WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Шпаргалки з філософії - Реферат

Шпаргалки з філософії - Реферат

 1. Чому віддає перевагу індетермінізм: випадковості або причинності? – Індетермінізм надає. перевагу випадковості, оскільки він взагалі заперечує об'єктивне існування причинності.

 2. Апологетика є характеристикою патристики або схоластики? – Апологетика є характеристикою патристики, бо вона відноситься до того раннього періоду становлення християнського богослов'я, коли отці церкви (патери) змушені були захищати християнське віровчення (бути його апологетами) від численних нападок світської влади і язичницьких філософів.

 3. Хто засновник томістської філософії: Фома Невіруючий або Фома Аквінський? – Засновником томістської філософії є Фома (Тома) із Аквіну.

 4. Що відроджує філософія Відродження: гармонійну людину доби античності, або політеїзм стародавніх греків? – Філософія Відродження (Ренесанс) відродила гармонійну людину доби античності, бо це збігалося уявленнями Ренесансу про сутність і призначення людини. Адже в центр своєї філософії Відродження поставило саме людину.

 5. Що характеризує натурфілософію Відродження: геоцентризм або геліоцентризм? – Натурфілософію Відродження характеризує геліоцентризм, бо саме в цю добу Миколай Копернік створив свою геліоцентричну систему.

 6. Від чого абстрагувався Макіавеллі: морально-етичних оцінок або законів? – Макіавеллі абстрагувався від морально-етичних оцінок норм і законів права і політики, чим вперше в європейській філософії і юриспруденції відділив мораль від політики і права.

 7. Що може стимулювати людську працю за Мором: примус або висока мораль? – За Томасом Мором стимулювати людську працю може тільки висока мораль, а не примус. Там, де примус, там немає ні свободи праці, ні моральних стимулів до підвищення її продуктивності, як це було в добу рабовласництва чи феодалізму.

 8. Які якості за Локком є первинними: смак, звук, колір або форма, простір, рух, спокій? – За Локком, первинними-якостями є форма, розмір, довжина, вага і т.п., тобто ті якості, які є об'єктивними і не залежать від будови і стану органів чуття суб'єкта, які відбивають властивості предметів у об'єктивній формі.

 9. Які якості є вторинними за Локком: густина, протяжність, число або колір, смак, звук? – Вторинними якостями, за Локком, є колір смак, звук, запах.

 10. Як можна подолати "відчуження" за Марксом: шляхом знищення приватної власності або шляхом підвищення свідомості людей? – За Марксом, відчуження можна подолати тільки шляхом знищення приватної власності, бо лише вона дає можливість привласнювати результати праці інших людей (товари, .вироби ремісників, твори мистецтва і літератури).

 11. Що є основою неповторності людини за Юркевичем: розум або серце? – Основою неповторності людини, за П.Д. Юркевичем, є не розум, а серце, бо тільки в ньому зосереджена сутність людини і її духовний стрижень.

 1. Світ символів за Сковородою: це Біблія або логіка? – За Сковородою, світ символів - це Біблія. На його думку, Біблія є не звичайна книга, де написане слід розуміти прямо (буквально, текстуально), а переносно, символічно, бо текст Біблії - це прихований зміст і зібрання символів, які нам треба навчитись розшифровувати, за видимим бачити невидиме.

 2. Чим є праця за Лютером: покликом або тягарем? – За Лютером, праця є покликанням, а той, хто працює за покликанням, не сприймає працю як тягар, а як Боже благословення, як Божий заповіт.

III. Тест на пошук визначеного поняття (дефініендума) по його визначенню (дефініенсу)

 1. Що визначається марксистами як об'єктивна реальність, яка дана нам в почуттях? - Матерія

 2. Що у філософії визначається як єдність сутності і існування? - Буття

 3. Що у філософії визначається як теорія пізнання? - Гносеологія

 4. Що у філософії визначається як вчення про світ? - Світогляд

 5. Що у філософії визначається як система цінностей і життєвих сенсів? - Аксіологія

 6. Яка частина філософського знання вивчає загальні підходи до пізнання і розуміння буття? - Методологія

 7. Яка філософська дисципліна осмислює власний шлях, генезу філософії? – Історія філософії

 8. Яка філософська категорія відображає єдність якості і кількості, межу між якісними змінами? - Міра

 9. Яка філософська категорія відображає послідовність явищ і процесів? - Час

 10. Яка філософська категорія відображає розташування одних предметів біля інших? - Простір

 11. Яка філософська категорія відображає проблематичність або необов'язковість зв'язків, явищ, подій? - Випадковість

 12. Яка філософська категорія відображає обов'язковість, стійкість зв'язків, неминучість явищ і подій? - Необхідність

 13. Яка філософська категорія відображає процес переходу до нової якості? - Стрибок

 14. Яка філософська категорія відображає полярну спрямованість тенденцій, явищ процесів, що є взаємовиключними? - Протилежність

 15. Яка філософська категорія відображає єдність суттєвих властивостей об'єкту або процесу, що відрізняють їх від інших об'єктів або процесів? - Якість

 16. Яка філософська категорія визначається як сукупність елементів, що знаходяться у певних зв'язках і відношеннях один до одного, створюють певну цілісність? - Кількість

 17. Яку філософську категорію визначають як соціально організоване виробництво різновиду знання? - Наука

 18. Що у філософії визначають як цілеспрямовану діяльність, яка створює принципово нові і соціально значущі матеріальні та духовні цінності? - Творчість

 19. Що у філософії визначають як образ, адекватний відображуваному об'єкту? - Істина

 20. Що у філософії визначають як специфічну форму взаємодії суб'єкту й об'єкту, кінцевою метою якої є істина, розробка моделей, програм, спрямованих на освоєння об'єкта відповідне до потреб суб'єкта? - Практика

 21. Що у філософії визначають як міру людського у людині? - Гуманність

 22. Що у філософії визначають як найвищу форму і результат відображення дійсності? - Ідея

 23. Що у філософії визначають як активну діяльність конкретно-історичного суб'єкта, у ході якої він здійснює матеріальне перетворення об'єкта відповідно до своїх цілей, розвивається і змінюється сам? - Праця

 24. Що у філософії визначають як діяльність на грунті пізнання необхідності? - Свобода

 25. Що у філософії визначають як такий напрям розвитку, що забезпечує більш високий ступінь і потенціал розвитку? - Прогрес

 26. Якою філософською категорією позначають такий перехід від старої якості до нової, за якого певні риси старої якості входять у нову якість? – Зняття (діалектичне заперечення)

 27. Що у філософії визначається як джерело розвитку? – Боротьба протилежностей

 28. Що у філософії визначають як здійснену можливість? - Дійсність

 29. Яка філософська категорія відображає відносність істини? - Релятивність

 30. Що у філософії визначається як перехід у протилежну нову якість? - Антитеза


 
 

Цікаве

Загрузка...