WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософія Як Особлива форма суспільної свідомості та її специфіка - Реферат

Філософія Як Особлива форма суспільної свідомості та її специфіка - Реферат


Реферат на тему:
Філософія Як Особлива форма суспільної свідомості та її специфіка.
План:
Вступ.
1) До питання визначення філософії.
2) Виникнення філософії .Аналіз різних поглядів на проблему виникнення філософії.
3) Синкретичний практично-духовний , релігійний, містичний, художній, теоретичний, духовно-практичний способи відношення людини до світу.
4) Філософія та інші форми суспільної свідомості.
Висновок.
Використана література.
Вступ .
Суспільна свідомість є сукупність ідеальних форм , які охоплюють і відтворюють суспільне буття , вони вироблені людством у процесі створення природи і соціальної історії.
В сучасних умовах докорінних змін у суспільстві процес розвитку суспільної свідомості розглядається як важлива умова реалізації багатогранних знань , що стоять перед людством , як активний , інтегруючий фактор прогресу суспільства.
Суспільна свідомість містить у собі форми ,тобто окремі види її ,кожний з яких характерний повним співвідношенням цінностей , знань та норм що існують як на стихійному так і на усвідомленому рівні форм суспільної свідомості народжуються як відображення суспільних відносин і живуть власним внутрішнім життям.
Філософія тісно пов'язана з усіма формами суспільної свідомості : з економікою , педагогікою, інформатикою , теорією культури . Не можливо не бачити тісного зв'язку філософії з практикою по відношенню до якої вона виступає в ролі методології . Жодна з глобальних проблем сучасності ( війна і мир ,збереження національного середовища) не вирішується без філософського осмислення , по-скільки всі вони вирішуються в контексті філософсько-світоглядних питань-людина і світ, людина і суспільство , добро і зло і т.д.
В центрі уваги філософії знаходиться головне питання : відношення людина -світ і її модифікація - людина-людина.
Буття світу і буття людини у їх співвідношенні суспільної свідомості.
До питання визначення філософії.
Філософія-від грецького philosofija-любов до мудрості , одвічна активна діяльна форма суспільної свідомості ,вчення про загальні принципи буття і пізнання , котра виробляє суспільну систему поглядів на світ і місце людини в ньому . Будучи детермінованою соціальною діяльністю, вона активно впливає на всі форми буття -буття речей, матеріальних процесів , станів природи і штучної природи , буття духовного, буття людини і суспільне буття . За свідченнями античних авторів саме слово "Філософія" вперше використав грецький математик мислитель Піфагор(580-497 до н.е.), який ні-бето сказав : "Мудрими є боги , а всі смертні -лишень любителі мудрості філософії".
З Піфагора , на думку античних мислителів бере початок традиція " любителів мудрості" називати "філософами" , а " любомудрування" - філософією .Таке етимологічне тлумачення слова " філософія" і є най простішим визначенням філософії .
Важливо підкреслити , що і за такого звуженого розуміння філософія не втрачає повністю своєї евристичної цінності і дає певні позитивні результати .
В античності існував термін "сім мудреців". До сімки мудреців античні мислителі зараховували в різних сполученнях більше 20 осіб. Про їх імена збереглись суперечливі свідчення . Досить цікаві думки з цього питання висловлює Карл Маркс. Так у зошитах з історії епікурейської , стоїчної і скептичної філософії (1844р) він пише: "Грецька філософія починається з семи мудреців, до яких належать іонійський натурфілософ Фалес , і вона закінчується першою спробою виразити в поняттях образ мудреця . Початок і кінець є не меншою мірою центр , середина , а саме Сократ . Ці субстанціональні індивіди стоять у центрі руху філософії , і це не просто зовнішній факт. Але вже в німецькій ідеології К.Маркс уточнює свою точку зору на цю проблему : взагалі ж sophos є перший образ , у якому стає перед нами грецький philosophos (любитель мудрості;-він виступає як ідеал у стансів , епікурейців , ново академіків і скептиків . Кожна з цих шкіл має звичайно ,свого власного "софос" (початок і кінець).
Аналіз висловлювань К.Маркса на проблему мудреця показує відмінність їх лише в одному ,а саме в оцінці належності "сили мудреців" до філософії чи до міфології, періоду її розпаду К.Маркс чітко відносить "сім мудреців" до міфологічних героїв , тобто до міфологічної свідомості.
Сказане дає підставу зробити висновок - кожний філософ - це мудрець , але не кожний мудрець є філософом .Філософія це специфічна мудрість . З приводу яку мудрість вважали філософією існує багато думок . Узагальнити їх спробував Гегель . Починаючи з Гегеля ,філософія чітко ототожнюється з наукою . А всі науки , включаючи філософію , відрізняються одна від одної тільки об'єктом дослідження . У Гегеля філософія є наукою про дух , а в марксизмі - наукою про найзагальніші закони розвитку природи , суспільства і людського мислення .
Отже , порівнюючи різні підходи до розуміння філософії Гегеля та Маркса , можна зробити висновок , що філософія виступає у формі науки , яка вивчає найбільш загальні зв'язки . Сьогодні визначати філософію через співвідношення з наукою некоректно. Такий підхід був історично виправданий ,але з виникненням "філософії життя" він став застарілим анахронізмом ,тому що не відповідає розвитку самої філософії . Водночас сучасна криза філософії пов'язана ,насамперед ,з передбаченим до кінця ототожненням філософії та науки.
Марксистка традиція зводити філософію до науки про найзагальніші закони розвитку природи , суспільства і людського мислення в СРСР була панівною .Мало хто замислився над тим , де яких недоречностей може призвести це догматичне розуміння філософії.
Наука - це система теоретичного знання . Отже , і діалектика - матеріалістична філософія повинна була не тільки відкрити найзагальніші закони розвитку природи ,суспільства та людського мислення , а і подати їх у формі системи теоретичного знання .Якби вона це зробила , системно списавши основні закони діалектики ,то філософія взагалі б втратила сенс свого існування як специфічний , духовний феномен , бо її функція зводилась би до узагальнення наукових знань природничих наук.
У добу загострення глобальних проблем філософія покликана проаналізувати допустимі межі "інструментального" ставлення до світу та альтернативні шляхи прогресу , розвитку цивілізації .Нині ,на межі

 
 

Цікаве

Загрузка...