WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософія стародавнього світу - Реферат

Філософія стародавнього світу - Реферат

Філософські погляди Лаоцзи суперечливі. Дивуватися цьому не треба, іншими вони і не могли бути. У ту епоху йшов процес становлення китайської філософії, і кожний великий мислитель не міг не відобразити в своєму вченні суперечність його світу. Центральне значення в даосистському вченні займає поняття "дао". З одного боку, "дао" означає природний шлях всіх речей, що не залежить ні від бога, ні від людей, і що є виразом загального закону руху і зміни світу. Відповідно до цього підходу всі явища і речі, перебуваючи в стані розвитку і зміни, досягають певного рівня, після якого вони поступово перетворюються в свою протилежність. При цьому розвиток трактується своєрідно: він йде не по висхідній лінії, а здійснюється по колу.

З іншого боку, "дао" вічне, незмінне, непізнаване начало, що не сприймається органами людських почуттів. "Дао" виступає як нематеріальна духовна основа всіх речей і явищ природи, в тому числі і людини.

Лаоцзи і його послідовники переконані в необхідності знань і відзначають їх величезну роль в людському житті. Однак їх ідеал знання, їх розуміння знання відрізняються своєрідністю. Це, як правило, споглядальницьке знання, тобто констатація, фіксація речей, явищ і процесів, що відбуваються в світі.

А ось які ідеї висловлюються про соціальний устрій суспільства і його управління. Так, характеризуючи стиль управління державою, а непрямо це передбачає форми державного устрою, китайский мислитель вважає кращим правителем того, про якого народ знає лише те, що він існує. Дещо гірші ті правителі, яких народ любить і прославляє. Ще гірші ті правителі, яких народ боїться, і гірші за всіх ті правителі, яких народ зневажає.

Подальше становлення І розвиток китайскої філософії пов'язаний з діяльністю Конфуція, чиє вчення і зараз має мільйони шанувальників і не тільки на території Китаю. Становленню Конфуція як мислителя багато в чому сприяло його знайомство з давньокитайськими рукописами: "Книга пісень" ("Шиц-зин") та "Книги історичних переказів" ("Шуцзін"). Він зробив їх доступними для широкого загалу. Велику популярність Конфуцію принесли змістовні і численні коментарі, зроблені ним до "Книги змін".

Власні погляди Конфуция були викладені в книзі "Бесіди і думки" ("Лунь юй"), яка була опублікована учнями і послідовниками на основі його висловлювання і повчань. Конфуцій є творцем оригінального етико-політичного вчення, деякі положення якого не втратили свого значення і сьогодні.

Основними поняттями конфуціанства, що складають фундамент цього вчення, є "жень" (людинолюбство, гуманність) і "лі". "Жень" виступає і як фундамент етико-політичного вчення і як його кінцева мета. Основний принцип "жень": "Чого не бажаєш собі, того не роби людям". "Лі" (шанобливість, норми співжиття, церемоніал, соціальний регламент) включає в себе широке коло правил, що регламентують, по суті, всі сфери суспільного життя. Етичні принципи, соціальні відносини, проблеми державного управління - головні теми у вченні Конфуція. На питання про те, як треба управляти людьми і як примусити простолюдинів коритися, Конфуцій відповідає: "Якщо наставляти людей за допомогою законоположень, якщо обмежувати і стримувати їх за допомогою покарань і страт, то хоч вони не будуть здійснювати злочинів, але в серцях своїх не будуть відчувати огиди до поганих вчинків. Якщо ж наставляти людей за допомогою етичних вимог і встановити правило поведінки згідно "лі", то люди не тільки будуть соромитися поганих справ, але і щиро повернуться на праведний шлях".

У тому, що стосується осмислення і пізнання навколишнього світу, Конфуцій в основному повторює ідеї, висловлені його попередниками. Навколишній світ, природу Конфуцій, по суті, звужує і обмежує лише небесною сферою. Істотним елементом природи у нього виступає доля, як щось, що природжене зумовлює сутність і майбутнє людини. Аналізуючи природу юдського знання і можливості пізнання, Конфуцій вважає, що за своєю природою люди схожі між собою. Лише вища мудрість і крайня дурість незмінні. Люди починають відрізнятися один від одного завдяки звичкам і вихованню. Що ж до рівнів знання, то він проводить таку градацію: "Вище знання - це природжене знання. Нижче - знання, придбані вченням. Ще нижче - знання, придбані в результаті подолання труднощів. Найбільш нікчемний той, хто не бажає витягувати повчальні уроки з труднощів".

Отже, можна стверджувати, що Лаоцзи і Конфуцій своєю філософською творчістю заклали фундамент для розвитку китайської філософії на багато віків уперед.

3. Філософія в Древній Греції

Європейська і значна частина сучасної світової цивілізації прямо чи опосередковано є продуктом давньогрецької культури, найважливішою частиною якою є філософія. З урахуванням цієї парадигми наше відношення до давньогрецької культури не може бути неупередженим і вимагає більшої уваги, і зацікавленого ставлення. Власне кажучи, ці думки не є оригінальними. Всі або майже всі європейські дослідники якщо не перебільшували роль і значення Давньої Греції в розвитку сучасної цивілізації, то, принаймні, ніколи цю роль не применшували.

