WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів - Курсова робота

Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів - Курсова робота

розрахунків cos?=0,95.
Абсолютне значення струму холостого ходу буде:
Розраховуємо струми в обмотках трансформатора по шині живлення мікросхем. Струм в обмотці трансформатора включає в себе суму струмів споживання мікросхеми і струм стабілізації. Згідно проведених вище розрахунків:
Імікр.+Іст.=40мА по шинах живлення +(-)15В.
Струм в обмотці трансформатора, яка живить силовий ключ генератора стабільного струму Іобм=Ікл=50мА, струми живлення світло індикаторів блоку вимірювального компаратора А5 рівні 15мА.
Згідно розрахованих струмів в обмотках трансформатора, розраховуємо січення обмоточних проводів і по таблиці 1.4 [Л2] визначаємо їх діаметр по формулі:
де I - струм в обмотці в А;
j - густина струму в А/мм2, згідно розрахунків j=4А/мм2.
мм2; dмікр=0,1мм;
мм2; dпл=0,12мм;
мм2;
з метою зменшення типорозмірів обмоточних проводів приймаємо dінд=0,1мм.
Для розрахунку обмоточних даних трансформатора розраховуємо амплітуду магнітного потоку в магніто проводі трансформатора
Вб;
При роботі трансформатора під навантаженням на опорах обмоток відбувається спад напруг, тому для розрахунку ЕРС його обмоток необхідно користуватися формулою:
;
де Ui - напруга на відповідній обмотці;
?Ui - процентний спад напруги на ній.
Орієнтовно значення процентного спаду напруги на первинній і вторинних обмотках трансформаторів потужністю до 200Вт визначаємо по графіках рис.1.8 [Л2] і вона становить 4%; Розраховуємо значення ЕРС для кожної обмотки трансформатора первинної обмотки:
В;
Обмотки, які живлять параметричні стабілізатори:
В;
Обмотки, яка живить вихідний ключ генератора стабільного струму
В;
Обмоток, які живлять вихідні ключі індикації "Придатний" - "Брак".
В;
Відповідно число витків кожної обмотки будуть:
втк;
втк;
втк;
втк.
Проведемо контрольний розрахунок можливості розміщення обмоток у вікні осердя. Площа вікна осердя рівна:
Sвікна=c?h (див.рис.6.)=1,2?3,0=3,6см2;
По таблиці 20 [Л4] визначаємо кількість витків, що припадає на 1см2 поперечного перерізу суцільної намотки:
см2
см2;
см2;
см2.
Сумарна площа, яку займають обмотки
Приймаючи коефіцієнт заповнення вікна осердя 0,7 з врахуванням ізоляційних прокладок одержимо площу реальних обмоток
см2
Таким чином розраховані обмотки зможуть розміститися у вибраному осерді так, як
Sобм=2,8см2Зводимо в таблицю 2 розраховані дані трансформатора.
Обмотки Напруга, В Число витків Діаметр, марка проводу, мм магнітопровід
І 220 6879 ПЭВ-2-0,1 ШЛ12х12,5
ІІ, ІІІ 20 625 ПЭВ-2-0,1
IV 30 938 ПЭВ-2-0,12
V, VI 15 469 ПЭВ-2-0,1
Схема розрахованого силового трансформатора матиме вид:
Рис.7
3. Енергетична частина
3.1. Розрахунок витрат електроенергії
Згідно схеми базового варіанту перевірки у відповідності до вимог аАО.336.076ТУ при контролі використовуються такі енергоспоживаючі прилади: вольтамперметр типу Щ300 ТУ25-04-2257-77 з споживаною потужністю 5,25 Вт, блок А3; аналогічний вольтметр в блоку А5; блок живлення типу Б5-49 3.362.024ТУ з споживаною потужністю 4,3 Вт (разом з контрольованим світлодіодом ), блок А1..
Загальна споживана потужність вимірювальними приладами для базового варіанту становить:
Рзаг.баз.=РА3+РА5+РА1=5,25+5,25+4,3=14,8 Вт
Розраховуємо час, необхідний для перевірки світлодіодів для річної програми. Річна потреба у світлодіодах складає 875 шт. Згідно проведеного хронометражу, час контролю світлодіода по базовому варіанту складає 2,5хв, тоді для контролю річної програми необхідно затратити час рівний:
Трічн=2,5?N=2,5?875=287,5хв=36,45год.
