WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Німецька філософія. ЇЇ витоки, основні напрямки - Реферат

Німецька філософія. ЇЇ витоки, основні напрямки - Реферат

разных формах. Однако на ступени абсолютного знания развитие сознания останавливается.
У "Феноменології духу" Гегель розглядає таку важливу для філософії категорію, як відчуження, що він розуміє в різних змістах, хоча і зв'язаних між собою. Відчуження для Гегеля це насамперед породження духом природи і суспільства, тобто опредмечивание. Потім під відчуженням він розумів будь-яку доцільну діяльність людини, відчуження діяльності людини в результатах його праці. Крім того Гегель бачив відчуження в перекрученому сприйнятті людьми продуктів своєї діяльності.
У гегелівській філософії духу особливо яскраво позначилися властиві цьому мислителю і німецькій буржуазії того часу узагалі консервативні, а частиною прямо реакційні погляди. Тим не менш було б неправильно на цій підставі зовсім заперечувати позитивне значення робіт Гегеля. Його діалектичний метод ліг в основу більш пізніх філософських робіт.
В оцінці філософії в Гегеля є багато коштовного. Він підкреслював, що філософське узагальнення дійсності не є справа сваволі, примхливе бажання пройтися для зміни разочок на голові, після того, як ходили довго на ногах. Але він не відкидав зміст позитивних наук, просто філософія не повинна з ними вважатися.
Заслуга Гегеля полягає в тому, що він розвив діалектичний метод розуміння світу. Гегель розробив питання взаємозв'язку, руху, розвитку і перетворення кількісних змін у якісні, питання природи теоретичного мислення, про логічних формах і категоріях, у яких здійснюється це теоретичне мислення.
Великий внесок зроблений Гегелем у розумінні методу науки. Метод, відповідно до Гегеля, - це не сукупність штучних прийомів винайдених людиною, вона є щось, що не залежить від предмета дослідження. Метод - відображення реального зв'язку, руху, розвитку явищ об'єктивного світу.
Гегель показав, що пізнання є історичний процес.
Тому істина - це не готовий результат пізнання, назавжди даний, вона постійно розвивається; логічні форми, у яких розвивається істина, мають об'єктивний характер.
3. Обсяг філософії Геґеля. Природа та дух були для Геґеля двома формами буття. Первісною формою буття є поняття, і власне воно є вихідним пунктом розвитку. Антитезою поняття є природа, яка також є ідеєю, але такою, щовідокремилась від мислення і тому здається зовнішньою у відношенні до нього. Синтезою ідеї та природи є дух. Цим трьом формам буття відповідають три частини філософії: логіка, філософія природи та філософія духа.
У своїй логіці за допомогою діалектичних тріад Геґель апріорно виводив категорії мислення, а в філософії природи - форми реального буття. У філософії духа, також тріадично, він виводив спочатку форми суб'єктивного духа, потім форми антитези - об'єктивного духа, і врешті їх синтезу - абсолютний дух (в цій формі дух виходить за межі протиставлення суб'єкту та об'єкту) . Право, держава, моральність є головними формами об'єктивного духа, абсолютний дух проявляється в мистецтві, релігії та філософії.
Центр ваги системи Геґеля знаходився на найвищих щаблях розвитку об'єктивного духа, у філософії права, держави, історії, а також у розвитку абсолютного духа, в філософії мистецтва, релігії та в теорії самої філософії. Коли більшість метафізиків убачала прояви абсолюту в психічному житті, він бачив його найвищі прояви в державі, мистецтві, релігії та філософії. В опрацювання цих ділянок, таких складних для понятійного осягнення, Геґель вклав найбільше ориґінальних ідей, тому ці частини його системи вимагають детального обговорення.
4. Філософія пізнає за допомогою понять, тобто досконалішим способом, те, що мистецтво споглядає, а релігія уявляє. Тому філософія є найвищою формою духа. В ній дух виходить поза усі менш або більш тимчасові прояви і доходить до зрозуміння самого себе. Але - згідно позиції Геґеля - філософське розуміння також не може мати іншого характеру, ніж історичний. Жодна окремо взята філософія не містить усієї істини, її містить лише цілість історичного розвитку філософії, всі філософії, взяті разом. Завдання філософії - тільки в історії філософії. Цей погляд Геґеля був напевне першою спробою глибше зрозуміти історію філософії.
Історію філософії Геґель розумів по-своєму, тобто не як випадковий ряд поглядів та вчень, а як необхідний та розумний розвиток. Завдання історії філософії він вбачав не в хроніці філософських подій, а в зрозумінні ідейної необхідності розвитку філософії. Згідно геґелівської загальної концепції розвитку, цей розвиток має логічну природу: філософські доктрини не тільки приходять на зміну одна одній, але й випливають одна з одної. Тому замість того, щоб емпіричним методом досліджувати розвиток філософської думки, Геґель конструював його по-своєму, не лякаючись сваволі і хронологічного насильства. Геґель виводив, як через Платона й Арістотеля, Декарта, Канта та Фіхте у філософських системах відбувалось поступове усвідомлення ідеальної природи буття, яке в результаті привело до зрозуміння Шеллінґом та Геґелем тотожності мислення та буття. Проте Геґель вважав, що він стоїть навіть вище за Шеллінґа, бо останній користувався інтуїтивними образами, а він користується поняттями. Він уявляв собі, що його філософія увібрала всі моменти існуючих філософій і становить межу розвитку.
Геґель недооцінював індивідуальні чинники розвитку, не мав міри в конструктивних намірах, але навчив дивитись на загальні чинники в розвитку думки і цим самим надав імпульс до поглиблення філософської історіографії. Одночасно Геґель навчив поєднувати історію філософії з історією культури. Кожна
філософська система була, з його точки зору, виявом певного щабля в розвитку духовної культури - адже хоча кожна система і є твором окремої особи, водночас вона віддзеркалює загальну культуру, яка породила цю особу. Кожна ; з цих систем є істинною як вияв певного моменту розвитку, але взята як істина абсолютна, одразу перетворюється на хибу. Однак до своєї системи Геґель не застосував цього мірила.
СУТНІСТЬ ГЕГЕЛЬЯНСТВА. Гегельянство - це ідеалізм а) об'єктивний (буття є ідеальним, але не суб'єктивним) , б) логічний (природа буття є цілком логічна, в ній немає ірраціональних чинників) , в) еволюційний (в природі буття закладено те, що воно розвивається і породжує щораз вищі форми буття) . З огляду на свій метод гегельянство є чисто конструктивістською доктриною.
Найважливішою частиною філософії Геґеля була філософія культури. Вона становить грандіозну концепцію історії, права, держави, мистецтва, релігії, філософії. Цим концепціям притаманне поєднання двох способів бачення, логічного та еволюційного: тут кожна форма культури трактується як певний етап розвитку, нетривалий, але необхідний, такий, що логічно випливає з попереднього.

 
 

Цікаве

Загрузка...