WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Етичні погляди І.Канта - Реферат

Етичні погляди І.Канта - Реферат

того, хто звик до свободи, немає більшого нещастя, ніж бути відданим у владу такої же суті, як він, що може примусити його відмовитися від своєї волі і робити те, що він хоче"
Кант
Свобода - "нерв філософії Канта", вона "є одним з краєкутових каменів моралі і релігії, а також ключем для систематичної побудови чистої свідомості і свідомості спекулятивного" - так характеризують значення проблеми свободи в філософії Канта кантовіди. Кант не уникає мови метафізики в розгляді поняття свободи. По суті, він не розкриває змісту її безумовності, обмежуючись твердженням про негативну свободу, хоча звертається з поняттям "свобода" так, як якщо б знання про неї було досягнуте. Розум не можепояснити, як можлива ця свобода. В "Критиці чистої свідомості" Кант показав тільки як ми можемо її помислити, не впадаючи в протиріччя. Доказ її реальності він залишив для розуму практичного. Визнаючи природну недосконалість людини, Кант в той же час бачив в ній розумну суть, що здатна за допомогою власної свідомості і морального імператива обмежувати і переборювати власні бажання. "Люди мають достатньо розуму для самоконтролю і моральної поведінки".
Кант, як дуаліст, знає тільки два рівня причинності - в рамках природи і свободи, причому в першому вона розуміється механічно, в другому - метафизически, а оскільки людська свобода виключається з природної, постільки природа, тіло і дух абсолютно відділені один від одного, завдяки цьому ідеї і гіпотези про них ніколи не можуть розрізнити у Канта правильної відмінності. Як можлива свобода розумної суті в світі, де править необхідність, тобто панує необхідна, а не вільна причинність? Кант називає поняття свободи "ключем до пояснення автономії волі". Ідею універсальної волі розвиває категоричний імператив, але він вимагає третьої зв'язуючої ланки, що затверджується їм, між волею людини і універсальним моральним законом. Цією третьою ланкою і є поняття свободи. Завдяки ідеї свободи Кант виявив особливість природи людської свідомості - його "винність", що несе в собі рокову невідповідність між вимогами природи і рівнем його можливостей. Всі* спроби вирішення* змістотворних життєвих питань* являють собою метафізичні сходи* людського існування, які заглиблені в* трагічну ситуацію. Кант* бачить вихід в* пошуку шляхів до нової метафізики. Саме з цією метою його позитивна критика* стала спробою уявити* спекулятивну філософію як "предтечу" моралі, як шлях до практичної філософії. Кантовська філософія відкидає спекулятивну метафізику, але лише з* тим, щоб відкрити* двері метафізиці "етизірованній", вона "обмежує претензії спекулятивного разума, дозволяючи необмежено* розвиватися розуму практичному;... Коротше кажучи, вона відкриває* метафізиці новий шлях..." [2, т. 3, с. 190].
Як же* можливі свобода* і* моральність? Людина, говорить* Кант*, належить* в* один і* той же* час до двох світів. Один - світ природи, явищ емпіричного буття, простору і часу, зовнішньої необхідності; інший же - світ ноуменальний, поза простором, часом. Відповідно всі* можливі закони поділяються Кантом на "закони природи" і "закони свободи", або моральності. Свобода для Канта означає не безпричинність, а спроможність розумної суті самому встановлювати для себе закон в якості необхідного і універсального. Коли людина сама накладає на себе закон, але при тому такий, що може бути водночас законом загальним, що розповсюджуються на все людство (знаменитий кантовский "категоричний імператив"), тоді він вільний. Це і є моральність, тотожна свободі. В* тому, що цей закон визначається вільним, власним розсудом індивіда, що в свою чергу не перпедвизначено жодними природними детермінантами, нічим іншим, окрім самої людської свідомості, виявляється суб'єктивний і автономний характер моралі.
З питанням про свободу тісно зв'язана кантовская філософія історії з її ідеєю прогресу, його вчення про вічний мир, про державу, про право. Значення ідеалу суспільного розвитку Кант бачив "в торжестві загальних форм права", в подоланні антагонізма етики і політики на шляхах вічного миру. Реальному втіленню цього ідеалу може служити кантовске гасло "дисциплінувати, культивувати, цівілізувати".
ВИСНОВОК
Вчення про моральність знаходиться в центрі всієї системі Канта.
Канту вдалося показати, якщо і не пояснити повністю, цілий ряд специфічних рис моралі. Моральність не є психологія людини як такого, вона не зводиться ні до яких притаманних всім людям елементарним прагненням, почуттям, пробудженням, ні до яких особливих унікальних переживань, емоцій, відмінних від всіх інших психічних параметрів людини. Моральність, звичайно, може приймати форму тих або інших психологічних явищ в свідомості людини, але лише через виховання, через підпорядкування стихії почуттів особливій логіці моральної повинності. Взагалі, мораль не зводиться до "внутрішньої механіки" душевних імпульсів і переживання людини, а має нормативний характер, тобто ставить людині певні дії і самі пробудження до них по їхньому змісту, а не по психологічному вигляду, емоційному забарвленню, душевному настрою і т. п. Цим методологічним розмежуванням "логіки почуттів" і "логіки моралі" Канту вдалося виявити суть морального конфлікту в сфері індивідуальної свідомості в конфлікті обов'язку і схильностей, бажань, безпосередніх прагнень. Обов'язок по Канту - одностороння і тривка цільність, реальна альтернатива моральної м'якотілості і протистоїть останньому як принципіальність компромісам. Одна з історичних заслуг Канта в розвитку поняття моралі полягає в його вказівці на принципову загальність моральних вимог, що відрізняє мораль від багатьох інших подібних з нею соціальних нормативів (звичаїв, традицій).
Парадокс кантовської етики полягає в тому, що, хоча моральна чинність і направлена на здійснення природної і моральної досконолості, досягнути її в цьому світі неможливо.
Порушення Кантом проблеми автономності етики, розгляд етичного ідеалу, міркування про практичний характер моральності і т. д. визнаються неоцінимим вкладом в філософію.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кант И. Трактаты и письма, М.: Наука, 1980 - 709 с.
2. Кант И. Сочинения в шести томах, М.: 1963 - 1966 г., т.1, 2, 3, 4, 6.
3. Т. Б. Длугач "И. Кант: от ранних произведений к "Критике чистого разума", М.: Наука, 1990 - 136 с.
4. И. С. Андреев, Б. Т. Григорьян "Философия Канта и современный идеализм", М.: Наука, 1987 - 272 с.
5. О. Г. Дробницкий "Понятие морали", М.: Наука, 1974 - 388 с.
6. Философский словарь, под. ред. И. Т. Фролова, М.: Политиздат, 1986 - 590 с.
7. "Философия" под ред. В. П. Кохановского, Роств-на-Дону.: Книга, 1995 - 576 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...