WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Процес мислення, його характеристика - Реферат

Процес мислення, його характеристика - Реферат


Реферат
на тему:
Процес мислення,
його характеристики
Мислення - це процес опосередкованого, предметного відображення (пізнання) загальних , суттєвих властивостей об'єктів та явищ дійсності, відображення взаємозв'язків та відношень, що існують між ними.
Мислення починається з проблемної ситуацїї, для виходу з якої індивід повинен знайти і застосувати нові для себе знання чи дії . Вона включає в себе невідоме (шукане ), пізнавальну потребу індивіда, його здібності та досвід. Однак з багатьох причин індивід, оцінюючи ситуацію як проблемну, часто не шукає виходу з неї .Він вдається до мислення тоді, коли проблемна ситуація перетворюється на задачу - мету , яка дається в певних умовах і в якої можна досягти за рахунок останніх. Інакше кажучи задача-це проблемна ситуація, прийнята індивідом. Тепер вона набуває вигляду відомого і невідомого, зв'язки між якими слід віднайти. Пошук таких зв'язків, тобто розв'язування задачі і становить процес мислення.
Порівняно з відчуттями і сприйманнями це значно повніший образ світу, який несе в собі ступінь проникнення індивіда в сутність явища дійсності з'ясування їх неявних властивостей. У своїх розвинених формах це раціональна пізнавальна діяльність, шляхом людина здобуває нові абстраговані від чуттєвих даних, знання ,будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, з рештою, здійснює акти творчості. Закономірності розвитку мислення, і психіки в цілому, висвітлює аналіз його філо-історіо- та онтогенезу. Протягом філогенезу, воно надбудовується над стадіями елементарної сенсорної та перцептивної психіки і виконує функції інтелекту. На початкових етапах історіогенезу цей процес має вигляд первісного (міфологічного)мислення й слугує засобом пояснення життя людини. Він виникає під час практичних дій, за допомогою яких, людина реалізує стосунки з природою, започатковує шлях, яким людина прямує від чуттєвого до теоретичного пізнання дійсності .В онтогенезі мислення формується і видозмінюється в міру ускладнення життєвих зв'язків дитини зі світом.
Ще мислення є здатністю людини відображати об'єктивну дійсність у поняттях та судженнях.
Процес мислення характеризується такими особливостями .
1. Процес мислення становить складну єдність. Мислення не пов'язане з мовою, але виражене в мові .
Незважаючи на те, що в онтогенезі відношення мислення і мовлення своєрідні і мінливі, неможливо вивчати ппроцес мислення вдитини поза аналізом розвитку її мовлення .
2. Мислення дорослої людини має узагальнений характер. Про що б людина не думала, над розв'язанням якої б конкретної задачі не працювала, вона завжди думає за допомогою мови, отже, узагальнено.
І.П. Павлов визначаючислово, як особливий сигналдійсності, як спецефічний подразник, що має узагальнений характер, розкриває і його відношення до мислення,
Він писав про те, що мовні сигнали "є абстрагування від дійсності і припускають узагальнення, що й становить наше зайве спеціально людське, вище мислення, яке створює спочатку загально-людський емпіризм, а нарешті й науку-знаряддя вищого орієнтування людини в навколишньому світі і в собі самій.
Зв'язки між предметами і явищами відбражаються звичайно у мовних формах, хоч деякі зв'зки, наприклад просторові і часові, людина може сприймати й безпосередньо.
3. Для мислення характерна проблемність, тобто пошук зв'язків у кожному конкретному випадку, у кожному явищі, яке є об'єктом пізнання. Цей пошук розпочинається звичайно у відповідь на словесний сигнал. Таким сигналом є запитання, з якого розпочинається процес мислення У запитанні формулюється завдання мислення. При цьому кожне запитання символізує цілком визначений тип зв'язку, розкриття якого в певному конкретному явищі і становить завдання, що постало перед людиною. Запитання: " Чий м'яч покотився?" - потребує встановити зв'язок лише однієї категорїї відношень належності. Запитання: "Куди м'яч покотився?" - сигналізує також лише один тип зв'язку - напрям, місце Запитання:" Чому м'яч покотився ? - зумовлює пошуки причинних зв'язків.
Запитання - одна з найбільш доказових форм єдності мислення і мови. Запитання є сигнал, і він спричиняє відповідь - специфічну для людини орієнтувальну реакцію, пошукову розумову діяльність.
Мислення - це розв'язання певної задачі, сформульованої в запитанні. Пошук відповіді на поставлене запитання надає процесу мислення спрямованого, організованого характеру.
4. Мислення - стрижень будь-якої розумової діяльності людини. Цим розумовий процес навіть дворічної дитини, яка засвоює мову, якісно відрізняється від примітивних форм аналізу і синтезу, доступних вищим тваринам. Пошук шляхів розв'язання тварини здійснюють методами безладних спроб і помилок, спрямованих на досягнення "приманки", але не на націленість. Сформульована в запитанні потреба пізнати, зрозуміти має в людини усвідомлений характер. Мисляча людина знає, що вона не знає і що хоче взнати. Вона знає, що вона знайшла, розв'язавши поставлену задачу.
Оформлення задачі в запитанні є першим етапом розумового процесу, бо перш ніж розв'язувати задачу, треба розкрити категорію, в межах якої лежать шукані зв'язки. Знайдений розв'язок задачі - це розуміння, тобто встановлення нових знань, яких набула людина.
Звичайно, не тільки діти, а й дорослі і не завжди відразу знаходять правильний розв'язок поставленої задачі.

 
 

Цікаве

Загрузка...