WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософія Нового часу про світобудову - Реферат

Філософія Нового часу про світобудову - Реферат

вивченню бактерій.
У середині 19 ст. було відкрито таємницю розвитку рослинних і тваринних тканин - розвиток і розмноження (поділ) клітин.
У 1859 р. в Англії була опублікована основна праця видатного вченого Чарльза Дарвіна - "Походження видів шляхом природного добору", яка спростувала старі уявлення про нерухомість, незмінність видів тварин і рослин і завдала удару по релігійних забобонах.
Існування закономірного зв'язку між усіма хімічними елементами, яскраво виражене в періодичній системі, наштовхує на думку про те, що в основі всіх атомів лежить щось загальне, що усі вони знаходяться в близькому спорідненні один з одним. Однак до кінця 19 в. у хімії панувало метафізичне переконання, що атом є найменша частка простої речовини, остання межа подільності матерії. При всіх хімічних перетвореннях руйнуються і знову створюються тільки молекули, атоми ж залишаються незмінними і не можуть дробитися на більш дрібні частини.
Але всі ці припущення в той час ще не могли бути підтерджені якими або експериментальними даними. Лише наприкінці 19 в. були зроблені відкриття, що показали складність будівлі атома і можливість перетворення при відомих умовах одних атомів в інші. На основі цих відкриттів початок швидкий розвиватися навчання про будівлю атома.
Якщо говорити виключно про філософію Нового часу, то слід зазначити, що все, що стосувалося світобудови відштовхувалося від фізики Декарта, системи Ньютона, поширювалися ідеї зведення складних явищ природи до простих механічних переміщень дискретних частинок речовини. В 19 ст. в природознавстві утвердилася думка про специфічні закономірності складних, незвідних до більш простих форм руху.
Картина світу Нового часу основана на ієрархії форм руху і їх взаємних переходів, і в цьому сенсі ідея збереження і перетворення енергії є найбільш загальним фізичним принципом. Під кінець Нового часу закони ньютонівської механіки вже не могли грати ролі найбільш загальних законів. На цю роль вже претендували закони електромагнітних явищ, але електромагнітна картина світу не могла охопити всю сукупність фізичних явищ.
У розробці ідей, які тлумачили будову світу, доклалися і такі великі мислителі Нового часу, як Вільям Гершель, Шарль Кулон, Антуан Лавуазьє та багато інших.
Для Бекона ("Новий органон") існування об єктивного матеріального світу не викликає сумніву. Активність багатоякісної матерії пов язана з рухом, причому це не тільки математичний, механічний рух, але і внутрішня сила, внутрішня напруга, життєвий рух матерії. Існує лише конкретно визначена матерія, природа є з єднанням активів, молекул, який притаманна вага, протяжність, рух.
Т. Гоббс розглядав об єктивний світ як сукупність окремих матеріальних тіл, котрім притаманні протяжність, твердість, обсяг і інші властивості. Матеріальні тіла не мають таких якостей, як колір, запах, звук, оскільки подібні якості виступають лише суб єктивними уявленнями людини. Рух - це механічне пересування тіл у просторі, воно внутрішньо не притаманне матерії, але саме матерія є вічна. Окремі тіла є тимчасові, вони коли-небудь виникають і потім зникають.
Світ - єдина матеріальна субстанція, а все існуюче і зникаюче лише різні форми її прояву.
Декарт - "Роздуми про метод", "Методичні роздуми", "начала філософії". В основі світу є незалежні одна від одної субстанції: уховна, яка іде від Бога і втілюється в душі, матеріальна, тілесна, протилежна.
Спіноза. Світ = нескінчена природа, матеріальна субстанція, яку він також називає Богом. Субстанція є причиною самої себе і має безліч властивостей. Вона вічна і незліченна, їй властива ідея збереження. Бог - виям самого природнього буття.
Лейбніц - творець вчення про монади (одиниця, неділима). Монади - це прості вічні неподільні духовні першоелементи, з яких складається Всесвіт. Монади як субстанції не залежать одна від одної, не можуть вживати одна одну. Число монад є нескінчене і кожна з них володіє здатністю сприйняття і прагнення, тобто руху. Сам світ регулюється наперед утавленою гармонією, котра була встановлена між мандами, вищою монадою в особі Бога.
Локк (1632-1704). Матеріальним тілам світу властиві лише кіот кісні особливості. Заперечував якісну різноманітність матерії і не визнавав, що матерія не видна не тільки кількісно, а й якісно. Тіла відрізняються одна від одної лише за розмірами, за фігурою, рухом чи спокоєм. Ці якості він азивав первинними. Інші (колір, смак, запах, звуки) - вторинні, вони є суб єктивними і не притаманними матеріальним тілам.
Гольбах (1723-1789). Матеріальні тіла володіють здатністю пересування тільки по механічним траєкторіям. Природа - це сукупність різних рушійних сил матерії, за якими постійно знаходяться у русі. Необхідними можуть бути лише причина і наслідок. За їх допомогою можна пояснити будь-який процес і людську поведінку.
Ламетрі. У Всесвіті існує лише одна субстанція і людина вступає найдосконалішим проявом. Підкреслюючи одноманітність природи, він не вбачав якісних відмінностей між органічним, рослинним і тваринним світом, до якого відносить людину.
Дідро. Відстоював ідеї про єдину, вічну і нестворену матерію, яка виступає єдиною субстанцією, існуючою поза і незалежно від людської свідомості. Установлював єдність матерії і руху, виступав проти введення руху до просторового пересування і вважав, що і нерухоме тіло змінюється, розвивається.
Іслон Адріан Гельвецій "Про дух", "Про розум". Світ - матерія, що перебуває у русі. Простір і час - форми існування матерії. Людину відносять до загальної системи роздумів, невіддільної від неї і підпорядкованї тим самим законам, що і природи.
Список використаної літератури
1. 100 великих вчених. - М., 2001.
2. Історія Нового часу. - М., 1993.
3. Філософська енциклопедія. - М., 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...