ТПІ-2 1 0.43 0.43
7. Перемичка ПМ11п2н 1 1.58 1.58
8. Перемичка ПМ5п2н 1 1.32 1.32
9. Мікро перемичка МНЗА 1 0.87 0.87
1.0 Кнопка НАЗ.604.015СП 1 1.48 1.48
1.1 Діоди КД102А 20 0.7 14.0
КС175 10 1.36 1.36
АЛ102 2 0.28 0.56
Д310 2 0.72 1.44
КД503 2 0.23 0.46
1.2 Клеми ЗМЗ 4 1.15 4.6
1.3 Лампа ИНС-1 1 0.39 0.39
1.4 Запобіжник ВПІ-1-0.1 1 0.27 0.27
1.5 Реле МКУ-48 1 4.25 4.25
1.6 Транзистори:МП26 1 0.15 0.15
Кт602б 1 0.43 0.43
КТ315 1 0.26 0.26
1.7 Мікросхеми КУТ531А 2 3.98 7.96
1.8 Вилка ВДІ-1 1 2.02 2.02
1.9 Трансформатор індивідуального використання 1 47.9
Всього 121.9
Собівартість виготовленого пристрою буде :
Таблиця 6
№ Статті затрат Сума, грн.
1 Затрати на матеріали 63,54
2 Затрати на покупні комплектуючі вироби 121,9
3 Основна зарплата 372,17
4 Додаткова зарплата 94,53
5 Відрахування на соціальне страхування 177,26
6 Загально виробничі затрати 964,65
Всього: 1799,65
Амортизаційні відчислення і витрати на поточний ремонт для спроектованого пристроєм з терміном окупності; 7.5 (13%)
Аспр=1799,65·0.13=233.95грн.
Розраховуємо річні затрати на оплату за електроенергію для проектованого пристрою
Еенр. = Рріч.спр·Ц де Ц- ціна 1кВт/год =25грн
Еенг=0,3·0,25=0,075грн.
Затрати на оплату електроенергії по базовому варіанту спадають:
Ебаз=Рріч.баз·Ц=0,54·0,25=0,135грн.
Визначити вартість вимірюваних приладів, які використовують при перевірці світлодіодів при базовому варіанті.
Таблиця 7
№п/н Назва приладу. Кількість шт. Ціна за одиницю, грн. Сума, грн.
1 Вольтметр типу Щ300 2 1227,3 2454,6
2 Джерело живлення Б5-49 1 472,8 472,8
3 Магазин опорів МСР-63 1 32409 324,9
Всього 3252,3
Амортизаційні відчислення для базового варіанту будуть
Абаз=3252,3·0,13=4,22,79грн.
Розрахуємо затрати на оплату роботи контролера для базового і спортивного варіантів. Контроль світлодіодів проводить один IIIр. З погодинною оплатою 1.41грн.
Згар.баз=Тріч.баз·Мтар; де Тріч.баз-час необхідний для перевірки річної програми світлодіодів.
Мтар. - погодинна тарифна оплата.
грн.
грн.
Зведемо в таблицю розрахунок дані економічний ефекти.
Таблиця 8
Витрати Затрати по базовому варіанті, грн. Затрати по спроектованому варіанті Економія
Амортизаційні відчислення 422,79 233,95 188,84
Електроенергія 0,135 0,075 0,06
Зарплата 51,39 41,11 10,28
Всього :: 474,31 275,13 199,18
Річна економіка сладає:199,18грн.
Розрахуємо термін окупності і коефіцієнт ефективності від впровадження пристрою контролю світлодіодів.
Термін окупності показує за який період часу затрати використані на автоматизацію процесу контролю світлодіодів АЛ307Б будуть відшкодовані сумою від економічного ефекту. Термін окупності визначається відношенню сумою затрат до умовної економічної ефективності.
Токупн = =1,3року
Коефіцієнт економічної ефективності - величина обернена терміну окупності:
=0,76
порівнюючиодержаний коефіцієнт економічної ефективності 0,76з коефіцієнтом, який встановлений для підприємств приладжування рівний 0,13 можна зробити висновок про доцільність використання запропонованого варіанту автоматизованого контролю світлодіодів.
Висновки про доцільність проекту
В результаті проектування і виготовлення пристрою для перевірки світлодіодів дало можливість автоматизувати процес їх контролю. Виключити з технологічного процесу вимірювальні прилади, зменшити затрати на електроенергію, скоротити фонд оплати праці контролера, а також затрати технологічного за рахунок виключення часу на відлік показів вимірювальних приладів і підтримання стабільного струму в колі контрольованого світлодіода.
Фактичний термін окупності 1,3року в порівнянні з нормативним 7,5року є значно нижчим, а коефіцієнт економічної ефективності рівний 0,76 в порівнянні з нормативним 0,13 є більшим.
На основі вище приведених фактів і розрахунків можна зробити висновок про економічну доцільність використання даного проекту.
Список використаної літератури
1. Л.А. Краус, Г.В. Гейтман, В.И. Тихонов "Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры". Москва, "Энергия", 1980г.
2. Б.С. Гершунский "Справочник по расчёту электронных схем". Київ, "Вища школа", 1983р.
3. "Справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры". Москва, "Энергия", 1981г.
4. Г.М. Марголін "Розрахунки деталей та вузлів радіоапаратури", Київ, "Техніка", 1969р.
5. В.С. Гутніков "Интегральная электроника в измерительных приборах", "Энергия", 1974г.

 
 

Цікаве

Загрузка...