WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

властивості й відношення природних і духовних явищ
Катехизис - короткий виклад основ християнського віровчення у формі запитань і відповідей
Католицизм - один з основних напрямів у християнстві, в якому верховна церковна влада над усіма католиками належить папі Римському
Каузальність - принцип пізнання і пояснення, згідно з яким усі явища і процеси розглядаються з позицій визнання причиново-наслідкових звязків
Квієтизм - релігійно-етичне вчення, що полягає у проповіді містично-споглядального, пасивного ставлення до дійсності
Квінтесенція - найголовніше, найбільш суттєве
Класицизм - напрям у літературі та мистецтві 17 - першої третини 19 ст., повязаний зі зверненням до античних зразків і з системою суворих естетичних канонів
Клерикалізм - релігійно-політичний напрям, метою якого є активна участь церкви в суспільно-політичному житті держави
Компіляція - несамостійна літературна чи наукова робота, побудована на використанні опублікованих творів, праць різних авторів
Конвенціоналізм - філософська концепція, згідно з якою наукові теорії й поняття є насліком угоди між ученими
Конвергенція - сходження, зближення
Конгеніальний - близький за духом, способом мислення, обдаруванням
Крнкретний - реальний, точний, предметно визначений
Консерватизм - прихильність до всього старого, до віджилих традицій і порядків; ворожість до нового, передового в політичному житті, в науці, літературі тощо
Константа - постійна, незмінна величина
Конструктивізм - естетичний напрям, що в архітектурі, образотворчому мистецтві та дизайні стоїть на позиціях раціональної доцільності, економності , зручності
Контекст - уривок письмової або усної мови (тексту) із закінченою думкою із закінченою думкою, який точно визначає смисл окремого слова або фрази, що входять до нього
Контрреформація - церковно-політичний рух у Європі 16 - 17 ст., спрямований проти Реформації
Конфлікт - крайнє загострення суперечностей, що призводить до ускладнень або гострої боротьби
Конформізм - пристосуванство, пасивне сприйняття існуючого стану справ, панівних думок тощо
Конфуціанство - філософсько-етичне вчення давньокитайського мислителя Конфуція; одна з провідних релігій Китаю
Концепція - узагальнена система поглядів на предмети і явища і їх тлумачення, основна ідея будь-якої теорії
Кореляція - співвідношення; відповідність, взаємозвязок, взаємозалежність
Космогонія - розділ астрономії, що вивчає походження і розвиток небесних тіл
Космологія - у натурфілософії філософське вчення про світ, його походження й будову
Космополітизм - ідеологія, що проповідує відмову від національного суверенітету, національних традицій і культури, заперечує патріотизм
Космос - Всесвіт, структурно організований і впорядкований світ як ціле
Краса - категорія естетики, якою позначаються цінності, що здатні задовольнити людські потреби у вищих духовних насолодах
Критерій - ознака, на підставі якої оцінюється яке-нгебудь явище, дія, ідея; К. істини - мірило достовірності наших знань, їх відповідності обєктивній дійсності
Культ - сукупність релігійних обрядів, служіння божеству; поклоніння перед ким-небудь або чим-небудь, надмірне возвеличення кого-небудь
Культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей, основним змістом яких є вищі досягнення людини і суспільства та їх творче втілення в результатах діяльності
Л
Лаконізм - коротке, стисле вираження думки, ідеї, задуму; за переказами, спартанці - мешканці давньогрецької Спарти (інша назва - Лаконія) - уславилися чіткістю і стислістю мовлення
Ламаїзм - один із напрямів буддизму, що склався 7 - 14 ст. на основі магаяни та тантризму; засновником був тибетський лама Цзон-каба
Ламаркізм - учення Ж. Б. Ламарка, перша теорія еволюції органічного світу
Латентний - прихований; той, що зовні не виявляється
Легітимація - визнання, підтвердження законності повноважень
Ленінізм - теорія марксизму, розвинута в ХХ ст. Леніним; повязаний із впровадженням у практику марксистського вчення про соціалістичну революцію, диктатуру пролетаріату, ліквідацію власності
Лібералізм - ідейно-політичний рух, учення, що грунтується на засадах широких громадянських прав і свобод в економічній, політичній, духовній та інших сферах життя суспільства
Лікей - давньогрецька філософська школа, заснована Арістотелем 335 р. до н. е.
Логіка - наука про закони, форми, прийоми та засоби мислення, спрямовані на пізнання та досягнення істини; розумність, внутрішня закономірність, правильність, послідовність
Логічний атомізм - учення про тотожність структури мови і структури дійсності
Логічний позитивізм - напрям сучасної філософії, предметом якого є тлумачення завдань і проблем формальної логіки
Логос - термін давньогрецької філософії, що вживався у значеннях "слово", "смисл", "порядок", "закон", "розум" і розумівся як обєктивна закономірність
Локаята - матеріалістична школа в давній та середньовічній індійській філософії, згідно з якою основу світу складають вогонь, повітря, земля і вода
Людина - вищий ступінь космічно-органічного життя, субєкт суспільно-історичної діяльності та культури
Люмпен - декласовані елементи в суспільстві (волоцюги, жебраки, злодії тощо)
Лютеранство - один із різновидів раннього протестантизму, фундатором якого був німецький теолог М. Лютер
М
Магія - один з різновидів первісної релігії, система дій, що покликана поза причиново наслідковими звязками вплинути на світ
Майя - одне з центральних понять давньоіндійської філософії, що мало магічне і культове значення й означало ілюзію, видимість
Макрокосм, Макрокосмос - світ(космос), Всесвіт
Мальтузіанство - соціологічна доктрина англійського економіста Р. Мальтуса, згідно з якою населення зростає в геометричній прогресії, а засоби існуання - в арифметичній
Маніхейство - релігійно-філосоське вчення, засновником якого був перс Мані (216 - 274); характерним є визнання одвічних протилежних принципів: добра і зла, світла і темноти
Масонство - релігійно-етичний рух у формі протесту проти соціальної несправедливості; виник в Англії на початку 18 ст.
Математична лінгвістика - наука, в якій для дослідження мови застосовують математичні моделі
Матеріалізм - філософський напрям, який вважає, що світ за своєю природою матерільний, що матерія існує сама по собі, поза й незалежно від свідомості, що матерія, буття є первинним, а свідомість, мислення - вторинним, похідним, а світ і його закономірності пізнаванні
Матерія - спільна нестворювана і незнищенна основа всіх речей, їх змін і форм, що здійснюєтьсясамочинно поза людською свідомістю
Медитація - самозаглиблення, споглядання, роздум
Медіум - особа, здатна бути за посередника між світом духів і людьми
Метатеорія - теорія, що аналізує структуру, методи і властивості будь-якої іншої теорії
Метафізика - вчення про перші сустності, вищі первні всього сущого, що недоступні досвідному знанню, а відкриваються лише розумові або

 
 

Цікаве

Загрузка...