WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат

перетворюють та
пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб.
Людська праця відрізняється від тваринно-інстинктивної діяльності тим, що вона є
цілеспрямованим, доцільним зусиллям на такі зміни в природі, які забезпечують
задоволення певних потреб людини.
Праця в широкому розумінні - це спосіб життєдіяльності виробників. При цьому вона не
обмежується лише функцією створення людиною предметного світу з метою забезпечення
необхідних умов існування, а й виступає як діяльність людини, що переслідує свої цілі. Отже,
праця, як цілеспрямована діяльність людини, є також процесом виробництва людини як
особистості, як соціальної істоти, а не лише як біологічного організму.
Цей процес, тобто процес формування людини як особистості, завдячує саме праці, яка
може здійснюватися лише на основі соціальних зв'язків.
За своєю формою праця завжди є соціальним процесом. Разом з тим вона має
фізіологічний аспект, тобто в процесі праці витрачається енергія м'язів, нервів та ін. З цього
погляду виробництво робочої сили є використанням вироблених матеріальних благ, їх
споживанням. Саме ж споживання слугує відтворенню м'язів, нервів, кісток, мозку
робітника, який у свою чергу є умовою відтворення нових робітників.
Праця - це безперечна умова існування людей, вічна природна необхідність. Без неї
неможливий обмін речей між людиною і природою, тобто неможливе саме людське життя.
Тому незалежно від різних суспільних форм процес виробництва має бути безперервним.
Як суспільство не може існувати без споживання, так само воно не може не виробляти.
Саме тому праця, процес виробництва є першою і найважливішою передумовою людського існування. Лише завдячуючи праці людина може розкрити свою людську сутність, привласнювати предмети природи з метою задоволення своїх потреб.
При цьому слід пам'ятати, що саме задоволення потреб, дія задоволення стає основою для
наступної, нової потреби, нових дій для задоволення. Тобто відбувається не одноразовий акт
задоволення певних потреб, а взаємозумовлений безкінечний історичний процес зростання
потреб, все більш складних, високих. Відповідно дії задоволення поступово ускладнюються,
вимагаючи більш досконалих знарядь задоволення нових потреб, що створює людина.
Звідси можна зробити висновок, що процес задоволення потреб людини не обмежується
лише виробництвом матеріальних благ. Виробляючи матеріальні блага, вдосконалюючи
засоби задоволення потреб, люди тим самим створюють сферу свого буття, розвиваючи і
відтворюючи самих себе. Таким чином, трудова діяльність у суспільстві, суспільне
виробництво являє собою не що інше, як постійний, безперервний процес руху людей. У
ході такого процесу людина оновлюється тією ж мірою, в якій вона оновлює, розвиває та
вдосконалює оточуючий її світ.
Отже, під категорією суспільне виробництво слід розуміти виробництво самої людини,
матеріальних благ, а також форм спілкування. Тобто система суспільного виробництва
виступає як єдність трьох видів виробництва: носіїв життя, засобів до життя (предметних
умов його існування) та соціальних умов існування носіїв життя.
Виробництво і відтворення носіїв життя, тобто людини - це не просто природний,
біологічний процес. Тут, як і при виробництві суспільного продукту, люди діють
цілеспрямовано: духовні та фізичні здібності людей використовуються не лише для
створення матеріальних цінностей, а й для відтворення та розвитку своїх сил, здатностей. У
цьому випадку "людську силу" доцільніше ототожнювати з поняттям "життєва сила".
Останнє повніше відтворює зміст розвитку людських сил.
Під життєвою силою слід розуміти ті фізичні та духовні здібності людей, які
використовуються ними для виробництва та відтворення всіх своїх здатностей. Тобто це
сили, що витрачаються на самообслуговування, самоосвіту, навчання і виховання дітей та
дорослих, на охорону здоров'я, сприйняття творів мистецтва тощо.
Як бачимо, життєві сили - це не лише діяльність з "обробки природи", а, що в даному разі
нас найбільше цікавить, це насамперед "обробка людей людьми". Життєві сили
забезпечують не лише здатність до саморозвитку кожного індивіда зокрема, а й здатність до
духовного розвитку інших людей шляхом передачі досвіду, знань. Шляхи передачі
урізноманітнюються залежно від історичного поступу людства.
Предметом, на який спрямовується діяльність у процесі виробництва людських сил,
виступає біологічний організм. Адже він є носієм як фізичних, так і духовних
спроможностей людини. Тому розвиток духовних здібностей відбувається шляхом
використання рівня розвитку та особливостей цього організму. Саме біологічне в людині
виступає умовою і передумовою суспільних відносин.
Біологічна природа людини розвивалася, вдосконалювалася протягом багатьох поколінь з
початку свого становлення кілька десятків тисяч років тому. Але це не означає, що людина
не буде активно втручатися в таємниці свого організму і не буде вдосконалювати свій
генотип, доцільно спрямовуючи фізіологічний та психологічний розвиток.
У продуктивні сили виробництва людини входять життєві засоби, за допомогою яких
реалізується процес відтворення та розвитку людських сил. Це насамперед предмети
споживання: їжа, одяг, помешкання тощо. В сфері споживання життєвих засобів
відбувається виробництво робочої сили, а також розвиток усіх сил, здатностей і здібностей
особистості. Якщо сфера споживання життєвих засобів є водночас сферою виробництва
людських сил, то, навпаки, сфера споживання робочої сили виступає сферою виробництва
матеріальних благ. У ролі посередника тут служать сфери розподілу та обміну.
Однією із сторін виробництва людських сил є "духовне виробництво". Відомо, що духовні
спроможності людини не існують без їхньої фізичної основи. Вони перебувають в
органічній єдності з фізичними силами. Можна говорити лише про відносну самостійність
розвитку духовних сил як відлуння відокремлення та протиставлення розумової діяльності
фізичній праці. Духовне виробництво - це одна із сторін виробництва людських сил.
Що таке "духовне виробництво"? Духовне виробництво - це вся багатогранна діяльність
людей з виробництва, розподілу, обміну, споживання та зберігання духовних цінностей. Під
духовними цінностями розуміються ідеї, уявлення,наукові знання, ідеали, виробництво яких
здійснюється за допомогою певних соціальних інститутів. Духовне виробництво охоплює
собою освіту, ідейне, моральне, релігійне, естетичне, правове виховання, різні форми
залучення людей до духовної культури через систему культурно-масових закладів,
просвітницьких організацій, засобів масової інформації тощо.
Культурно-історичним результатом духовного виробництва є нові духовні, інтелектуальні

 
 

Цікаве

Загрузка...