WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

навчально-виховному процесі.
9. "Виховувати через навчання" - це головний шлях вирішення проблеми.
10. Аналіз психолого-педагогічної літератури та методичних праць дає змогу зробити висновок про те, що успішність формування духовності вимагає:
- гуманізації навчально-виховного процесу;
- врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів, використання міжпредметних зв'язків, врахування активності учнів;
- поєднання репродуктивної і пошукової діяльності учнів.
РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
2.1. Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів до учіння
В нашому дослідженні ми виходили з того, що формування духовності учнів буде більш ефективним, якщо в процесі викладання української літератури використовувати спеціально розроблені завдання, ситуації, які ставлять старшокласників в умови розвитку морально-емоційної особливості.
Дослідницька і експериментальна робота проводилась на базі колегіуму №1 м. Кривого Рогу серед учнів 9-х класів.
Експеримент складався з:
а) констатуючого експерименту;
б) формуючого експерименту
Констатуючий експеримент заключався в тому, щоб об`єктивно виявити вихідний рівень сформованості духовності учнів на уроках української літератури, аналізу використання вчителями методів, прийомів, ситуацій, які сприяють розвитку цієї складної особистої освіти.
В процесі констатуючого експерименту були використані такі методи:
- бесіда з учнями, бесіда з вчителями;
- спостереження;
- анкетування учнів з метою виявлення доцільності існуючої системи, подання навчального матеріалу з позиції розвитку духовності у молоді і перевірки вивченого:
- педагогічний експеримент;
- анкетування вчителів з метою виявлення доцільності використання ситуації, завдань, методів та прийомів духовного розвитку учнів на уроках української літератури;
- тестування учнів та визначення їхніх потреб.
На основі отриманих даних нами було виділено рівні, які оприділяли сформованість духовності старшокласників.
Низький рівень - характеризується відсутністю культури спілкування, людина не прагне кращого в житті, учень не розуміється на поняттях добро і зло, про ідеал та антиідеал, прекрасне й огидне.
Середній рівень - свідчить про присутність певного рівня культури, але тільки прагне до особистої значимості, вигоди та престижу, вимагає до себе великої уваги й потребує стимулювання своєї діяльності.
Високий рівень - присутність культури, знань моральних, етичних норм поведінки, дії учнів спрямовані на збереження добра, прекрасного, висока пізнавальна активність.
В своєму досліджені ми прагнули з`ясувати як самі учні відносяться до використання на уроках української літератури спеціально створених ситуацій по розвитку духовності. З цією метою проводились індивідуальні бесіди і була проведена анкета, яка включала в себе такі питання: Чи цікаві вам уроки, на яких ви розглядаєте ситуації пов`язані з мораллю? Хотіли б ви, щоб уроки проводились у формі рольової гри? Чи подобаються вам уроки-дискусії, де розкриваються поняття добро і зло?
Окрім анкети учням запропоновано відповісти на питання тесту з метою виявлення рівня інтересу до української літератури як навчального предмету:
1). Подобається вам читати?
2). Чи багато ви читаєте?
3). Яких українських письменників ви знаєте? (наприклад)
4). Твори яких письменників вам запам`ятались?
Опрацювавши отримані дані (бесіди, тесту, анкети), й отримавши результати ми вмістили їх у табл. 2.1
Таблиця 2.1
Рівні сформованості духовності учнів 9-х класів
Показники Рівні
низький середній високий
Морально-етичні цінності, вміння бачити добро і зло, прекрасне-огидне, вчиняти по совісті 30 39 31
Потреба розвивати свій інтелект, читати художню літературу, розвивати пізнавальну активність 39 37 24
Соціальне ведення ситуацій, вміння прикласти свої сили, вміння досягти успіху 37 42 21
Потреба у саморозвиткові духовного боку особистості 40 34 26
Загальний показник рівнів сформованості 36,5 38 25,5
Із поданого в таблиці можна зробити висновок, що переважає низький (36,5%) та середній (38%) рівні сформованості духовності у дев'ятикласників.
У багатьох (40%) відсутня потреба у саморозвитку своїх духовних якостей особистості.
Тривожить той факт, що 39% старшокласників не мають потреби розвивати свій інтелект, читати художню літературу з предмету. Аналіз таблиці, довів, що загальний показник 38% відноситься до середнього рівня, а це в свою чергу створює передумови для подальшої роботи над підвищенням рівня духовності старшокласників.
Ми впевнились, що учні зазвичай звертають увагу на зв`язок літературних героїв (проблематика, ситуації "добра-зла", "прекрасне-огидне") з сучасним життям, не співвідносять себе з літературними героями, не можуть дати аналіз з позицій сучасності. Дев`ятикласники не оперують тими знаннями, які отримують під час інших предметів (історія, українська мова, російська мова та література, історія України, географія та інші), а звідси низька пізнавальна активність їх на уроці.
Для з`ясування того, яке відношення самих вчителів до даної проблеми, їм було запропоновано відповісти на запитання анкети:
1). Як на вашу думку, що таке духовність?
2). В якому осередку вона виховується?, підкресліть
а) школи, б) сім`я, в) суспільство?
3). Під час яких навчальних дисциплін треба формувати духовність учнів?
4) Що ви пропонуєте змінити у навчальних планах з метою підвищення рівня сформованості духовності учнів?
Аналіз анкет, бесід з вчителями довів, що убільшості вчителів виникають труднощі відповісти, що таке "духовність". На уроках рідко акцентують увагу на розвиток складної освіти особистості, пояснюють це браком часу. Частина вчителів (18%) використовують навчальний матеріал предмету для показу, аналізу й синтезу ситуацій успіху: "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадібність", "життя-смерть" і таке інше.
Вчителі наголошують на тому, що проблема духовності пов`язана з соціальною сферою суспільства, економікою країни, інфляцією, нестатком підручників, посібників, низькими заробітками. Спостереження за учнями під час педагогічної практики у колегіумі №1 м. Кривого Рогу довели, що багатьом учням колегіуму притаманна моральна конфліктність (47%), емоційна напруга (61%), агресивність (39%), егоїзм, заздрість.
Замість прагнення до творення домінує пристрасть до розподілення і перерозподілення. Як абстрагують вчителі, учні засвоїли лише дві арифметичні дії - відняти і поділити, а не навчилися додавати і множити.
Аналіз бесід та анкетування, дав підстави виділити фактори, які негативно впливають на формування духовності молоді:
1) відчуження особистості від суспільства, від національної культури;
2) відчуження від національних традицій;
3) низький статус освіти та інтелектуальної діяльності;
4) заклад моралі серед дорослих та молоді;
5) криза сім`ї чи сімейного виховання;
6) погіршення здоров`я учнів;
7) соціально-політичні і економічні протиріччя.
Спостереження за старшокласниками доводить, що загрозою для

 
 

Цікаве

Загрузка...