WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат

дій людей. Ефективне використання знань, досвіду,
навичок може бути здійснене при відповідних оптимальних формах та методах організації
виробництва.
Таким чином, засоби виробництва, що створюються суспільством, разом з людьми, що
володіють знаннями та навичками до праці, методи та форми організації виробництва
становлять у сукупності продуктивні сили суспільства.
Продуктивні сили суспільства постійно змінювалися і вдосконалювалися протягом всієї
історії людства. Разом з тим полегшувалася боротьба людей з природою, зростала
продуктивність праці, збільшувалося виробництво матеріальних благ.
Історія розвитку знарядь виробництва від кам'яних та дерев'яних знарядь до сучасних машин
та новітніх технологій - це історія підкорення людиною сил природи, постійно зростаючої
могутності людини у боротьбі з природою, створення величезних матеріальних
можливостей для розвитку культури суспільства. Однак, історичний досвід свідчить: життя
трудящих не поліпшувалося пропорційно зростанню продуктивних сил та продуктивності
праці. Навпаки, часто становище широких народних мас навіть погіршувалося поряд з
досягненнями науки та техніки, зростанням продуктивності праці, що свідчить про вплив на
рівень життя народних мас ще й інших факторів. Такими факторами виступають
суспільно-економічні умови, за яких діють і розвиваються продуктивні сили, живе та
продукує матеріальні блага людина.
Словом, продуктивні сили завжди розвиваються в умовах певного суспільного устрою.
Люди виробляють матеріальні блага не поодинці,
466
не ізольовано один від одного, а об'єднуючись певним способом, щоб спільно впливати на
природу, добувати засоби до існування.
Виробничі відносини
Матеріальна виробнича діяльність людей стала основою виникнення і розвитку суспільних
зв'язків та відносин, тобто людського суспільства.
Спільна праця згуртовувала людей, робила їх постійне спілкування життєво необхідним.
Тому виробництво завжди, за будь-яких умов має суспільний характер, є суспільним
виробництвом.
Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі
виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою, а й один з одним.
Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву "виробничі відносини" і
представляють другу складову способу виробництва.
У виробничі відносини входять насамперед виробничо-технічні відносини, тобто взаємини
між виробниками безпосередньо на конкретному підприємстві. Але ддя успішного
функціонування підприємства необхідні зв'язки його з іншими підприємствами і навіть
галузями виробництва. Отже, у виробничі відносини входять також відносини між людьми
різних підприємств чи галузей виробництва, а також відносини в процесі розподілу, обміну
та споживання суспільного продукту.
В основі виробничих відносин лежить власність на засоби виробництва. Тобто від того, в
чиїй власності перебувають основні засоби виробництва, залежить сутність, характер усієї
системи виробничих відносин. Характер власності визначає форми відносин між людьми у
суспільстві: панування і підкорення чи співробітництво та взаємодопомога.
Форми власності визначають форми розподілу, обміну та присвоєння виробленого, а також
місце людини в системі виробництва, тобто - це власник, управлінець чи виробник.
Левову частку прибутку отримує власник засобів виробництва, а виробнику йде заробітна
плата.
Продуктивні сили та виробничі відносини є нерозривними і у взаємозв'язку становлять
"спосіб виробництва".
Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин
Вони завжди перебувають у тісному взає- мозв'язку і діалектичній єдності. Слід за- значити, що виробничі відносини похідні, вторинні щодо продуктивних сил. Нові продуктивні
сили, хоч і стихійно, але зароджуються в надрах старого устрою. Люди, які вдосконалюють знаряддя виробництва, не задумуються над соціальними наслідками цього процесу, їх цікавить насамперед
задоволення матеріальних, а потім і духовних потреб. Люди, по суті, не вільні у виборі своїх продуктивних сил, що становлять основу всієї їхньої історії.
Продуктивні сили - це результат практичної енергії попередніх поколінь людей.
З іншого боку, люди, які розвивають свої продуктивні сили, розвивають одночасно і
відносини один з одним. Характер цих відносин з необхідністю змінюється разом з
перетворенням та зростанням продуктивних сил.
Продуктивні сили вимагають лише певної, а не довільної форми виробничих відносин, яка
найбільш повно відповідала б наявним продуктивним силам. Так, надзвичайно низький
рівень розвитку знарядь праці первісно-родового устрою спричиняв формування
колективістських відносин. Лише в колективі людина могла вижити. Слабкість окремої
людини як наслідок примітивізму знарядь праці компенсувався (надолужувався) об'єднаною
силою роду чи племені. За сучасних засобів виробництва капіталістичний підприємець не
може повернутися до кріпосної системи господарювання, як і феодал не міг за своїм
бажанням удатися до капіталистичної системи господарювання. Адже при наявних
середньовічних знаряддях виробництва безглуздям було б введення великого господарства із
застосуванням найманої праці.
Отже, виробничі відносини не можуть встановлюватися довільно. Це - об'єктивні,
матеріальні відносини, які не залежать від волі та бажання людей, а залежать від рівня та
характеру розвитку продуктивних сил. Процес стихійного розвитку продуктивних сил
відбувається доти, доки нові продуктивні сили не вступили в конфлікт із старими
виробничими відносинами. Відтак починається руйнування старих виробничих відносин і
заміна їх новими.
Руйнування старих виробничих відносин може відбуватися як стихійно, так і свідомо. В
першому випадку воно супроводжується, як правило, кризовим станом суспільства,
значними матеріальними втратами, духовними потрясіннями людей та ін. Якщо ж у
суспільстві є соціальні сили, які здатні усвідомити назрілу необхідність перемін та здійснити
поступову еволюцію у відносинах між людьми в процесі виробництва, то заміна одних
виробничих відносин іншими може відбутися без відчутних жертвта потрясінь.
Виробничі відносини, перебуваючи в діалектичній єдності з продуктивними силами, не
пасивні щодо останніх, а впливають на розвиток продуктивних сил. Більше того, нові,
прогресивні виробничі відносини, що відповідають у певний момент часу характерові та
рівневі розвитку продуктивних сил, виступають головним джерелом і вирішальним рушієм
матеріального виробництва.
Якщо ж виробничі відносини застаріли, не відповідають рівневі розвитку продуктивних сил,
то вони уповільнюють, а то й гальмують, значною мірою розвиток останніх. Ця сторона

 
 

Цікаве

Загрузка...