WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

повнота відображення комунікативного наміру; правильність використання мовних засобів і специфічних кліше; різноманітність використання мовних засобів для формулювання висловлювання.
Кількісні показники: обсяг письмового висловлювання (кількість речень в цілому, кількість простих і складних речень).
В методичному аспекті рівень володіння учнями іншомовною мовленнєвою діяльністю по завершенні навчання іноземної мови на кожному ступені середньої освіти становитиме:
за початкову школу /6-10 років/ - елементарний рівень, 1-4 класи; за основну школу /11-15 років/ - середній рівень, 5-9 класи;
за старшу школу /16-17 років / - високий рівень, 10-11 класи.
На елементарному рівні володіння іноземною мовою загальним критерієм оцінки є: розуміння інформації тависловлювання, ідей, почуттів, думок, пропозицій і пояснень, що мають відношення до різноманітних комунікативних намірів повсякденного буття при безпосередньо спрямованому на учня усно чи письмовомовного стимулу.
Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на рівні елементарного володіння іноземною мовою
Аудіювання: розуміти інформацію, ідеї, почуття і думки, висловлені промовцями у розмовах, розповідях, коротких бесідах, оголошеннях, посланнях.
Говоріння: передавати інформацію, ідеї і думки, висловлені співрозмовником або на малюнках і в друкованому матеріалі, що відносяться до різноманітних тем повсякденного життя.
Читання: розуміти інформацію, почуття, ідеї, думки і погляди, що висловлені простою мовою у письмовому тексті.
Письмо: передавати інформацію, ідеї та особисті думки щодо комунікативних потреб повсякденного буття у неформальних записах, посланнях або листах.
На середньому рівні володіння іноземною мовою загальним критерієм оцінки є: розуміння інформації, точок зору і функції простого письмового або усного спілкування, що відбувається в різноманітних контекстах повсякденного життя, і здатність брати участь у такому спілкуванні.
Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на середньому рівні володіння іноземною мовою
Аудіювання: розуміти зміст, точки зору і функцію розмов, повідомлень, коротких бесід, розповідей.
Говоріння: повідомляти інформацію, висловлювати ідеї, думки і поради в різноманітних контекстах та обговорювати це із співрозмовником.
Читання: розуміти і визначати цілі, головні точки зору та критичні деталі художніх текстів, публіцистичних статей, повідомлень із газет, брошур і буклетів.
Письмо: писати послання, листи, записки, короткі твори з відображенням інформації, думок і порад на різноманітні теми повсякденного життя.
Загальним критерієм оцінки володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю на високому рівні є: розуміння змісту та функції письмового або усного спілкування в широкому діапазоні комунікативних ситуацій і здатність зрозуміло висловлювати власні ідеї, думки, погляди і ставлення.
Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на високому рівні
Аудіювання: розуміти загальний смисл та специфічні деталі монологічних висловлювань, розмов, бесід, дискусій, і розуміння власних позицій промовця або співрозмовників.
Говоріння: висловлювати ідеї, власні думки і погляди, що випливають з власного досвіду, і обговорювати це з одним чи двома співрозмовниками.
Читання: розуміти і визначати головні факти, критичні деталі, а також точку зору автора в художніх текстах, статтях, повідомленнях з книжок, газет, журналів, друкованих інструкцій, рекламних оголошень, довідників.
Письмо: робити неформальні нотатки, писати листи, короткі твори, резюме, анотації, звіти, щоденникові записи, відбиваючи своє розуміння інформації, думок, точок зору і порад на різноманітні теми повсякденного життя.
Методика (технологія) визначення та оцінювання результатів виконання учнями контрольних завдань може бути суб'єктивною і/або об'єктивною. Суб'єктивна методика це така методика, що залежить від особистої думки вчителя (або особи, яка проводить контроль). Об'єктивна методика базується на заздалегідь визначених критеріях оцінювання якості результатів іншомовної мовленнєвої діяльності учнів, що контролюється.
Додаток 2
Robinson Crusoe
(After Daniel Defoe)
Robison Crusoe lived in the city of York. When he was small boy, he wanted to go to sea. But he could do it only when he was eighteen. He had a friend whose father was captain of a ship. The captain took the two boys on his ship when it went to London. That was Robison's first voyage. After that Robison Crusoe made three or four voyages over the sea. Now he was the sailor and liked his work very much.
One day when the ship was at sea, a great storm came on them. The ship broke and the crew moved forward in small boat.
The high waves picked their boat up and threw it on large stones. All the people were drowned. Robison could swim well, so he stayed in the water for a long time. The waves carried him to the shore. It turned out that he was on an island. It was not large. Robison went along the shore. He wanted to see somebody from the ship. But there were no people there. It was evening already and Robison wanted to sleep. He was afraid to sleep in the open place, so he got on a tree and slept there.
When he woke up, it was morning. The storm was over. The sea was low and Robison sow his ship. One part of it was over the water. It was not very far from the shore. Robison swam to the ship and got on it. He saw many useful things there.
Robison found some wood and some tools on the ship & began to make a raft. When the raft was ready, Robison put it on the water. Then he took two large boxes and put things which he found on the ship into them. There were tools, guns, powder and many other things. He put the boxes on the raft and sailed to the shore. Now he had guns and powder and could get some food. With the tools he could make a house.
Robison sailed to the ship every day and brought to the island all the things that he could find there. During one of his visits to the ship he found a dog and two cats there. He took them to the island too. Now he had good friends with him. He was on the island for ten days already when another storm came. After it was over Robison could not see the ship. It broke to pieces.
Captain / k?ptin/ - капітан
voyage / v iid / - морська подорож
sailor / seil / - моряк
crew /kru: / - команда, екіпаж
waves - хвилі
threw - викинули
were drowned / draund / - потонули
shore / : / - берег
It turned out - виявилося
The sea was low - був відплив
useful / ju:sful / - корисний
tools / tu:lz / - інструмент
raft / r :ft / - пліт
powder / paud / - порох
piece / pi:s / - шматок

 
 

Цікаве

Загрузка...