WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософія Як Особлива форма суспільної свідомості та її специфіка - Реферат

Філософія Як Особлива форма суспільної свідомості та її специфіка - Реферат

самоусвідомленням.
Філософія та інші форми суспільної свідомості .
Людина - єдина істота на Землі , здатна до пізнання буття та власної самосвідомості. Результатом цієї здатності є знання про світ і про себе. Знання в свою чергу може матеріалізуватися , опредметнюватися і як найважливіша складова входить до світогляду. Світогляд - одна з форм свідомості людини . Філософія -це також світогляд : послідовно - раціональний , теоретичний . Оскільки з самою філософією , її ідеалами ,змістом її положень погоджуються , оскільки вона не тільки обґрунтовує себе раціональними аргументами , а й породжує переконання , вірування в неї . Тому окремі філософи дотепно називають її віро знанням .
При подійному розумінні філософія характеризується такими художньо-образними інтуїціями ,як мудрість , премудрість , любомудрування ,мрійність тощо. Важливо підкреслити , що і за такого звуженого розуміння філософія не втрачає повністю своєї єврестичної цінності і дає певні позитивні результати . Довільне тлумачення філософії ,що випливає з етимології слова , закарбувалося зокрема на рівні суденної свідомості . Якщо людина говорить щось не зовсім зрозуміле для інших ,то їй часто приписують ознаку - філософує . Ясна річ ,що таке "філософування" жодного відношення не має до справжньої філософії , але ж воно зустрічається не тільки на рівнісуденної свідомості .Таким "філософуванням" грішать і вчені мужі . Воно і є однією з причин внутрішнього "плюралізму" філософії.
Наука , як відомо -це система теоретичного знання .Отже , і діалектика - матеріалістична філософія повинна була не тільки відкрити найзагальніші закони розвитку природи , суспільства та людського мислення , а і подати їх у формі системи теоретичного знання . Уявімо , що вона це зробила , системно описавши основні закони діалектики . Що залишається їй робити далі ? Слід відверто визнати , що за такого підходу філософія взагалі втрачає сенс свого існування як специфічний духовний феномен , адже її функція зводиться , в кращому випадку , до узагальнення як правило , скептично сприймаються самими науковцями , адже вагомої теоретичної цінності для науки насправді не мають , а тільки затуманюють реальні взаємозв'язки науки та філософії. Найголовніше ж полягає в тому ,що філософія при цьому повністю втрачає свою основну функцію - самокритикуючої рефлексії і перетворюється на ідеологію.
Філософія як теоретичний світогляд поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом як формами суспільної свідомості-одне із найважливіших надбань людської культури. історично так склалося, що сам філософія була тією колискою, з якої виросли і наукою і мистецтво, і мораль, і право і набули статусу особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства.
У наш час зв'язок світоглядного і онтологічного вимірів філософії знаходить своє втілення в широкому використані філософських принципів та ідей у розробці як конкретно-наукових( фізичної, хімічної, біологічної тощо), такі загальнонаукових картин світу.
Філософія , звичайно-не конкретна наука , не сума наукових знань . Але наука ,поряд із повсякденним знанням ,художнім ,народним і професійним мистецтвом ,усіма видами правового ,політичного , морального й іншого досвіду та знань - це джерело усієї філософської проблематики. У науки з філософією спільним є також те ,що вони обидві ґрунтуються на теоретичному способі аргументації , мистецтві логічного оперування поняттями.
Складається , здавалося б , парадоксальна ситуація . З одного боку , філософія є теоретична , раціональна форма світогляду. А з іншого - далеко не всі форми практичної життєдіяльності людей ,які узагальнює філософія , належать до теоретичної або раціональної сфери. Але парадоксу тут немає. Скільки буття взагалі буття людей "різнобарвні", "мозаїчні", то теоретичність філософії полягає не в тому ,щоб як у тиглі "переплавити" в одну сіру теоретикоподібну масу якісне багатство світу , а в тому , щоб засобами раціонального дискурсу відтворити як єдність , спільні риси , зв'язок різноманітних форм світу , так і неповторну "тональність звучання" кожної групи (об'єкта , події , процесу) Всесвіту . Фактично протягом усієї історії філософії ідеал Піфагора - виразити Всесвіт як "гармонію сфер" - не покидав найбільш далекоглядних філософів . Це стосується і Платона ,і Аристотеля , і Лейбніца ,і Канта , і Гегеля.
Сукупність ціннісних орієнтацій людини - своєрідний маяк свідомості , котрий в разі прийняття загальнолюдських цінностей освітлює шлях до гуманістичних ідеалів , які виробило і вистраждало людство в процесі минулих і сучасних цивілізацій та культур.
Висновок.
Філософія суспільної свідомості з точки зору змісту , проблематики виступає в ролі науки про всезагальне і одночасно не є наукою яка розглядає ті частини проблем , які виходять за межі наукового знання в філософії.
Тому інколи говорять , що філософія звичайна наука ,але вона більше ніж наука ,тому що вирішує і такі питання , які більше відносяться до релігії і мистецтва . Філософія - форма суспільної свідомості , що дає теоретичне рішення питань світогляду з точки зору відношення людини до світу , мислення і буття , духовного і матеріального , раціонально обґрунтовує свої принципи . Вона виробляє загальний цілісний погляд на світ і місце людини в ньому , виробляє засоби світоглядної орієнтації людини , принципи дослідження в галузі конкретних наук .
Оскільки з самою філософією ,її ідеями ,змістом її положень погоджуються , остільки вона не тільки обґрунтовує себе раціональними аргументами , а й породжує переконання , вірування в неї.
Використана література:
1)Вступ до філософії : Історико - філософська пропедевтика:
Підручник /І.І. Волинка , В.І. Гусєв , І.В. Огородник , Ю.О. Федів;
За ред. І.І. Волинки .- К.: Вища школа , 1999-624ст.
2) Ільїн В.В. , Кула гін Ю.І. , Філософія (Нариси з історії розвитку філософської думки).- К:1997
3) Історія філософії : підручник для вищої школи .-К.: Пролог , 2003.- 768ст.
4)Кітов М.Г. Філософія як особлива форма суспільної свідомості : Текст лекцій для студентів усіх спец. Денної і заочної форм навчання та аспірантів.-К.: Н.У.Х.Т. ,2003 - 18с
5) Філософія . Підручник (За заг. Ред. М.І. Горлача , В.І. Кременя, В.К. Рибалка)- Харків : Консум, 2000

 
 

Цікаве

Загрузка...