WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат

та
фізичні якості людини, насамперед наука та мистецтво. Останні виступають як органічна
частина виробництва людини з усіма її соціальними якостями. Результатом діяльності
вчених і художників є створення наукових та художніх творів. Перші з них слугують
формуванню у людини аналітичних пізнавальних здатностей, тобто здатностей до пізнання закономірностей розвитку природи та використання результатів знання в суспільному виробництві. Твори мистецтва є засобом розвитку творчих людських здібностей до самовдосконалення, до саморозвитку. Саме завдяки цьому мистецтво якнайбільше може служити показником духовного розвитку суспільства. Адже здатність до саморозвитку, самовдосконалення, які формуються мистецтвом, є найбільш суттєвою здатністю людини.
Наука та мистецтво як сфери виробництва людських сил реалізують себе насамперед
шляхом взаємодії між собою, а також з іншими сферами цього виробництва. Тільки разом,
у взаємодії всі ці сфери (елементи) виявляють свою залежність у кінцевому підсумку від
виробництва матеріальних благ.
Виробництво людської сили і виробництво матеріальних благ перебувають у тісному
взаємозв'язку. В процесі виробництва матеріальних благ створюються два різновиди
матеріальних цінностей: засоби виробництва і предмети споживання, тобто життєві засоби.
У свою чергу засоби виробництва споживаються всередині самого виробництва, яке їх
породило. Предмети споживання (життєві засоби) шляхом розподілу та обміну слугують
виробництву людських сил. Звідси випливає, що процес виробництва суспільного життя
виступає одночасно і як виробництво матеріальних благ, і як виробництво людських сил.
Обидва виробництва є самостійними і в той же час переходять одне в одне і не можуть
існувати у відриві одне від одного. Відбувається взаємообмін між робочою силою та
життєвими засобами. Взаємодіючи між собою, вони разом формують виробництво
суспільного життя. Кінцевим результатом суспільного процесу виробництва завжди
виступає саме суспільство, тобто сама людина в її суспільних відносинах.
Взаємодія людських сил та матеріальних благ спричинює саморозвиток суспільного життя,
що є його суттєвою характеристикою. При цьому саморозвиток можливий лише у разі
використання як самої природи, так і біологічного організму людей. Саморозвиток завдячує
процесові, що спрямовується на розвиток продуктивних сил шляхом використання і
сприйняття природних сил, що виступають як предмет діяльності суспільства.
Для задоволення своїх потреб люди взаємодіють насамперед з природою. Саме тут, у
процесі цієї взаємодії, формується суспільне виробництво, яке історично виступає
обов'язковою передумовою життєдіяльності людини. Правда, потім, пізніше люди
створюють так звану "другу природу", яка має особливе значення для суспільства.
Але про "другу природу" мова піде нижче. Спочатку охарактеризуємо сутність
матеріального виробництва, його структурні елементи та специфіку, їхню взаємодію на
різних етапах історичного поступу.
Продуктивні сили
Спосіб виробництва представляють дві сторони: продуктивні
сили та виробничі відносини. Розглянемо спочатку, що
являють собою продуктивні сили.
У трудовій діяльності розрізняють, по-перше, цілеспрямовану
діяльність людини, тобто саму працю, по-друге, знаряддя праці
та, по-третє, предмети праці.
Предмети праці - це те, на що спрямована діяльність людини, що добувається
працею з природи. Речі, які людина споживає, виготовляються з певних матеріалів. Це ліс,
нафта, вугілля, руди, глина та інші матеріали.
Знаряддя праці - це все те, що людина використовує у процесі взаємодії між собою та
природою, що слугує їй для передачі своїх дій на предмет праці, для полегшення та
прискорення цих дій. Для первісної людини такими знаряддями праці служили палиця,
каміння, сокира, пізніше - лук, стріли. В сучасних людей знаряддями праці є різні
інструменти: верстати, машини, наукомісткі технології, мікропроцесорна техніка,
біотехнологія, ядерна енергетика тощо. За допомогою цих знарядь праці люди ведуть обмін
речовин між собою і природою, контролюючи та регулюючи цей обмін.
Знаряддя праці відіграють найважливішу роль в історії розвитку виробництва. Ступінь
досконалості знарядь праці виступає показником розвитку людської робочої сили,
показником влади людини над природою. Саме за останками знарядь праці вивчаються
зниклі соціально-економічні формації; економічні епохи відрізняються одна від одної не
тим, що виробляється, а тим, якими знаряддями праці воно виробляється.
Окрім знарядь праці, для успішного здійснення процесу виробництва необхідні певні умови
праці, виробничі приміщення, дороги, канали, сховища, джерела енергії та ін. Наприклад, для
дорогих, комп'ютерних систем потрібні пристойні приміщення, сучасний великоваговий
вантажний чи легковий автомобіль потребує добрих автошляхів, великі скупчення зерна,
овочів вимагають автоматизованих систем контролю за станом і т.д.
Умови праці разом із знаряддям праці становлять засоби праці.
Предмети праці та засоби праці в сукупності виступають як матеріальні умови для
виробництва і утворюють засоби виробництва.
Матеріальні блага, що створюються людською працею, служать для людини засобами її
існування і одночасно є основою для подальшого розвитку самого виробництва. З цього
видно, що засоби виробництва - це лише матеріальна передумова, можливість
виробництва. Основним, найважливішим і вирішальним елементом виробництва виступає
сама людина, яка, використовуючи в процесі виробництва свої знання, виробничі навички
та досвід, приводить у дію знаряддя праці.
Жива праця людини шляхом приведення в рух знарядь праці перетворює можливість у
дійсність. Саме праця продукує матеріальні блага, необхідні для життя суспільства.
Відносини між людиною, знаряддями та предметами праці в процесі виробництва можна
влучно охарактеризувати словами Маркса з "Капіталу": машина, яка не служить у процесі
праці, не корисна. Крім того, вона піддається руйнівній дії природного обміну речей. Залізо
ржавіє, дерево гниє. Пряжа, яка не буде використана для ткання або в'язання, стає
сировиною. Жива праця має охопити ці речі, воскресити їх з мертвих, перетворити їх з
можливих удійсні та діючі споживні вартості.
Люди та знаряддя праці відіграють активну і вирішальну роль у суспільному виробництві.
Але це не означає, що з процесу виробництва усувається предмет праці. Останній входить у
суспільне виробництво як його постійна і необхідна умова. Предмет праці входить у
виробництво по-різному, залежно від ступеня розвитку робочої сили та знарядь праці.
При наявності названих структурних елементів, необхідних для виробництва, останнє
можливе лише за вмілих, кваліфікованих

 
 

Цікаве

Загрузка...