WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців - Реферат

Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців - Реферат


Реферат з педагогіки
Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців
Підлітково-юнацький вік характеризується інтенсивним розвитком інтелектуальних здібностей, формуванням професійних інтересів. Юнаки і дівчата починають обмірковувати свою майбутню професію. У процесі навчання їхні інтереси розподіляються із врахуванням здібностей та практичних навичок. У способах засвоєння навчального матеріалу пізнавальні психічні процеси починають набувати якісно іншої характеристики. У мисленні виявляється здібність до абстрагування, утворення нових понять. Стійкого характеру набувають процеси уваги, пам'яті та інтелектуальна працездатність. Юнаки і дівчата мають схильність до теоретизування з проявом ознак особистісного егоцентризму. Так, спостерігаючи за однолітками, доходимо висновку, що вони, аналізуючи ті або інші сторони навколишнього життя, не просто констатують їх, а намагаються при цьому показати свою позицію, особисту участь у можливих змінах цих явищ, виявляючи своєрідність егоцентризму юнацького мислення.
Ставлення юнаків та дівчат до майбутньої професії, яке виникає ще в період підготовки до неї в процесі навчання у школі, має розглядатись як одна із складових психологічних умов формування професійних інтересів у майбутніх фахівців. Потребу особистості у певній діяльності ми називаємо нахилом. Про нахили ми говоримо тоді, коли майбутня робота уже подобається, молодій людині, захоплює її.
Ознакою нахилу учня до професійної діяльності є інтереси. У них проявляється пізнавальна потреба та пізнавальна спрямованість майбутнього фахівця на оволодіння професією і пов'язана з позитивним емоційним станом. Тому своєчасний, вияв інтересів сприяє професійному визначенню учня, що і допомагає здійснити професійний вибір.
Для визначення інтересів особистості можуть використовуватися спеціальні анкети та опитувальники. Психологічна практика свідчить, що інколи інтереси і нахили учнів виражені неяскраво, інколи ж, навпаки, настільки численні, що важко виділити головні від побічних, тимчасових. У такому разі деяку допомогу психологу може надати проведення психодіагностичного дослідження рівня розвитку деяких здібностей. Високий рівень розвитку здібностей можна розглядати як показник схильності до певного виду діяльності, що може служити свідченням присутності нахилу до неї.
Безпосередній вияв професійних інтересів, які виступають основою професійно спрямованої мотивації майбутнього фахівця і які вказують на відповідні нахили, проводиться за допомогою диференційно-діагностичного опитувальника (ДДО), запропонованого Є.Климовим, в основі якого лежить психологічна класифікація професій. Сутність її полягає в тому, що залежно від особливостей основного предмета праці всі професії поділяються на п'ять головних типів: "людина-природа", "людина-техніка", "людина-людина", "людина-знакові системи", "людина-художній образ". Знаючи місце професії, обраної учнем професійного закладу в даній класифікації, і основні вимоги до неї, психолог правильно і своєчасно має змогу визначити профе-сійні інтереси і нахили претендента на навчання.
Для визначення професійних інтересів та нахилів можна застосовувати, крім методики ДДО Є.Климова, і методику "Карта інтересів".
Щоб отримати інтегральні показники, дані обстеження ранжуються за кожною характеристикою двох наведених методик. Після цього визначаються середні ранги об'єднаних показників.
Відповідність ряду показників п'яти напрямів нахилів, які визнача-ються за методикою ДДО Є.Климова, до ряду показників нахилів за методикою "Карта інтересів" оформляється у таблицю.
Професійне спрямування нахилів за методикою ДДО Є. Климова Людина-природа Людина-техніка Людина-знакова система Людина-художній образ Людина-людина
Професійне спрямування нахилів за методикою "Карта інтересів" Геологія і географія, біологія, хімія, зоологія Фізика, електро- і радіотехніка Математика Мистецтво Педагогіка, філологія, журналістика, юриспру-денція, історія, медицина, сфера обслуговування, військова справа, спорт
Рангове місце кожного з таких показників, які об'єднують обидві методики, узагальнено характеризує професійне спрямування нахилів учня. Така процедура дещо звільняє результати опитувань від випадковостей, що нерідко трапляються через особливості формулювання того чи іншого опитувальника або через настрій досліджуваного під час експерименту. Цей узагальнений показник, на-нашу-думку, вказує на широту і загальну вираженість інтересів.
Успіх у професійній діяльності значною мірою визначається необ-хідним комплексом здібностей. Проте інтерес є стимулятором тієї діяльності, в якій дані здібності проявляються, фільтруються і удосконалюються. У зв'язку з цим професійний інтерес може розглядатись як своєрідний індикатор відповідних здібностей.
Спостереження авторів, проведені за юнаками та дівчатами, дають змогу стверджувати, що учні старших класів школи та професійного навчального закладу у своїй безпосередній навчальній діяльності більше звертають увагу на ті предмети, які певним чином пов'язані з їхніми інтересами і набуттям майбутньої професії. У процесі навчання в них формуються ознаки того типу мислення, з яким надалі буде пов'язана практична діяльність. Адже особливою рисою розвитку інтелекту в юнацькому віці є формування визначеного стилю мислення, що відображає здатність до вибору і систематизації знань. Наприклад, учень цікавиться такими навчальними дисциплінами,

 
 

Цікаве

Загрузка...