WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Щодо визначення поняття “стратегія життя” - Реферат

Щодо визначення поняття “стратегія життя” - Реферат

що він виступає або як конкретна особистість, що діє свідомо і відповідально за свої дії, або як конкретне надособистісне соціальне утворення, за умови, що в утворюючих його людей є загальні інтереси, мети, дії, що вони являють собою деяку цілісність. Конкретність суб'єкта виявляється, по-друге, у тім, що його предметно-практична чи діяльність пізнання націлені на конкретний об'єкт" [5, 79-80].
Ідею суб'єкта життя запропонував С.Л. Рубінштейн у середині 30-х років як своєрідний ідеал, оптимальний спосіб здійснення життя [10, 10]. Для вивчення життєвого шляху, з'ясування причинного зв'язку активності і розвитку особистості зі змінами її життя, було запропоноване поняття "життєві відносини" особистості, серед них названі три: відношення до предметного світу, до інших людей і до самого себе. Рубінштейн вивчив того, хто зв'язує в самім житті її лінії своїм власним "вузлом" і назвав його суб'єктом, тому що людина зв'язує їх сама, а потім по-своєму і тим самим інакше, ніж інші - особистість, як суб'єкт життя. У нашій роботі ми будемо дотримувати визначення поняття "суб'єкт життя", запропоноване М.А. Лепським, який визначаєйого, як "своєрідний ідеал, оптимальний спосіб здійснення життя, що виявляється в тім, як будуються вчинки, лінії поводження на основі бажань і реальних можливостей" [7, 112].
Суб'єктом життя можуть виступати особистість, соціальна група, суспільство в цілому. Виходячи з того, що особистість, соціальна група, суспільство в цілому являють собою соціальний рівень життя, тому правомірним буде вважати носієм стратегії суб'єктів життя - особистість, соціальну групу, суспільство в цілому, що ми поєднуємо загальним поняттям "соціальний суб'єкт".
Об'єкт життя. Поняттю "соціальний суб'єкт" протистоїть "об'єкт життя". Об'єкт - "(лат. objectum - предмет, від objicio - кидаю вперед, протиставляю), те, що протистоїть суб'єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності" [12, 437]. Відповідно визначенню об'єкта, об'єкт життя визначається як те, що протистоїть соціальному суб'єкту в ході життєдіяльності на основі його потреб і реальних можливостей. На нашу думку, як об'єкт життя виступає навколишнє середовище, у якій приходиться існувати соціальному суб'єкту. Завдяки навколишньому середовищу він одержує можливість обмінюватися енергією, речовиною й інформацією як із усім середовищем, так і з окремими її частинами, що забезпечує збереження і розвиток соціального суб'єкта як такого. Складовою частиною навколишнього середовища соціального суб'єкта є середовище соціальне, обумовлене, як "навколишнє суспільне людини, матеріальні і духовні умови його існування, формування і діяльності" [12, 624]. Як об'єкт життя можуть виступати особистість, соціальні групи, суспільство в цілому і біосфера Землі. Для об'єднання даних понять ми будемо використовувати поняття "життєве середовище".
Друге питання, що виникає при аналізі визначення "стратегії життя", це - при яких умовах виникають протиріччя? Таких випадків три: по-перше, коли інтереси, цілі, ідеали, наміри соціального суб'єкта не збігаються з інтересами, цілями, ідеалами і/чи намірами життєвого середовища (стосовно відношення наступних об'єктів життя: особистість, соціальна група і суспільство в цілому) [1]; по-друге, коли потреби, наміри і дії обмежуються тими рамками, у які ставить життєве середовище соціальний суб'єкт [1]; по-третє, коли виникають особливі умови, у яких існування соціального суб'єкта характеризується наявністю безлічі труднощів, аж до екстремальних ситуацій [7].
Отже, говорити про стратегію життя, як про спосіб дозволу протиріч можна в наступних випадках: по-перше, коли спосіб дозволу життєвих протиріч змінює напрямок життєвого шляху соціального суб'єкта (коли знайдена відповідь на питання - куди); по-друге, коли дозволяються найбільш життєвоважливі протиріччя соціального суб'єкта.
Також додамо наступне: крім життєвих протиріч у визначенні стратегії життя К.А. Абульханова-Славська використовує поняття "спосіб", точніше "спосіб рішення". Спосіб рішення означає варіативність поняття "стратегія життя", коли вибір визначеної альтернативи залежить від суб'єктивних переваг, індивідуальних властивостей суб'єкта життя, а також умов і вимог об'єкта життя.
Таким чином, стратегія життя - це поняття, що відображає варіант вирішення життєвоважливих протиріч, що виникли в процесі життєдіяльності соціального суб'єкта.
Література
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.
2. Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. - 3-е изд. - Т. 9. - М.: Советская энциклопедия, 1972. - 623 с.
3. Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. - 3-е изд. - Т. 24, Ч. 1. - М.: Советская энциклопедия, 1976. - 608 с.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарика, 1998. - 528 с.
5. Воловик В.И. Философия истории. Курс лекций. - Запорожье, 1995. - 152 с.
6. Воловик Г.В. Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз. Автореферат на здобуття … канд. філософ. наук. - Запоріжжя, 2001. - 18 с.
7. Лепский М.А. "Свет" и "тень" социальной перспективы. - К.: Молодь, 2000. - 410 с.
8. Лепський М.А. Соціально-філософський аналіз взаємозв'язку життя та смерті: проблема виживання. Автореферат на здобуття … канд. філос. наук. - Запоріжжя, 1997. - 24 с.
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 1999. - 720 с.
11. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 416 с.
12. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. - М.: Советская Энциклопедия, 1989. - 815 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...