Розраховуємо потужність споживану вимірювальними приладами для контролю річної програми світлодіодів по базовому варіанті:
Вт=0,54кВт
Так, як при контролі світлодіодів спроектованим пристроєм визначається час на відлік показів вимірювальних приладів, а також час на підтримування стабільного струму в колі, то час контролю для одного світлодіода складає 2,0 хв, тоді для контролю річної програми необхідно затратити:
хв.=29,16год.
Споживана потужність для контролю річної програми спроектованим пристроєм становить:
Вт=0,2кВт
4. Охорона праці
4.1. Значення і завдання охорони праці.
Охорона праці - невід'ємний елемент процесу виробництва. Вона покликана забезпечувати нормальні умови праці. Завдання охорони праці - ізолювати робітників від впливу шкідливих, небезпечних факторів виробництва, зведення до мінімуму виробничого травматизму і захворювань.
Охорона праці охоплює наступні напрямки:
- техніка безпеки;
- промсанітарія;
- електробезпека;
- пожежна безпека.
Проектування здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території, розпланування дільниць, правильного розташування проходів, проїздів. З метою забезпечення найбільш сприятливих умов праці з додержанням техніки безпеки. На підприємстві впроваджено типові робочі місця, розроблені згідно норм технічного проектування, а також ОСТ4.20 091.093. Рівень освітленості робочих місць встановлений згідно Сни ПІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение". У верхній частині цеху встановлені вікна з віконцями розміром 400х800мм. Встановлене також додаткове штучне освітлення з допомогою світильників.
У відповідності до СН245-77 підприємство відноситься до 4 класу санітарних зон. Виробничі приміщення відповідають СНиПІІ-2-8 і обладнані роздягальнями, кімнатами відпочинку, душевими, туалетами, місцями для куріння.
Все обладнання в цеху заземлене до цехового контуру заземлення. На заземляючих клемах встановлені знаки заземлення згідно ГОСТ21130-75. біля робочих місць встановлені робочі решітки. Пристрій контролю обладнаний схемою ел.блокування, який не допускає подачі сигналу випробування на контрольований світлодіод при відкритій кришці контактного пристрою. Схема включає в себе: мікро перемикач S3, послідовно включений в коло живлення реле К1. При натисканні кнопки SB4 "Вимірювання", через контакти К1-1, К1-2, реле К1, сигнал випробування подається на контрольований світлодіод, одночасноконтакти К1-3 розмикають коло живлення світло індикатора HL3 "Блокування". Світло індикатор HL2, через контакти кнопки SB4, включається паралельно обмотці реле К1 і його загоряння сигналізує про включення пристрою в режим вимірювання прямої напруги на контрольованому світлодіоді.
До роботи з пристроєм допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і ознайомилися з інструкцією по експлуатації пристрою.
В залежності до загоряння цех де експлуатується пристрій для контролю світлодіодів відновиться дол. Категорії "Д" згідно СНиПІІ.09.02.-85. Для гасіння в цеху передбачені такі заходи: на дільниці є пожежні крани з підведеною водою; вуглекислотні вогнегасники типу ОУ-10; ящик з піском об'ємом 0,6м3; совкова лопата; відра; багор.
Економічна частина
Розрахунок економічної ефективності від автоматизації процесу
перевірки світлодіодів.
Економічну ефективність від автоматизації процесу перевірки світло діодів можна розрахувати, розрахувавши собівартість виготовленого пристрою для контролю світлодіодів. Потім визначимо вплив затрат електричної енергії для базового і спроектованого варіантів, амортизаційних відрахувань, фонду заробітної

 
 

Цікаве

Загрузка...