WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

них є ще й психологічне налаштування: песимізм, прагнення жити сьогоднішнім днем, не прагнення наполегливо вчитися.
У нашому дослідженні, ми намагались з`ясувати потреби молоді в духовному розвиткові, і як вони реалізуються в культурно-дозвільній активності.
Таблиця 2.2
Культурно-дозвільна активність молоді в балах
Види культурно-дозвільної активності Самооцінка
1 2 3 4 5
Домашні види культурно-досвідних занять:
1) перегляд телепередач;
2) читання художньої літератури;
3) комп`ютерні ігри;
4) прослуховування музики;
5) читання газет
+
+
+
+
+
+
+
Активні види культурно-досвідних занять:
1) ранкова гімнастика;
2) біг, оздоровчі прогулянки;
3) прикладна творчість;
4) художня творчість
+
+
+
+
+
Публічні види культурно-дозвільних занять:
1) відвідування церкви;
2) відвідування кінотеатру;
3) відвідування бібліотеки;
4) відвідування спортзалу, басейну, стадіону;
5) громадська робота
+
+
+
+
+
За результатами таблиці, ми можемо зробити висновок, що учні поставили собі 1, 2, 3 бали за розвитком активності і потреб у духовному становленні своєї особистості. Жахливим є той факт, що отримані самооцінки свідчать про примітивізм життя молоді.
Виходом з цієї ситуації. на наш погляд є зміна навчальних програм з курсу української літератури, і введення в шкільну практику багатьох ситуацій, які сприяли б духовному розвиткові учнів.
2.2. Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі.
В основу дослідної роботи ми поклали результати констатуючого експерименту, що розкривають причини низького рівня сформованості духовності учнів на уроках української мови.
При визначенні змісту дослідної роботи ми виходили з того, що підвищити рівень сформованості духовності можливо шляхом використання на уроках різноманітних ситуацій, активності учнів, нестандартних форм організації навчання.
Під час дослідно-експериментальної роботи слід звернути увагу на дотримання умов в організації діяльності учнів:
- врахування рівня знань учнів;
- обов`язкове врахування вікових особливостей учнів;
- активне використання міжпредметних зв`язків;
- використання активних форм навчання.
Формуючий експеримент проводився з учнями 9-х класів м. Кривого Рогу.
В ході експерименту ми намагалися вирішити такі завдання:
- підвищити рівень сформованості духовності учнів;
- розвивати інтерес до уроків української літератури;
- формувати в учнів розуміння краси рідної мови, національних традицій, моральних якостей українського народу;
- вміння аналізувати ситуації і бачити "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадібність";
- розробити систему уроків за творчістю Т.Г.Шевченка.
Метою дослідницької роботи є:
а) підвищити рівень знань учнів;
б) підвищити інтерес до вивчення української літератури;
в) формування духовності учнів.
В табл. 2.3 подано розподіл навчального матеріалу за темами, підібрані завдання, форми проведення.
Таблиця 2.3
Дослідно-експериментальна програма
Тип уроку
Тема уроку Ситуації, які сприяють формуванню духовності учнів
Ознайомлен-ня з новим матеріалом "Життєвий та творчий шлях Т.Шевченка. Дитячі та юнацькі роки. Перші поетичні твори" Налаштування на роботу, оптимізм, активність. Ситуації - життєвий шлях Т.Г.Шевченка, проблеми, співвіднесеність з сьогоденням. Робота з класом в цілому, емоційність розповіді. Особисте ставлення до людини
Урок-бесіда Ліро-епічна, соціально-побутова поема Т.Шевченка "Катерина".
Активність учнів, вміння вислухати різні точки зору; співтовариство, демократичний стиль спілкування; прагнення взяти до уваги індивідуальні здібності та особистий досвід школярів; а також і потреби учнів. Ситуації - правильно вести діалог і розуміти учнів
Урок - рольова гра Тема: "Гайдамаки" Ситуації, які дозволяють розкрити причиново-наслідкові зв`язки. Зіставити добро і зло. Вміння внутрішньо-особисто зрозуміти вчинки літературного героя: особистий підхід до учнів. Ситуація взаємодопомоги
Урок-діалог Автобіогра-фічність повісті "Музикант" Ситуації, які дозволяють аргументувати вчинки літературного героя, співвіднести їх зі своїми вчинками в сучасному житті; визначитися в потребах: матеріальні, соціальні. Визначити потребу в почутті захищеності(робота,почуття, стабільності, помешкання, одяг) і потреба в статусі (впевненість у собі. повага з боку інших), потреба у самореалізації
Урок - моделювання ігрових ситуацій Викриття самодержавного, кріпосницького гноблення в поемі "Сон", "Кавказ" Вираження свого відношення, щирість висловлення ситуації "довіра-кривда", ситуація вибору, який привів до невдачі, ситуація милосердя
Узагальнення і систематиза-ція знань Бойова програма поета-демократа. Поезії "Заповіт", "І мертвим і живим" Ситуація створення успіху й забезпечення підвищення досягнень
У своїй роботі ми виходили з того, що в сучасному житті потрібні люди, які можуть швидко адаптуватися у різних умовах. Які спроможні на риск, самостійність, спроможні швидко виходити з непередбачених ситуацій, й тому ми ввели в нашу програму різні ситуації. На нашу думку релігійна мораль спроможна протидіяти злу.
Запропоновані нами уроки здатні сформувати в учнів почуття патріотизму,любов до Батьківщини. відродженню національних традицій. оптимізації майбутньої молоді. відповідальності рефлексії. самооцінка. Розроблені нами уроки здатні утверджувати загальнолюдські моральні принципи на прикладі творчості Т.Г.Шевченка, формують активність молоді. духовність.
Успіх проведення уроків такого напрямку, в більшості залежав і від готовності вчителя. Треба зауважити, що більшість часу займала саме підготовка до уроків.
Нижче наводяться розроблені нами уроки.
Конспект 2
Тема: "Ліро-епічна, соціально-побутова поема Т.Шевченка "Катерина"
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Мета: домагатися усвідомлення учнями змісту поеми, розібратися ідейно-художнього змісту поеми, навчити учнів обґрунтовано висловлювати свої думки щодо художнього твору; розвивати навички аналізу художнього твору; критичність суджень; виховувати об'єктивність у ставленні інших людей, шляхетність
Форми, методи, прийоми: проблемний семінар, аналіз художнього твору, бесіда, обговорення дій і вчинків образів-персонажів.
Обладнання: записи на дошці, тексти творів. ілюстрації до поеми.
Хід уроку.
На дошці - ілюстрації до поеми.
Вступне слово вчителя.
Поема "Катерина" - найвизначніший художній твір у поетичній спадщині Т.Г.Шевченка. Яка складається з II-ох розділів. Поема починається зверненням-застереженням до дівчат, не кохати москалів-паничів. Після ліричного вступу йде розповідь нещасливе кохання Катрі. Ця розповідь і становить сюжетну основу поеми. У II розділі розповідається про драматичність життя головної героїні. Ми з вами спробуємо розібратися і визначити ідейно-художній зміст поеми. Розібратися у вчинках і діях персонажів, у конфлікті.
Питання.
1). Який на вашу думку, виступає конфлікт у поемі: соціальний чи

 
 

Цікаве

Загрузка...