WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання валеології - Реферат

Методи навчання валеології - Реферат


Реферат на тему:
"Методи навчання валеології"
ПЛАН
Вступ
1. Особливості предмету "Валеологія"
2. Зміст навчання валеології
3. Підходи і методи навчання валеології
Література
Вступ
Вчений І.П.Павлов стверджував: "Здоров'я - це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої, від її способу життя, умов праці, харчування, її звичок..."
Валеологія (лат. valeo - бути здоровим і грец. logos - учення, наука) - наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані.
Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо.
Об'єктом сучасної медицини є хвора людина та людина, яка перебуває у "третьому стані". Ця наука в основному лікувальна, а зусилля профілактичної медицини спрямовані, головним чином, на захист людей від певних захворювань.
Об'єктом науки валеології є здорова людина і людина, котра перебуває у "третьому стані", а її предметом - здоров'я індивіда, що живе в реальному, складному світі.
Людям доводиться відчувати на собі переважно негативний вплив факторів навколишнього середовища, які призводять до виникнення у них стану передхвороби, або "третього стану".
Завданням, валеології є не тільки констатація "третього стану" організму, але й розробка методів і способів виведення людини з нього, а також запобігання цьому станові з метою покращання здоров'я.
Таким чином, валеологія зосереджує свої зусилля не на ліквідації хвороб (цим займається в основному медицина), а на недопущенні їх, створюючи умови для запобігання їхньому виникненню.
Валеологія має переважно прикладний характер і дає практичні рекомендації людині для підтримання здоров'я на всіх рівнях: духовному, психічному, фізичному та соціальному. Основною метою цієї науки є виховання здорового, повноцінного члена суспільства.
1. Особливості предмету "Валеологія"
Затверджені в даний час стандарти по предмету "Валеологія" представляють лише уривчасті відомості про здоров'я людини, а не систему знань, у якій відбиті сучасні ідеї комплексу наук по біології людини.
На думку ряду фахівців наукова спеціальність "Валеологія" має право на існування, оскільки предметом теоретичних і прикладних наукових досліджень можуть стати проблеми, пов'язані з вивченням фундаментальних закономірностей збереження і зміцнення здоров'я; дослідження взаємодії організму з навколишнім середовищем і вивчення впливу на нього різних природних процесів, соціальних, економічних і психологічних факторів; розробка критеріїв оцінки рівня здоров'я, розумової і фізичної працездатності особ різної статі і віку, систем збереження і зміцнення здоров'я, засобів і методів, спрямованих на підвищення працездатності і збереження здоров'я.
Утвердження освітньо-професійного напрямку по валеології як наукової спеціальності, у свою чергу, повинне сприяти не тільки розвитку наукової теорії здоров'я, але і забезпеченню підготовки кваліфікованих фахівців, здатних на основі комплексу біологічних, психологічних, гігієнічних, соціальних, екологічних, етнічних знань про людину практично забезпечити збереження здоров'я людини. Низький рівень змісту освіти по валеології, позначений стандартами за фахом, скоріше, не причина, а наслідок відсутності загальноприйнятих суспільством методів і критеріїв оцінки здоров'я людини.
Здорова людина, його спосіб життя, щоб стати предметом наукового вивчення, повинна мати свої кількісні і якісні параметри, обумовлені біологічними і соціальними факторами і зв'язані з поняттям морфофункціональної норми.
2. Зміст навчання валеології
Зміст освіти по валеології часто зв'язують тільки зі здоровим способом життя, однак, не маючи фундаментальної підготовки по біології людини, такий зміст валеології часто зводиться до характеристики і видачі переліку корисних гігієнічних рекомендацій, з якими в нашому суспільстві давно ніхто не сперечається, але і не виконує.
Складові способи життя зв'язані з біологією людини, її розвитком, природними, екологічними і соціально-економічними умовами: це й особливості поведінки людини, її фізична активність, харчування, звички, репродуктивна поведінка, уживання медикаментів, відпочинок і використання вільного часу і, нарешті, етнічні особливості, тобто здоровий спосіб життя - це умови життя, які забезпечують тривале надійне збереження нормального функціонування і розвитку людини.
Управління розвитком і збереженням здоров'я - це знову цілий комплекс науково-обгрунтованих біологічних, соціальних, економічних, екологічних програм. Саме тому спосіб життя повинен розглядатися на рівні індивіда, соціальних груп і суспільства в цілому з урахуванням збереження зв'язку з природою і соціальним середовищем.
Однак, фундаментальних знань про здорову людину для спеціаліста-валеолога недостатньо. Розуміння стану здорової людини, її розвитку і підтримки здоров'я протягом тривалого періоду життя повинні ґрунтуватися на умінні діагностувати порушення стану і розвитку людини, а їх корекція - стати відправною точкою для розвитку освітньо-професійного напрямку, націленого як на підготовку практичного валеолога, так і наукового дослідника з проблем валеології.
У законах України про здоров'я населення, про освіту створені передумови для формування програми загальної безупинної валеологічної освіти. Однак, необхідна розробка концепції, яка визначає мету, задачі і зміст валеологічної освіти на різних рівнях основної і додаткової освіти.
3. Підходи і методи навчання валеології
Відповідь на запитання дидактики - як навчати? - дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну діяльність учнів. Метод навчання - важлива ланка в дидактичній системі "мета - зміст - методи - форми - результат навчання".
Метод - (від грец. metodos - шлях до чого-небудь) означає спосіб діяльності,

 
 

Цікаве

Загрузка...