WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

загальновідома істина, банальність
У
Увага - форма психічної діяльності людини, що виявляється в спрямованості та зосередженості на певних об'єктах
Узагальнення - логічна дія, в процесі якої здійснюється перехід від одиничного до загального, або від менш загального до більш загального
Умовивід - спосіб логічного зв'язку висловлювань, за допомогою якого з наявних тверджень (засновків) можна одержати нове твердження (висновок)
Уніати - прихильники та віруючі греко-католицької церкви, що утворилася в 16 - 17 ст. і поєднує елементи православ'я і католицизму
Універсалії - термін схоластичної філософії для позначення загальних понять
Універсальний - різнобічний, всеохоплюючий; різноманітного призначення, який виконує різноманітні функції
Універсум - Всесвіт, світ як ціле в єдності всіх його об'єктів, проявів і властивостей
Унітарний - об'єднаний, єдиний, який становить єдине ціле; спрямований на об'єднання, єдніть
Уніфікація - приведення до єдиної форми чи системи
Упанішади - загальна назва релігійно-філософських творів, що коментують Веди, найдавніші пам'ятки індійської літератури
Урбанізація - зосередження промисловості та населення у великих містах; процес зростання ролі міст у розвитку суспільства
Урбанізм - напрям у мистецтві та літературі ХХ ст., основна тематика якого - описання життя сучасного міста
Утилітаризм - принцип оцінки всіх явищ із погляду їхньої користі, можливості бути засобом для досягнення якоїсь мети
Утопія - фантазія, мрія, що не грунтується на науковому вивченні закономірностей розвитку суспільства, немає реальних підстав для здійснення
Уявлення - здатність пам'яті до створення образу раніше сприйнятого предмета; форма чуттєвого відображення у вигляді наочно-образного знання
Ф
Фабула - послідовне, стисле викладення події, фактів, вчинків героїв, зображених у художньому творі
Факт - справжня подія, явище; дійсність, реальність
Фактор - рушійна сила, причина, умова будь-якого процесу, явища
Фантасмагорія - фантастичні картини й фігури, одержані за допомогою різних оптичних пристроїв; фантастичне уявлення про щось; маячні видіння, щось нереальне; химерне, дивне перетворення, зміна
Фаталізм - форма світогляду, згідно з яким будь-яка подія чи людський вчинок визначені наперед і виключають випадковість і вільний вибір
Феномен - явище, що осягається в чуттєвому досвіді, об'єкт чуттєвого споглядання
Феноменалізм - філософське вчення, згідно з яким основними об'єктами пізнання є феномени, а не сутності речей
Феноменологія - напрям сучасної філософії, предметом пізнання якого є рефлексія свідомості про свої акти і зміст, пізнання людського існування і культури
Феодалізм - суспільний устрій, для якого властива перевага натурального господарства, особисте економічне підпорядкування, ієрархізація соціальної структури
Фетишизм - одна з форм родо-племінної релігії,що грунтується на вірі в надприродні властивості предмета
Фідеїзм - в релігійному світогляді утвердження пріоритету віри, одкровення перед розумом і науковим знанням
Фізикалізм - одна з концепцій неопозитивізму, що полягає у вимозі перекладу речень конкретних наук на мову фізики
Філогенез - процес історичного формування і становлення певного виду організмів
Філософія - один із типів світогляду, теоретичне осмислення людиною свого ставлення до світу, виражене у формі ідей, принципів, категорій
Філософія життя - один із напрямів філософії ХІХ - ХХ ст., основним поняттям якого є "життя", як цілісна реальність, що осягається за допомогою інтуїції
Філософія історії - розділ філософії, предметом якого є пізнання й інтерпретація історії як цілісного процесу
Філософія культури - розділ філософії, що досліджує сутність і значення культури в житті людини і суспільства
Філософія науки - напрям сучасної філософії, що досліджує структуру наукового знання, засоби й методи наукового пізнання, способи розвитку й обґрунтування знання
Філософія природи - умоглядне тлумачення природи, що розглядається в її цілісності
Філософська антропологія - філософське вчення про людину та її сутність; течія в сучасній філософії, що теоретично узагальнює природничі й гуманітарні науки про людину
Флюїд - особлива невагома рідина, за допомогою якої пояснювали явища тепла, магнетизму, електрики; за містичними уявленнями спіритів, -- особливий психічний струм, що виходить з людини
Флуктуючий - швидкоплинний, мінливий
Форма - будь-який зовнішній вигляд, обрис предмета, якому відповідіє внутрішній зміст
Формалізація - метод, що полягає в заміні всіх змістовних термінів символами
Формальна логіка - наука, що вивчає форми мислення та структуру наукового знання
Фрейдизм - психологічне і філософське вчення, розроблене австрійським лікарем-психіатром З. Фрейдом
Фундаменталізм - крайня форма консерватизму в релігійних течіях (протестантизм, іслам)
Фундаментальний - міцний, вагомий, надійний, ґрунтовний, глибокий
Функціональна психологія - напрям у психології ХІХ - ХХ ст.., який обстоював ідею цілісності психіки, що реалізує свої відправлення як доцільний зв'язок організму й середовища
Функціональна школа - течія в соціології, згідно з якою суспільство є єдиною соціальною системою, де кожний елемент виконує певну соціальну функцію
Функція - спосіб реалізації можливостей речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту
Футурологія - наука про майбутнє, наукове передбачення й проектування майбутнього
Х
Характер - цілісний і стійкий індивідуальний склад душевного життя людини, що проявляється в окремих актах і станах її психічного життя
Харизма - виняткова здібність, божий дар
Хасидизм - релігійно-містичний рух єврейства, що склався в надрах іудаїзму внаслідок його пристосування до нової соціально-економічної та духовної ситуації ( в Україні 18 ст.)
Хіліазм - віра в тисячолітнє царство Бога і праведників на землі, що ґрунтується на пророцтвах Апокаліпсиса
Холізм - напрям у сучасній філософії, який розглядає цілісність світу як наслідок творчоїеволюції і спрямовується нематеріальним і непізнаванним "фактором цілісності"
Християнство - одна з трьох найбільших релігій світу, що виникла в І ст. до н.е. і засновником якої вважається Ісус Христос
Ц
Цивілізація - ступінь розвитку матеріальної та духовної культури, суспільного розвитку в цілому
Цинізм - нахабне, зневажливе, презирливе ставлення до норм моралі, загальноприйнятих норм поведінки
Ціле - поняття, що виражає завершену, стійку внутрішньо зумовлену органічну єдність об'єкта, його відносну відокремленість від навколишнього середовища
Ціле покладання - один із визначальних компонентів діяльності людини, що відзначається свідомим формуванням цілей, яким підпорядковані програма і вибір дій та створення засобів їх досягнення
Ціль - ідеальний, наперед визначений результат людської діяльності, спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомлених потреб

 
 

Цікаве

Загрузка...