WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософські ідеї древньої Індії - Реферат

Філософські ідеї древньої Індії - Реферат

розглядаються як духовний абсолют, безтілесна першопричина світу і внутрішня сутність усіх його проявів і процесів. Центральна ідеалістична ідея Упанішад складається проголошенні тотожності цієї духовної сутності в людині і природі. Найбільше коротко ця тотожність суб'єкта й об'єкта виражено у відомому вислові Упанішад: "Тат твам Асі" ("Ти є те", чи "Ти - одне з тим").
Серйозні розбіжності спостерігаються в Упанішадах і при більш детальному розкритті природи Брахмана-атмана. В одних випадках він описується як чистий дух, позбавлений всіх емпіричних якостей і визначень (нети-нети, тобто не те, не те), в інші він наділяється поруч антропоморфних якостей, найчастіше буттям, свідомістю, блаженством (сат-чит-ананда), в одних випадках він іманентний світу, в інші - трансцендентний йому, у третіх говориться про його іманентність і трансцендентність одночасно. У багатьох текстах затверджується потрійна, тріадична природа Брахман-атмана, символізована священним словом аум (ом), або ж поняттями сатиям (істина), джалан (усе це) і ін.
Уже зі швидкого розгляду концепції Брахмана-атмана видно, що Брахман-атман являє собою складну синкретичну категорію, у якій концентруються такі поняття, як причина - наслідок, сутність - явище, форма - зміст, загальне - одиничне, суб'єкт - об'єкт, трансцендентне - іманентне, субстанціальність буття.
Розгляду власне матеріального світу в Упанішадах приділяється порівняно мало уваги, і в його трактуванні спостерігається набагато менша розмаїтість концепцій. Більш-менш загальним є визнання мінливості, мінливості всіх матеріальних процесів, їх тимчасового, минущого, а тому неістинного характеру, вони з'являються лише проявом, модифікацією духовного абсолюту і розрізняються лише по імені і формі (намарупа). У ряді текстів говориться про періодично повторювані цикли виникнення, творення реальної дійсності і її наступному знищенні, розчиненні в Брахмане-атмане, символом цієї циклічності буття виступає звичайно образ вічно обертового колеса (чакра). Світ у цілому і всі конкретні речі в ньому визнаються складаються з чотирьох чи п'яти речовинних першоелементів. Принцип світової закономірності виражається в концепції дхарми, що на відміну від ведичної концепції Рити - універсального космічного світопорядку - здобуває більше суб'єктивне, морально-етичне фарбування. У деяких навчаннях проводиться ідея розвитку світу зі спочатку недиференційованого буття, що проходить через ряд послідовних стадій (жар, вода, земля, чи газоподібне, рідке, тверде) аж до різноманіття реальної дійсності, включаючи психічні і духовні феномени.
Розгляд психічних, щиросердечних явищ займає досить видне місце в Упанішадах. У них визнається складна структура людської психіки, розкриваються різні її компоненти (свідомість, воля, пам'ять, подих, почуття й ін.), їхнє співвідношення і взаємодія. Тут мислителі Упанішад домагаються досить серйозних результатів, наприклад при описі різних станів свідомості (бодрствующее, легкий сон, глибокий сон, чиста свідомість - турия), при співвіднесенні почуттів з еквівалентними ним чи стихіями першоелементами зовнішнього світу і т.д. Згадуються погляди, згідно яким душу (атман) тотожна тілу.
Центральне питання в теорії пізнання Упанішад - поділ знання на два види: нижче і вище. Нижче знання - це знання емпіричної дійсності, що вважається знанням уривчастим, фрагментарним, а тому неістинним. Вище знання - це знання духовного абсолюту, що розглядається як сприйняття буття в його цілісності і головному засобі придбання якого служить, як правило, містична інтуїція, тут велике значення придается звичайно йогической практиці.
Саме це знання дає влада над світом.
В Упанішадах відсутнє обговорення чисте логічних проблем, але побічно можна установити, що мислителям того часу були відомі такі логічні прийоми, як аналогія, цілеспрямований експеримент, розкладання явища на протилежні елементи й ін.
В області етики в Упанішадах переважає проповідь пасивноспоглядацьких відносин до світу: вищим щастям проголошується
рятування душі від усяких мирських прихильностей (мокша, мукти). У той же час зустрічаються і заклики до активної участі в житті. В Упанішадах проводиться розходження між матеріальними і духовними цінностями, між благом як спокійним станом душі і низинною погонею за почуттєвими задоволеннями.
Вперше в Упанішадах велику роль починають грати концепції переселення душ (самсара) і воздаяния за минулі дії (карма), у цих концепціях поряд з релігійно-ідеалістичним змістом маються і раціональні моменти: прагнення установити причинно-слідчий зв'язок у ланцюзі людських учинків, залежність діяльності від свідомості і волі, від суспільного становища людини. Поводження людини визначається моральним законом дхарми, що наказує дотримувати установлені для кожної Варни обов'язку і стадії життя (варнашрама).
Соціальні погляди в Упанішадах представлені вкрай скудно. Головне в них - визнання непорушності варнового (кастового) розподілу людей.
Упанішади зіграли величезну роль у всій історії індійської філософії - від стародавності до наших днів. У них були проголошені основні світоглядні ідеї і концепції, що у наступні періоди одержали більш детальну і конкретну розробку. Упанішади стали як би загальним фундаментом усіх наступних філософських навчань: більшість з них вважали себе продовжувачами їхньої спадщини. Навіть навчання, що виступали проти ведичної традиції (матеріалізм чарвака-локаяти, буддизм, джайнізм), або зводили до них свої вихідні принципи, або так чи інакше, чи позитивно негативно, утягували їх у сферу своєї проблематики.
Основним джерелом філософської думки більш пізнього - епічного періоду є велика епічна поема "Махабхарата", що складається з 18 книг, що оповідають про боротьбу за владу між двома родами - Пандавами і Кауравами. Поряд з оповіданням про цю боротьбу в різних книгах "Махабхарати" маються тексти і філософський зміст. Найбільший інтерес з цього погляду представляють "Бхагавад-гита", "Мокшадхарма", "Анугита" і деякі інші (VІІ в. до н.е. - ІІ в. н.е. ).
По своєму змісті і спрямованості більшість філософських ідей "Махабхарати" являють собою продовження і розвиток пануючих в Упанішадах поглядів про Брахман-атмане чи пуруше як духовний абсолют і про його збагнення як засобі порятунку і рятування від оковів карми і самсари. Однак на відміну від Упанішад, де філософія представлена переважно у виді окремих висловлень і положень з неустояної, часом аморфною термінологією, у " Махабхарате" з'являються вже розгорнуті і цільні філософські концепції, що дають більш-менш єдине трактування основних світоглядних проблем, починаючи від

 
 

Цікаве

Загрузка...