WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва - Дипломна робота

Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва - Дипломна робота

невідповідності творчого замислу і його здійснення. Але йому бачиться в кожній людині геніальність. Вона відноситься до внутрішнього стану людини. Це цілісна якість людської особистості, а не спеціальний дар, і вона свідчить про те, що людина проривається до першоджерела, що творчий процес в ній першопочатковий, а не визначається спеціальними нашаруваннями [46 ,510].
Саме ідея творчості уможливлюється завдяки тому, що є Творець і що було здійснено ним оригінальний творчий акт, у якому стало суще небувалим, що не випливає ані із чого попереднього, не віднімає і не зменшує абсолютної могутності Творця . Разом з тим, позитивне джерело творчості, що укорінене в божественній природі Творця не відповідає головній основі творчості людини - її свободі, оскільки вона отримує у М. Бердяєва негативне значення. Ця негативність знайшла відображення у тлумаченні філософом Ніщо як єдиного джерела свободи людини, свободи її творчості. Саме Ніщо нічим не детермінована свобода і вносить новизну у творчість [46, 501].
Мислитель вважає, що саме творчість виправдовує людину, вона є антроподіцеєю . Божественный Сын - Человек рождается на небе и на земле, в вечности и во времени, вверху и внизу. И потому совершающееся на земле совершается на небе. Драма земного человечества и есть драма небесного человечества [25, 313]. Ці слова російського філософа одночасно заключають в собі і велику похвалу, і великий докір людині. М.О.Бердяєв, таким чином , був одним з перших філософів сучасності, який спробував виправдати людину у її власних очах і оголосити їй про її велику місію. Він дав людині визначення божественної іскри і істоти царської . Антроподіцея, на його думку,
єдиний шлях до теодицеї. Головна помилка людини полягає в тому, що протягом усієї своєї історії вона усвідомлювала себе не як істота цілісна і єдина, а вважала себе або частиною Бога (таке усвідомлення існувало впритул до настання кризи натуралістичного антропоцентризму в період Середньовіччя) і в цьому випадку розчинялася в ньому, гублячи свою значущість і цінність, або вважала себе безкінечно малою частиною великого природного світу, готова повністю загубитися в ньому. Бердяєв ж говорить про те, що людина не може бути зведена тільки до своєї зовнішньої фізичної оболонки. Людина - це перш за все дух і самоусвідомлення. Фізичне тіло людини підкоряється закону природної необхідності, але його духовний двійник - поза будь-яких обмежень. Безкінечний дух людини претендує на абсолютний, зверхприродній антропоцентризм, він усвідомлює себе абсолютним центром не даної замкнутої планетарної системи, а всього буття, всіх планів буття, всіх світів [25, 310].
Антроподіцея, відповідно до Бердяєва, це третє антропологічне одкровення , що провіщає настання творчої релігійної епохи . Воно скасовує одкровення Старого і Нового заповітів: Християнство так само мертвіє і зневолюється перед творчою релігійною епохою, змертвів і зневолився Старий заповіт перед явленням Христа . Але третього одкровення не можна очікувати, його повинна зробити сама людина; це буде справою її свободи і творчості. Творчість не виправдовується і не допускається релігією, а сама є релігією.
Її метою є шукання змісту, що завжди перебуває за межами світової дійсності; творчість означає можливість прориву до змісту через безглуздя . Зміст є цінністю, і тому ціннісно забарвлене усіляке творче прагнення. Творчість створює особливий світ, вона продовжує справу творіння , уподібнює людину до Бога - Творця. Бердяєв вважає, що уся гідність творіння, уся досконалість його за ідеєю Творця -у властивій йому свободі. Свобода є основною внутрішньою ознакою кожної істоти, створеної за способом і подобою Божою; у цій ознаці укладена абсолютна досконалість плану творіння [25, 321].
Властива людині спроможність до творчості божественна, і в цьому перебуває її богоподібність. З боку Бога вища природа людини вказується Ісусом Христом, Богом, що прийняв людську подобу; із боку людини -її творчістю, створенням нового, що його ще не бувало .
Для автора творчість людини не є вимогою людини і її правом, а є вимогою Бога до людини, обов'язком людини . Бог чекає від людини творчого акту як відповіді людини на творчий акт Бога. Стосовно творчості людини вірне те ж саме, що й стосовно свободи людини. Свобода людини є вимога Бога до людини, обов'язком людини стосовно Бога [18, 213] . М. Бердяєв підкреслює, що творчість невідривна від свободи. Лише вільний творить. З необхідності народжується лише еволюція; творчість народжується зі свободи. Таємниця творчості така ж бездонна і нез'ясована, як і таємниця свободи.
Творчість -це ціль життя людини на землі -те, для чого Бог створив її. Якщо християнство є релігією спасіння, то це спасіння через творчість, а не тільки через аскетичне очищення від гріха, -вважає М.Бердяєв. У книзі Стосовно призначення людини. Досвід парадоксальної етики (1931) він стверджує, що не тільки етика спокути, але також етика творчості є шляхом у царство небесне.
Тьма, ніщо, безодня -ось те, що для Бердяєва перебуває у першооснові буття, у чому вкорінені як божественна світотворчість, так і бездонна свобода людського духу. Але ця ж тьма, безодня знову і знову наздоганяють світлий космос і людину і загрожують поглинути їх - звідси необхідність творчості будь-що творити, а не те - загинеш, - таким є імперативний сенс функції творчості як усвідомленої необхідності.
У Смислі творчості Бердяєв передає думку про те, що творчість є творчістю із нічого, тобто зі свободи . Одначе, було би не зовсім правильно думати, що творчість людини не потребує якоїсь матерії (матеріалу), що перебуває у реальності. Бердяєв має на увазі дещо інше і пояснює, що творчий акт людини не може цілковито визначатися матеріалом, що його дає світ, в цьому є новизна, не детермінована із зовні світом. Це і є той елемент свободи, що привходить у всілякий справжній творчий акт . Саме у цьому розумінні творчість є творчістю із нічого . М. Бердяєв вважає, що творчі обдарування дані людині Богом, але у творчі акти людина привносить елемент свободи, не детермінований ні світом, ні Богом. Мислитель часто говорить про трагедію людської творчості. Він вбачає її в невідповідності її результатів початковому задуму, а тому, що творчий акт своїй початковій частоті спрямований на нове життя, нове буття… на перетворення світу. Але в умовах занепалого світу він дедалі важчає, притягується донизу… створює не нове життя, а культурні продукти більшої або меншої досконалості . Культура ж є однією з форм об'єктивації і лише символічно вказує на духовний світ. Підтвердження своєї думки Бердяєв вбачає у тому, що великі російські письменникивідчували конфлікт між зробленою культурою і життям і прагнули до зробленого, перетвореного життя. У тому ж відношенні дуже показові Гоголь, Толстой, Достоєвський. Вся російська література перейнята болем про страждання народу і людини [46, 535].
В умовах занепалого світу результати творчості мають не реалістичний, а символічний

 
 

Цікаве

Загрузка...