WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва - Дипломна робота

Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва - Дипломна робота

самостійності, самодіяльності, одним словом - свободи. Не важливо, чи мислиться ця безособистісна стихія як природно-космічна, як соціальна, навіть як морально-розумна, в будь-якому випадку вона, за глибоким переконанням Бердяєва, небезпечна для особистості, загрожує їй рабством. В такому розумінні особистості фіксується основний пафос парадоксальної етики російського філософа. В зрілі роки, так само як і в перший період, Бердяєв не приймає моральний розум кантівського ідеалізму в якості вищого закону для людини, тому що будь-який закон є детермінація, а особистість, вважає він, повинна бути вільною. Морально-розумна природа людини у Канта, словами Бердяєва, є безособова, загальна природа . Таким чином, не тільки закон необхідності відкидається філософом, але і закон добра, закон цілеобразності, що підчиняє індивідуальну схильність моральному обов'язку, що не дозволяє перетворювати іншу людину тільки в засіб для егоїстичних цілей.
Таким чином, будь-яка всезагальність є для Бердяєва безособистісне начало, особистість визначається як принципове не всезагальне, як одиничне і єдине [8, 8].
І далі, розводячи поняття людина і особистість, Бердяєв зауважив, що людина заглиблена в бурхливий океан першожиття і раціоналізована тільки частково; внутрішня сутність людини -мікрокосм -потенційно містить в собі весь всесвіт, всю світову історію. Бути особистістю, призначення, завдання, ідеал людини. Особистість є реалізація в природному індивідуумі її ідеї, Божого замислу про неї.
Не кожна, навіть обдарована, своєрідна людина є складеною особистістю. В людині є багато не особистісного : родового, історичного, соціального, класового, сімейного, спадкового, наслідуваного, багато загального . Особистіше і не особистісне ведуть боротьбу в людині, що найчастіше приводить до нещастя, катастрофи. В людині наявне і демонічне начало, яке людина може прийняти замість Бога.
Найбільш яскраво виражає образ особистості Рицарь. Крайньо далекі від особистості як буржуа, іноді дуже розпухлий індивідуум , так і пролетарій, у якого людська природа найбільш відчужена -Демократичний вік -це вік міщанства -несприятливий для появи сильних особистостей [9, 9].
Людина, за Бердяєвим, істота, що долає себе в світі, вічний протестант проти дійсності. З однієї сторони, вона бореться за особистість в протиборстві із стихією вона на стороні логоса. З іншої сторони, вона постає проти облегшень, що накладаються особистістю, прагне приєднуватися до космосу того, людина, з якого вона вийшла. Повстання проти батька (Єдиновий комплекс) приймає форму боротьби проти влади, розуму, норми, закону. Тому Бердяєв говорить про те, що людина не може бути зведена тільки до своєї зовнішності, фізичної оболонки, людина - це перш за все дух і самосвідомість. Фізичне тіло людини підчиняється закону природної необхідності, але її духовний двійник - знаходиться поза всякими обмеженнями.
Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверх природный антропоцентризм, он сознает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетарной системы, а всего бытия, всех миров [25,310].
Сам дух людини по природі своїй безконечний і таким прирівнюється безкінечному світу. А отже розміри світу не зменшують силу і значність людського існування.
Але Бердяєв постійно вказує на бінарність людського існування, він вбачає її у всіх життєвих проявах людини. Та все ж дуалізм Бердяєва не є абсолютним - навпаки, він наближається до монізну : протилежності прагнуть до зближення. Воно відбувається до певного моменту, поки деякі центробіжні сили знову не заставлять ці протилежності, що знайшли єдність, розійтися , відштовхнутись одна від одної. В світовідчуванні і світорозумінні Бердяєва, таким чином присутня пульсація. Бердяєвська людина роздвоєнна, але не розірвана: не дивлячись ні на що вона зберігає свою цілісність.
Звідси, означена складність людської природи дає можливість говорити про хаос, який має місце в людині. Людина - істота, яка належить до двох світів, тілесного, матеріального і духовного. Належачи до цих двох світів, людина є істотою суперечливою і такою, що парадоксально поєднує в собі полярні протилежності. Душа людини вічно перебуває на роздоріжжі, маючи перед собою два шляхи, - до тіла і до духу. В цій вічній двобічності людської істоти - її доля. Призначення людини, отже звести цю двоїстість до єдності. Людина може пізнавати себе зверху та знизу, - нотує М. Бердяєв, - зі свого світла, з божого в собі начала, та пізнавати зі своєї тьми, із стихійно-несвідомого та сатанинського в собі начала… Людина є суперечливою істотою, істотою вищою мірою поляризованою, високою та низькою, здатною до величі та падіння, до великої любові та жертви і до великої жорстокості та безмежного егоїзму… В підсвідомих підвалинах кожної людини, в її нижчому я є потворне, огидливе, потенційно-злочинне, але важливе ставлення до цього її вищого, глибокого "я [10, 19].
Таким чином, з одного боку, людина пригнічена своїми потребами й недоліками, вона придушена природою, вона обкутана матерією, чуттєвими цілями і задоволеннями, вона підкорена природним потягом і пристрастями і захоплена ними; з іншого боку, вона підноситься до вічних ідей до царства думки, дає собі в якості волі всезагальні закони і стверджує свою духовність. З одного боку, людина є твариною, але навіть в своїх тваринних функціях вона не зупиняється на них, як чомусь істота (як чинить тварина), але усвідомлює їх, пізнає їх і підноситься до самосвідомості. Цим людина змітає межу своєї безпосередності і перестає бути твариною саме тому, що знає, що вона тварина; і в такий спосіб вона пізнає себе як істоту духовну. Завдяки духу, людина випала з тваринного світу. Сам факт існування наділеної розумом тварини - є розривом в природному світі.
Далі Бердяєв зазначає Проблема людини зовсім не може вирішитись, якщо її розглядати з природи і тільки у співвідношенні з природою. Зрозуміти людину можливо тільки в її відношенні до Бога. Неможна зрозуміти людину з того, що нижче неї, зрозуміти її можна з тільки з того, що вище неї. Тому проблема людини у всій глибині ставилась тільки в релігійній свідомості. У всіх теологіях є антропологічна частина. Філософської антропології в справжньому смислі слова не існує. Але завжди існувала релігійна антропологія. Антропологія християнська вчить про те, що людина є істота, створена Богом і що носить в собі образ і подобу Бога, що людина є істота вільна і в своїй свободі відпала від Бога і що, як істота впавша і гріховна, вона отримує від Бога благодать, що відроджує і спасає [8, 55].
Отже, ми бачимо, що Бердяєв визнає єдиною справжньою антропологію християнську, в основі якої покладено дві ідеї:
1) про створення людини за образом і подобою Божою;
2) вченняпро Христа як Боголюдини.
Христианская антропология, - зазначає Бердяєв, - учит не только о ветхом Адаме, но и о Неволе Адаме, Христе-Богочеловеке, и потому это антропология богочеловеческая. Идея Богочеловека стоит в центре христианской

 
 

Цікаве

Загрузка...