WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи визначення валових витрат підприємства - Реферат

Принципи визначення валових витрат підприємства - Реферат


Реферат на тему:
"Принципи визначення
валових витрат підприємства"
До складу валових витрат виробництва та обігу слід включати:
1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду і пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) та охороною праці. Таким чином, у валові витрати будуть включені матеріальні витрати і витрати на оплату праці. Слід звернути увагу, що включення у валові витрати вартості матеріальних ресурсів пов'язане з їх придбанням, а не списанням на виробництво і реалізацію продукції.
2. Витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів, в сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
3. Суми плати за землю, податку з власників транспортних засобів, внесених загальнодержавних зборів, а також місцевих податків і зборів (див. рис. 5.2).
4. Суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів терито-ріальних громад, до неприбуткових організацій (не більше 4% опо-даткованого прибутку попереднього звітного періоду).
5. Суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, коли на цих підприємствах як на основному місці роботи працює не менше 75% таких осіб, згаданим об'єднанням для проведення благодійної діяльності (не більш 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).
6. Суми коштів, унесених у страхові резерви (в порядку, перед-баченому Законом "Про оподаткування прибутку підприємств").
7. Суми резервів, не включених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку із втратою або псуванням документів, чи допущенням помилок у розрахунках податкового зо-бов'язання, виявлених у звітному періоді.
8. Суми безнадійної заборгованості в разі, коли відповідні дії щодо стягнення таких боргів не дали позитивного результату, а також суми заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності.
До складу валових витрат дозволяється включати також такі витрати платників податку на прибуток (витрати подвійного призначення):
- на гарантійний ремонт (обслуговування) реалізованих товарів;
- на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;
- на придбання науково-технічної літератури, передплату спе-ціалізованих періодичних видань, оплату участі в наукових семінарах з основної діяльності;
-на проведення передпродажних і рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що їх продає платник податку;
- на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення;
- на страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції, кредитних і комерційних ризиків; майна платника податку, страхування громадянської відповідальності, зв'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що входять до складу основних фондів, можливих екологічних і ядерних ризиків;
- на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, які видають державні органи на відповідні види діяльності;
- на забезпечення найманих робітників спеціальним одягом, взуттям тощо;
- на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових від-носинах із платником податку;
- на експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури, що пере-бували на балансі підприємства та утримувалися за рахунок платника податку до прийняття Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" (окрім капітальних витрат, що підлягають амортизації).
Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподаткованого прибутку.
Це досягається у зв 'язку з віднесенням до складу валових витрат: сплачених податків за землю та з власників транспортних засобів; використання прибутку на благодійну діяльність; використання прибутку на фінансування соціальної інфраструктури підприємств.
Зменшення оподаткованого прибутку також досягається внаслідок збільшення суми амортизаційних відрахувань, які виключаються зі скоригованого валового доходу. Збільшення амортизаційних відрахувань зумовлено такими змінами щодо їх обчислення.
Порядок віднесення витрат виробництва та обігу до валових можна умовно поділити на наступні пункти:
1. До складу валових витрат платника податків відносяться витрати, оплачені або нараховані за звітний податковий період, пов'язані з основною діяльністю платника податків, що складаються з:
1.1. витрат, нарахованих (оплачених), здійснюваних власними силами за наявності спеціалізованих підрозділів. Ці витрати мають комплексний характер і містять такі компоненти, як витрати на спожиті куповані матеріали, комплектуючі вироби, паливо та енергію, оплату праці та внески на соціальні заходи залученого персоналу, ремонт експериментального обладнання;
1.2. витрат, оплачених (нарахованих) за цивільно-правовими договорами з:
1.2.1. науково-технічними організаціями, що мають відповідну спеціалізацію із супроводження використання в основній діяльності платника податків об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральних мікросхем та інших нематеріальних активів, зазначених у пункті 1.30 названого Закону України (крім витрат, пов'язаних з оплатою власне вартості нематеріального активу), а також про проведення експертизи зазначених нематеріальних активів;
1.2.2. іншими установами та організаціями (у тому числі органами державної влади), які в установленому законодавством порядку надають послуги з:
- забезпечення прав інтелектуальної, в тому числі промислової власності (одержання, підтримка дії та продовження терміну дії охоронних документів, реєстрація договорів про передачу права інтелектуальної, в тому числі промислової власності, та ліцензійних договорів на використання об'єктів інтелектуальної, в тому числі промислової власності, тощо);
- розгляду суперечок щодо охорони прав інтелектуальної, в тому числі промислової власності, платника податків, а також прав, набутих за ліцензійним договором;
1.2.3. фізичними та юридичними особами з виплати

 
 

Цікаве

Загрузка...