WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Західноєвропейська філософія (кінець 16 – початок 18 ст.) - Реферат

Західноєвропейська філософія (кінець 16 – початок 18 ст.) - Реферат

виходить принцип антропоцентризму. Правда, томас гоббс, будучи деїстом, визнає існування бога-творця, але, як зауважував карл маркс, деїзм - зручний і легкий спосіб позбутися релігії. Людина, на думку томаса гоббса, житель двох світів - природи і суспільства. Людська природа така, що люди в суспільстві приблизно рівні за своїми фізичними і розумовими здібностями: якщо одна людина в чомусь перевершує іншу, то в іншому поступається. Через рівність здібностей і надій на досягнення мети, люди намагаються підпорядкувати або підкорити одне одного і вступають у стосунки, відносини загальної війни. Такий стан, на думку томаса гоббса, і є "природний стан людей". Як же інакше пояснити такі прояви людської природи: збираючись в дорогу, кожний озброюється і намагається йти великою компанію, відправляючись спати, запирає двері; навіть у своєму домі замикає ящики та ін. Висновок один: людина від природи зла істота і її порятунок у розумі, який підказує вихід: необхідно шукати миру і дотримуватися його. З усвідомленням ідеї миру здійснюється перехід від "природного стану" до суспільних відносин, тобто до укладення суспільного договору. Суспільне становище допускає відмову від права на всі речі в тій мірі, в якій це необхідно в інтересах миру і самозахисту. Людина повинна задовольнятися таким ступенем волі у ставленні до інших людей, який допускає у ставленні до себе з боку інших людей. Саме такий закон проголошує євангеліє: поводься з іншими так, як ти б хотів, щоб інші поводилися з тобою. На думку томаса гоббса, такий закон розумного егоїзму - основне моральне кредо людини, до такого закону, по суті, зводяться всі інші соціальні закони. Але хто повинен стояти на сторожі такого закону і бути гарантом його використання? Таким посередником між людьми, що знаходяться в стані війни одне з одним, має стати штучний, тобто створений самими людьми суб'єкт - левіафан. Левіафан - це земний бог, втілення влади і порядку в суспільстві, символізує державу як гарант людської свободи. Томас гоббс фізіологічне інтерпретує функції такої штучної людини, соціального володаря: влада - душа, посадові особи - суглоби, нагорода і кара - нерви, багатство - сила, радники - пам'ять, закон - воля, громадянський мир - здоров'я, смута -хвороба, громадянська війна - смерть.
Отже, природне становище - загальна війна всіх проти всіх, змусила людей перейти до суспільного становища. Люди уклали суспільний договір між собою заради своєї ж користі і необхідності виживання. "природне становище примушує людей ціною втрати вільного природного життя переходити до життя в більш комфортних умовах, тобто до цивілізації. Держава, уряд, монарх, інститути цивілізації здійснюють насильство над природним життям людини, змушують її підкоритися новій суспільній силі - загальній спільній владі. Без держави жити не можна, адже альтернатива така: "немає місця для працелюбності, немає розвинутого виробництва, загрожують постійний страх і небезпека насильницької смерті, життя людини бідне, безпросвітне, тупе і короткочасне. Природне становище характеризується відсутністю власності, володіння, відсутністю повного розмежування між моїм і твоїм. Люди, по суті, живуть не в суспільстві, а в самітності. Страх смерті, бажання речей, розкішного життя і надія придбати їх своєю працелюбністю підказують вихід: необхідні сильна суспільна влада, чітке законодавство і законослухняні громадяни. Верховна влада не так згубна, як її відсутність. На думку томаса гоббса, найефективнішим варіантом державного устрою є монархія, за умови, що монарх і уряд дотримуються законів, визначених існуючим правом.
Томас гоббс увійшов в історію культури як творець оригінальної філософської системи, де в центр поставлена проблема люди-ни-істоти моральнополітичної, яка намагається всебічно пізнати свою особисту природу і суть.
бенедикт (барух) спіноза (1632-1677 рр.) Народився в єврейській купецькій сім'ї і про вів усе життя в голландії. Навчався в релігійному училищі, але не закінчив через складність сімейних обставин. За відхід від іудаїзму спінозу відлучили від єврейської общини в амстердамі і позбавили підтримки. На досить скромне життя бенедикт спіноза заробляв шліфуванням лінз, на які тоді був значний попит. Своє вчення бенедикт спіноза виклав в ряді праць "богословсько-політичний трактат", "етика", "переписка" та ін. Філософські погляди формувалися під впливом праць єврейських філософів, біблії, учення італійських мислителів епохи відродження. Особливо глибокий вплив на його методологічні позиції мало фізи-ко-математичне знання (праці галілея, декарта, лейбніца). Бенедикт спіноза увійшов в історію філософії як прихильник онтологічного вчення про субстанцію.
Відомо, що проблеми першооснови всього існуючого, співвідношення одиничного і загального постійно знаходилися в центрі уваги мислителів, починаючи з древності, їх вирішення передбачає визнання або невизнання об'єктивно існуючої тілесної або духовної субстанції. Своєрідність світоглядної позиції бенедикта спінози виявляється при співставленні її з поглядами мислителів-сучасників: він міцно стояв на позиціях пантеїзму. Якщо френсіс бекон, рене декарт, то-мас гоббс, готфрід лейбніц та інші деїсти розглядали бога як першопричину, творця всієї природи, то бенедикт спіноза виходив з того, що бог і природа - це одна єдина субстанція, назва якої повинна бути "бог-природа". Якщо в рене декарта бог виноситься за межі природи, розглядається як надприродна істота, що породжує дві паралельно існуючі субстанції - матеріальну і духовну, то бог у бенедикта спінози знаходиться у самій природі, в речах і визначає їх існування. Виступаючи проти креаціоністської концепції, за якою надприродний бог-творець - це віддалена причина речей, бенедикт спіноза, навпаки, розглядає її як найближчу причину. Цим самим філософ намагається подолати деїстичне уявлення, що йде ще від арістотеля про одвічну пасивністьматерії. Оскільки бог присутній у речах, то і матерія іманентне активна. Бог-субстанція (бог-природа) більше не потребує ніякої зовнішньої причини, зовнішнього поштовху, що надали б їй руху і активності, є причина самої себе і діє без усякого примусу, вільно. Але матерія - це одночасно і наслідок самої себе, тобто знаходиться в стані самопричи-нення. Усередині бога-субстанції бенедикт спіноза розрізнює дві природи: природу спричиняючу, породжуючу і природу спричинену, породжену .
Отже, субстанція постає як внутрішньо динамічний і самодостатній універсум, як єдине ціле проявляється в численних модусах. Кожний модус (річ, явище, процес) скінченний, обмежений у часі і просторі, субстанція ж, як цілісність, нескінченна. Взаємовідносини між субстанцією і її модусами визначаються відношенням обмеження. Модус як результат самоствердження - результат обмеження субстанції, тобто одночасно і заперечення її як безмежної сутності. На думку бенедикта спінози, "обмеження є заперечення" . Складова частина онтологічної концепції: вчення про атрибути. Атрибут - невід'ємна властивість речі, в ній найчіткіше проявляється її суть.
Можна стверджувати, що нескінченна субстанція повинна мати нескінченне число атрибутів. Але реально до числа суттєвих атрибутів бенедикт спіноза відносить лише два основних - протяжність і мислення, матерію і свідомість. Вибір таких атрибутів, як основних, зовсім не випадковий: адже це дві форми реальності, що лежать в основі макро- і мікрокосмосу, тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...