WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

вміння виражати свої думки в усній формі, а також глибину знань в області даної теми; обмежені також можливості перевірки попередніх знань.
Та все ж тестовий контроль спрощує перевірку робіт учителем і дає змогу організувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості школярів, перевірити знання великого за об'ємом матеріалу за невеликий проміжок часу.
Для забезпечення ефективного навчання іноземної мови в середньому навчальному закладі та отримання об'єктивних показників навчальних досягнень з предмета "Іноземна мова" необхідно також створити надійну систему контролю оволодіння іноземною мовою. Однією з найбільш результативних методик контролю при вивченні іноземної мови, як показалирезультати багатьох досліджень та експериментів, є тестова методика.
Література
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. - М.: Педагогика, 1984. - 296 с.
2. Амонашвили Ш.А. Обучение.Оценка.Отметка.-М.:Знание,1980.-150с.
3. Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі // Педагогіка і психологія - 1996. - №3. - С.86-96
4. Близнюк С.Л. Роль оцінки в удосконаленні знань, умінь і навичок учнів. - К.: т-во "Знання", 1983.
5. Богданова О.С. Воспитательное значение оценки знаний учеников // Советская педагогика. - 1952. - №9. - С.54-59.
6. Богданова Г.А. Тематический зачёт как одна из форм ориентации учебного процесса на конечный результат // Русский язык в школе. - 1994. - №6. - С.35-38.
7. Брейгена М.Е. Контроль в обучении иностранным языкам учащихся средних профтехучилищ. Метод. пособ. - М.,1979. - 63 с.
8. Глуханюк Д. Як об'єктивно оцінити знання учнів (з досвіду впровадження залікової системи) // Педагогіка толерантності. - 1997. - №1-2. - С.86-90.
9. Делікатний К.Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Радянська школа. - 1989. - №5.- С.44-50.
10. Колобова Е.В. Использование зачётной системы для контроля и оценки знаний учащихся // Математика в школе. -1991. -№3. -С.25-27.
11. Лисенко Л.В. Модульне навчання і рейтингова система оцінювання знань учнів // Початкова школа. -1995. -№3. -С.27-29.
12. Лисенкова С.М. Об использовании опыта учителей новаторов // Советская Россия. -1983. 23 августа.
13. Методика викладання іноземних мов / Під ред. Ніколаєвої С.Ю. - К.: ЛЕНВІТ, 1996.- 111с.
14. Микитась В. Давні українські студенти і професори. - К.: Абрис, 1994.- С.212.
15. Миролюбов А.А. Приблизительные нормы оценивания успевания овладения иностранным языком // ИЯШ. - 1997. - №4.- С2-5.
16. Мороз В. Рейтингова система оцінювання знань учнів // Освітянин. - 1996. - №4. - С.20.
17. Москаленко К. Как должен строится урок // Народное образование. - 1959. - №10. - С.67-70.
18. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). - К.: ЛЕНВІТ, 1997. - 91c.
19. Ніколаєва С.Ю., Метоьлкина О.Б. Тестовий контроль читання (англійська мова). - К.: ЛЕНВІТ, 1997. - 88c.
20. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика): Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів / В.Л. Омельченко, С.В. Омельченко, С.Г. Мельничук. - Кіровоград. - 1997. - С.121-123.
21. Петращук О.П. Організація та забезпечення процесу навчаннч (англійська мова). - К.: ЛЕНВІТ, 1997. - С.64-68.
22. Петращук О.П., Петренко О.П. Поточний тестовий контроль у навчанні інезомній мові // Іноземні мови. - 1995. -№ 3-4. - С.16-19.
23. Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля обученности в школьников по иностранному языку // ИЯШ. - 1994. - №2. - С.15-21.
24. Поляков О.Г., Бим И.Л. Рекомендации по подготовке и использованию итогового теста за базовый курс обучения иностранному языку // ИЯШ. - 1996. - №3. - С.2-5.
25. Прокопенко Л.І., Тевлін Т.Л. Стобальна система оцінка знань старшокласників // Рідна школа. - 1992. - №9. - С.67-69.
26. Рапопорт И.А., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в средней школе. - Таллин, 1987. - 249с.
27. Розенкранц Н.В. Использование тестовой методики при обучении чтению текста в разных функциональных стилях в старших классах // ИЯШ. - 1996. - №2. - С.5-8.
28. Рысь В.Л. Контроль: от реальных требований к объективным результатам // Химия в школе. - 1997. - №3. - С.17-21.
29. Симкин В.М. Осторожно: тест // ИЯШ. - 1996. - №5. - С.10-14.
30. Скалкин В.Л. Иноязычно-речевая компетенция учащихся как объект контроля // Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе: Кн. для учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. В.А. Слободчиков. - М., 1986. - 211с.
31. Слободчиков В.Л. Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1986.- 111с.
32. Сукова Т.С. Контроль знаний. Системный подход // Биология в школе. - 1997. - №4. - С.38-43.
33. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. - Т.3.- К.:Рад. школа. - 1977. - С.167.
34. Сухомлинський В.А. Сердце отдаю детям. - Киев, 1968.
35. Сухорский С.Ф. Самоконтроль і самооцінка учнями знань // Рідна школа. - 1996. - №5-6. - С.61-63.
36. Сухорский С.Ф. Система обліку успішності в школі. - К.: Рад. школа, 1968. - 159с.
37. Тестова перевірка знань учнів / Під ред. Н.М. Розенберга. - К.: Рад. школа. - 1973. - 168с.
38. Фоломкина С.А. Тестирование в обучении иностранным языкам // ИЯШ. - 1986. - №2. - С.16-20.
39. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 224с.
Додаток 1
Говоріння
Якісні показники: ступінь узгодженості висловлювань із заданою темою, ситуацією; повнота відображення теми, ситуації; рівень і характеристика імпровізації у формулюванні висловлювань; правильність використання мовних засобів для формулювання висловлювань; різноманітність використання мовних засобів.
Кількісні показники: обсяг висловлювання (кількість речень, кількість слів у реченні, граматична структура речення), наявність пауз, повторень.
Аудіювання
Якісні показники: характер мовлення, що сприймається (у запису чи з голосу живої людини); ступінь розуміння (загальне розуміння, повне розуміння, правильне розуміння всіх деталей).
Кількісні показники: обсяг інформації, що сприймається на слух, тривалість звучання, темп.
Читання
Якісні показники: ступінь розуміння тексту (загальне уявлення, повиє розуміння головних ідей, основної інформації, точне розуміння всіх деталей тексту, розуміння точки зору автора); характер мовного матеріалу тексту (аутентичний, адаптований, наявність незнайомої лексики).
Кількісні показники: швидкість читання, обсяг тексту.
Письмо
Якісні показники: узгодженість письмового висловлювання є темою або ситуацією;

 
 

Цікаве

Загрузка...