WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Анархізм, як суспільно-політичні рух в суспільно політичній течії в світовому політичному процесі - Реферат

Анархізм, як суспільно-політичні рух в суспільно політичній течії в світовому політичному процесі - Реферат

Тема: Анархізм, як суспільно-політичні рух в суспільно політичній течії в світовому політичному процесі
План
1. Анархізм.
2. Анархо-синдикалізм.
Анархізм (від грецького anarchia - безвладдя, стихійність, неорганізованість, безладдя, хаос) - соціально-політична течія, що спрямована на звільнення від всіх форм політичної, економічної і духовної влади, заперечення держави як форми організації суспільства та її владного впливу, утвердження досягнення нічим не обмеженої свободи людини як своєї мети.
Ідеї анархізму знаходимо у праці "Республіка" давньогрецького філософа Платона. Елементи анархізму ми знаходимо у філософії стоїків (Зенон, Хризип - у Древній Греції, Сенека, Епікур, Марк Аврелій - у Римі), працях філософів-просвітителів (Руссо, Дідро), ідеології "скажених" епохи Великої Французької революції. Вперше спробував проаналізувати політичні і економічні форми анархізму наприкінці XVІІІ ст. англійський письменник У.Годвін.
Як суспільно-політична течія анархізм формувався у 40-70-х роках XIX ст. у країнах Західної Європи, де була значною частка дрібнотоварного і ремісничого виробництва. Основні теоретики анархізму - П. Ж. Прудон, М.Штірнер, М.О. Бакунін, П.О. Кропоткін.
У XIX ст. анархізм поширюється у Франції, Швейцарії, Італії, Іспанії і CШA. Певний вплив він мав серед народників Росії. Активність анархізму спостерігалася в період російської революції 1905-1907 років. У ре-волюції 1917р. анархізм подекуди перероджується в прямий бандитизм.
Сучасний анархізм не додав нічого нового до "традиційного" і характеризується такими ознаками: уявлення про державу як абсолютне зло. заперечення будь-якої влади, у тому числі і державної, тлумачення її як посягання на свободу людини; утвердження повної свободи без будь-яких меж; відмова від організованості і дисципліни як засіб переходу до суспільства без класів, держави і політики; вимога негайного здійснення соціальної революції, встановлення бездержавного суспільного ладу, руйнування всіх форм суспільного життя; відмова від матеріальних і духовних цінностей (у тому числі політичних), які виробило людство; захист дрібної приватної власності, дрібного землекористування; розгляд майбутнього бездержавного, неполітичного суспільства як федерації виробничих асоціацій, комун, що гарантують свободу особи і є. формоюсамоорганізації і самоврядування.
Анархісти недооцінюють значення політики, регулятивну роль держави. Невизнання політичної влади як важливого і необхідного інституту суспільного життя неминуче призводить до невизнання влади взагалі і демократичних форм реалізації її зокрема. Визнання влади - це контроль над нею, невизнання її - не що інше, як обман або самообман, оскільки влада стає безконтрольною з боку громадян.
Об'єктивний аналіз анархізму свідчить, такі його представники, як М.О. Бакунін, П.О. Кропоткін, висловили ряд ідей, які є актуальні й досі. Так, вони відкидали будь-яку форму деспотії, культ одноосібного правління, пригнічення особистості, стверджували ідеал взаємодопомоги і солідарності у відносинах людей, вірили у реальні можливості самоорганізації і саморегуляції, передбачали безперспективність державного соціалізму, вважали, що зосередження влади в одному центрі неминуче призводить до створення роздутої бюрократичної форми правління, що найбільш природними є федеральним устрій, самоврядування на місцях тощо Анархію вони розуміли не як хаос а як реальні і не підтверджені досвідом можливості самоорганізації. Однак така організація йде знизу, а не зверху, як це робиться за суворої централізації.
Історично анархізм як політичне явите поширюється в ситуаціях крайнього відчаю, криз у переломні моменти. Наприкінці XIX - на початку XX ст. виник особливий його різновид - анархо-синдикалізм.
Анархо-синдикалізм - це громадсько-політична позиція, прихильники якої вважають себе складовою частиною соціалістичного й робітничого руху, відстоюють ідеали самоуправління, федералізму, профспілкової демократії, незалежності трудових колективів.
Прояви анархістської активності спостерігаються й досі. Серед певної групи населення укорінюється прагнення повернути до життя ідеї анархістів, створити певні організації. Анархізм зберігається у країнах За-хідної Європи, Америки у вигляді різних федерацій, груп та ін. Вплив останніх невеликий, але як реальність він не може не враховуватись у політиці.
Соціальну опору анархізму становлять дрібні власники, частина робітничого класу, декласовані елементи, окремі прошарки інтелігенції.

 
 

Цікаве