Філософія в Древній Греції виникає на рубежі VII - VI ст. до н.е. Відомо, що першими грецькими філософами були Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Піфагор, Ксенофан, Геракліт, чиє життя і діяльність припадає на VI ст. до н.е.

У грецькій філософії виділяють три періоди: перший - від Фалеса до Арістотеля; другий - грецька філософія в римському світі і, нарешті, третій - неоплатонівська філософія. Хронологічно ці періоди охоплюють понад тисячу років, з кінця VII ст. до н.е. до VI ст. поточного літочислення. Об'єктом нашої уваги буде тільки перший період. У свою чергу перший період доцільно розділити на три етапи. Це необхідно для того, щоб чіткіше визначити розвиток давньогрецької філософії як по характеру проблем, що досліджуються, так і їх рішенню. Перший етап першого періоду - це в основному діяльність філософів Мілетської школи Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена (назву отримала за найменуванням іонійського міста Мілет); другий етап - це діяльність софістів, Сократа і сократиків і, нарешті, третій включає в себе філософські ідеї Платона і Арістотеля.

Потрібно зазначити, що про діяльність перших давньогрецьких філософів, за невеликим винятком, достовірних відомостей не збереглося. Так, наприклад, про філософські переконання філософів Мілетської школи, а значною мірою і про філософів другого етапу, відомо, головним чином, з творів подальших грецьких і римських мислителів і насамперед завдяки роботам Платона і Арістотеля.

Першим давньогрецьким філософом прийнято вважати Фалеса (бл. 625 - 547 до н.е.), фундатора мілетської школи. Згідно Фалеса, все різноманіття природи, речей і явищ можна звести до однієї основи (першостихії або першопричини), яку він розглядав як "вологу природу", або воду. Фалес вважав, що все виникає з води і в неї ж повертається. Він одухотворює першооснову, а в ширшому розумінні весь світ і наділяє божественністю, що знаходить своє підтвердження в його вислові: "світ одухотворений і сповнений богами". При цьому божественне Фалес, по суті, ототожнює з першоосновою -водою, тобто матеріальним. Фалес, згідно з твердженнями Арістотеля, стійкість землі пояснював тим, що вона знаходиться над водою і володіє, подібно шматку дерева, спокоєм і плавучістю. Цьому мислителеві належать численні вислови, в яких були висловлені цікаві думки. Серед них і загальновідоме: "пізнай самого себе".

Після смерті Фалеса на чолі Мілетської школи став Анаксимандр (бл. 610 - 546 до н.е.). Про його життя практично не збереглося жодних відомостей. Вважається, що йому належить робота "Про природу", про зміст якої відомо з творів подальших давньогрецьких мислителів, серед них - Арістотель, Ціцерон, Плутарх. Погляди Анаксимандра можна кваліфікувати як стихійно-матеріалістичні. Як першооснову усього сущого Анаксимандр вважає апейрон (безмежне). У його інтерпретації апейрон не є ні водою, ні повітрям, ні вогнем. "Апейрон є ніщо інше, як матерія", яка знаходиться у вічному русі і породжує нескінченну безліч і різноманіття всього існуючого.

Анаксимандра, мабуть, можна вважати першим давньогрецьким мислителем, у якого трапляється спроба пантеїстичного тлумачення світу. Він ототожнює природу з богом, зокрема, це виявляється в його словах про те, що є народжені боги, які періодично виникають і зникають. Цими богами, на його думку, є незліченні світи. Він же висуває ідею про незліченність світів, які виникають і зникають. Це підтверджується і його твердженням, що "ці світи - то руйнуються, то знову народжуються, причому кожний (з них) існує протягом можливого для нього часу".

Останнім відомим представником Мілетської школи був Анаксимен (бл. 588 - бл. 525 до н.е.). Про його життя і діяльність також стало відомо завдяки свідоцтвам пізніших мислителів. Як і його попередники, Анаксимен надавав великого значення з'ясуванню природи першооснови. Таким, на його думку, є повітря, з якого все виникає і в яке все повертається. Анаксимен обирає як першооснову повітря внаслідок того, що воно володіє такими властивостями, яких немає (а якщо є, то недостатньо) у води.

Оригінальність Анаксимена не в переконливішому обгрунтуванні єдності матерії, а в тому, що виникнення нових речей і явищ, їх різноманітність пояснюються різними мірами згущення повітря, завдяки чому утворяться вода, земля, камені і т. п., а через його розрідження формується, наприклад, вогонь. Появу холоду він пояснював як результат згущення повітря, а тепла як наслідок його стиснення. Внаслідок повного згущення повітря з'являється земля, а потім і гори. Таке трактування різноманіття світу було глибшим і зрозумілим, ніж у його попередників, і не випадково саме анаксименівська інтерпретація різноманіття світу набула досить широкого поширення в античній філософії.


 
 

Цікаве

Загрузка...