WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Розум та його властивості в Арістотеля - Курсова робота

Розум та його властивості в Арістотеля - Курсова робота

духовних істот, включаючи і весь людський світ. Структура чотирьох принципів у Арістотеля на першому плані. Специфікою цього плану є область душі, що розуміється теж вельми різноманітно, починаючи від розмноження і зростання живих істот і закінчуючи наявністю у них розвинутої психіки. Не будемо дивуватись з того, що душа трактується у Арістотеля як організуючий, управляючий принцип. Адже душа теж є свого роду эйдос. Тільки вона не эйдос взагалі, а "субстанція в якості эйдосу фізичного тіла, потенційно володіючи життям". Іншими словами, душа, за Арістотелем - життя тіла, і лише більш аналітичний і більш докладний аналіз викладу примушує Арістотеля говорити не просто про життя, а про "життєві можливості", і не просто про "життєві можливості", а ще і про "фізичні можливості" життя. От чому у Арістотеля, як і у багатьох античних філософів, душа управляє тілом [ 9,с. 324 ].
Практичні науки: етика і політика. Друга група наук - науки практичні, в яких вивчається "практика", тобто відносини людей один до одного. В рамках цих же наук визначається мета людини як індивіда і як члена співтовариства. Мета індивідуального життя підлягає вивченню етики, мета людини як члена співтовариства - політики.
Арістотель вважає, що можна сформулювати мету життя людини, щодо якої згодні всі. Ця останнямета, або "вище благо", є щастя. Мислитель визначає три найпоширеніших розуміння щастя, одночасно висуваючи свої міркування щодо кожного з них. По-перше, для багато кого щастя - це плотські задоволення і насолода. Але життя, витрачене на задоволенням, за Стагирітом, - рабське життя, гідне лише тварини. По-друге, щастя багато ким розуміється як почесті і слава. Проте почесті і слава є зовнішніми, залежні від тих, хто їх надає. По-третє, для когось щастя полягає в примноженні багатства. Але ця мета вбога, бо багатство є засіб для чогось іншого, а саме по собі значення не має.
Удосконалюючи себе в теоретично пізнавальній діяльності, людина здатна досягти вищого щастя, "торкнутися" розумом до світу надчуттєвого, тобто божественного. "Людина є міра всіх речей", - сказав один з попередників Арістотеля, софіст Протагор. Стагиріт не суперечить думці Протагора, але не зупиняється на ній. Щоб бути справедливою, вона повинна бути доповненням іншій: "божественне є міра людського"[1].
Отже, за Арістотелем, добродієм може бути тільки розумна людина, тому добродій - завжди розумний. Явно зрозумілим є те, що той, у кого не розвинутий інтелект, не здатний робити добро, а учений-метафізик - очевидно добродій.
Благо держави мислиться Арістотелем як загальне благо громадян. Таке розуміння мети держави природне для античності, і Стагиріт не виходить за його межі. Воно засновано на уподібненні державної турботи про громадян батьківській опіки над дітьми. Цілком виправдану заклопотаність збільшенням і зміцненням моральності мислитель цілком покладає на плечі держави. З цієї точки зору, саме державний апарат, тобто урядовці, повинні втілювати цінності справедливості, розумності, добродіяння. Їм же доручається турбота про добродіяння громадян.
Ідеал досконалої держави - забезпечення мирного життя і пізнавально-теоретичної діяльності. Мир і наука суть вищі цінності. Але вищі по своїй природі так, що вбирають в себе все що стоїть на більш низьких рівнях ціннісної шкали. Людина і суспільство повинна ставити перед собою щонайвищу мету, братися за рішення максимально важких завдань. Тоді більш легкі виявляться вирішеними автоматично. Ставлячи мету забезпечення миру, держава найкращим чином готується до війни; забезпечуючи розвиток "непрактичної", тобто теоретичної, науки, забезпечує рішення практичних задач; створюючи прекрасне і розвиваючи мистецтво, розвиває моральність і сприяє добродіянню громадян.
Вчення Арістотеля про розум
Після Єдиного другим основним принципом буття, за Платоном, є, як ми знаємо - Розум. Чи є таке ж вчення у Арістотеля, і якщо є, то чим воно відрізняється від платонівського? Повним скандалом для тих, хто різко протиставляє Платона і Арістотеля, є та обставина, що Арістотель також має вчення про Розум і навіть розвиває його глибше і тонше, ніж це робив Платон [8, с. 41].
В сучасній науці висувалося вчення про те, що Арістотель створив не одну і єдину концепцію Розуму, але що таких концепцій можна знайти у нього цілих три. І оскільки ці три концепції не володіють у нього другорядним і випадковим характером, але повинні трактуватися нами як три абсолютно різних підходи до цієї проблеми, то ми стисло торкнемося цих трьох концепцій.
Перша концепція поки що чисто платонічна. Вона зводиться до того, що Розум є щонайвищим і остаточним буттям, що від нього все залежить і що від нього, зокрема, залежить світова Душа, яка є принципом руху всього космосу в круговому порядку. Розум і є не що інше, як царство богів-ідей, вищих, або надкосмічних, і низьких, або зоряних. Те нове і оригінальне, що ми знаходимо у Арістотеля порівняно з Платоном, це вельми диференційоване розуміння Розуму, яке привело Арістотеля до його другої концепції[9, c. 329].
По-перше, Розум у Арістотеля є мислення і, по-друге, мислення самого ж себе, тобто "мислення мислення". По-третє, він містить в собі свою власну розумову матерію, яка дає йому можливість бути вічною красою (оскільки краса є ідеальний збіг ідеї і матерії). По-четверте, Розум у Арістотеля ейдос ейдосів, і тому розділяє долю всякого ейдосу, а саме: бути одночасно відмінним від матерії (тобто від космосу) і тотожним з нею (тобто з космосом).
По-п'яте, Арістотель настільки закоханий у все розумове, а отже, і в Розум, що світова Душа втрачає для нього платонівське значення. Вже в людині безсмертна тільки його розумна душа в протилежність тілесній душі, яка цілком смертна. За Арістотелем, Душа світу повинна була б мати принизливе існування, оскільки вона наказувала б тілу космосу рухатися не так, як йому властиво за його єством, а за своїм власним покликанням; і оскільки тіло абсолютно відмінне від душі, то їх гармонія була б тільки чимось випадковим, так що сама душа б була позбавлена всякого блаженства і перебувала б у вічних тугах і муках, на зразок міфічного Іксиона в царстві смерті, примушеного за свої гріхи нескінченно обертатися разом з вогненним колесом, до якого він прикований.
Але звідси витікає третя концепція Розуму у Арістотеля, значно відмінна від платонівської. Річ у тому, що все в космосі рухається і всякий рух залежить від іншого руху; але це значить, що є якийсь рух, який рухає саме себе, а тим самим вже і все інше. У Платона це - душа. У Арістотеля це - Розум,

 
 

Цікаве

Загрузка...