WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

Формування духовності учнів у навчальному процесі - Курсова робота

навчальних навичок, дана програма внесла значні зміни у виховний процес. А саме:
- покращились стосунки між учнями;
- учні стали більш згуртовані;
- розвинулось почуття колективу;
- помітились стосунки між батьками.
В процесі формуючого експерименту, як відомо з табл. 2.5, у учнів експериментального класу (9-А) підвищується рівень якості знань, у порівнянні з звичайним класом.
Таблиця 2.5
Рівень якості знань учнів
Клас Рівень До експерименту Після експерименту
9 - А низький і середній 47,61% 19,7%
високий 52.38% 80,3%
9 - Б низький і середній 28% 31,5%
високий 72% 68,5%
Аналізуючи результати, можемо сказати. що в експериментальному класі значно підвищився показник високого рівня знань і навичок, і знизився показник низького і середнього рівня, а у звичайному класі рівень знань залишився без суттєвих змін.
Про ріст сформованості духовності учнів свідчать результати спостережень над ними, опитування, анкетування. Отримані дані вносимо в табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Динаміка росту сформованості духовності учнів (%)
Показники Кількість відповідей
До експерименту Після експерименту
Морально-етичні цінності 36,5 40,4
Потреба розвивати свій інтелект 39 43,2
Соціальне ведення ситуації, вміння прикласти свої сили 37 39,7
Потреба у саморозвиткові духовного боку особистості
40
41,2
Середній показник % 36,5 41,12
З таблиці помітно про підвищення рівня сформованості духовності учнів з 36,5% до 41,12%. Треба відзначити, що за період проходження педагогічної практики, результати вплинули і на ставлення учнів один до одного, до вчителів, батьків.
Старшокласники стали більш терплячими, щирими, гуманними. Відповіді на уроках стали більш розширеними, вагомими. У більшості учнів виник інтерес до читання. Дані дослідження свідчать про те, що введення в навчальний процес ситуацій, які сприяють рухливому росту учнів, допомогли підвищити пізнавальну активність учнів. Примножилась кількість старшокласників, які позитивно почали відноситись до вивчення української літератури, в тому числі й до творчості Т.Г.Шевченка (65%).
Запропоновані нами в процесі формуючого експерименту ситуації (успіху, відповідальності та таке інше), активні форми навчання при влучному їх використанні активізують творчу роботу учнів на уроках української літератури. Дозволяють глибше вивчити теми уроків за творчістю Т.Г.Шевченка, підвищують якість знань, а головне у дев`ятикласників формується духовність, виникає бажання вчитися. підвищується емоційний настрій, покращується атмосфера у колективі..
Важливо відзначити, що запропонована програма допомагає розвивати в учнів взаєморозуміння і творчу співдружність, завдяки програмі, молодь засвоює культурні традиції свого народу, а головне моральні ідеали.
Висновки до другого розділу
Аналіз дослідно-експериментальної частини дипломної роботи, яка присвячена проблемі формуванню духовності старшокласників, дає нам можливість виділити таке:
1. Констатуючий експеримент об`єктивно висвітлив низький рівень сформованості духовності учнів (36,5%), середній (38%) та високий рівень, а загалом 25,5%.
Аналіз анкет і спостережень за учнями на уроках літератури довів, що в учнів переважає моральна конфліктність (47%), емоційна напруга (61%), агресивність (39%), егоїзм, заздрість.
Також були виявлені фактори які негативно впливають на духовний ріст молоді:
1) відчуження особистості від суспільства, від національної культури;
2) національних традицій;
3) низький рівень освіти та інтелектуальної діяльності;
4) занепад моралі серед дорослих та молоді;
5) криза сім`ї та сімейного виховання;
6) погіршення здоров`я учнів;
7) соціально-політичне й економічне протиріччя .
2. Формуючий експеримент вирішує нашу проблему. Ми керувались тим, що застосування різноманітних ситуацій, нестандартних форм організації навчання дає можливість проводити нашу роботу систематично, послідовно, викликати інтерес до учення.
На уроках вирішувались такі ситуації:
а) вираження свого ставлення до людини (літературного героя);
б) ситуації успіху;
в) правильно й тактовно вести діалог і розуміти один одного;
г) ситуації допомоги і взаємодопомоги;
д) ситуації приниження;
є) ситуації відповідних вирішувань
Дослідно-експериментальна робота по проведенню розроблених нами уроків, різноманітних ситуацій, довела ефективність нашої програми, про що свідчить аналіз результатів формуючого експерименту. Значно покращилось відношення учнів до уроків української літератури, збільшилося число школярів, які позитивно відносяться до предмету (13% - 35%), знизилося число байдужості і зникло негативне ставлення до предмету (59% - 35%). Внаслідок проведеної роботи, в учнів експериментального класу, порівняно з звичайним класом, значно підвищився рівень сформованостідуховності.
На ефективність запропонованої програми вказують і такі навчально-виховні фактори:
- підвищення ефективності учнів на уроках української літератури;
- ґрунтовна підготовка учнями домашнього завдання;
- покращення стосунків між учнями;
- формування почуття колективу;
- взаємодопомога, співчуття, доброчинність один до одного, до вчителів, батьків
У програмі наведені уроки, зміст яких сприяв формуванню духовності учнів на уроках української літератури.
3. Активні форми роботи в себе включають: ігрові ситуації, урок рольової гри та інше, які допомагають формувати духовність дев`ятикласників. Учні-дев`ятикласники гарно засвоювали матеріал. Система розроблених уроків включала в себе нові, різноманітні завдання, розкривала перед учнями нові можливості, перспективи по формуванню духовності.
ВИСНОВКИ
Духовність - це одна з характеристик людини. яка включає в себе поняття "душа", внутрішнє "я". конструювання особистості. Структура духовності нами відзначається:
1) індивідуальною вираженістю людини;
2) духовними потребами;
3) пізнавальними потребами;
4) само актуалізацією людини;
5) соціальними потребами;
6) потребою в діяльності
В основу дослідної роботи була покладена програма середньої школи з української літератури для 9-х класів. Ми ставили перед собою мету, сформувати духовність в учнів за допомогою вміння аналізувати ситуації "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадоба" та інші. Уроки будувались з погляду на формування в учнів поваги до рідної мови, національних традицій, моральних якостей українського народу. Уроки проводились у формі уроків-диспутів, уроків моделювання ігрових ситуацій, уроків рольової гри, уроків-діалогів та інші.
Отже на основі фактичного матеріалу, можемо говорити про ефективність розробленої нами програми по підвищенню рівня сформованості учнів шляхом впровадження на уроках літератури активних форм навчання, різноманітних ситуацій, які розкривають структуру духовності.
Але така робота не претендує на вичерпний аналіз даної програми, яка складна і багатогранна.
В подальших дослідженнях потрібно приділити увагу таким питанням:
1) соціальна потреба молоді;
2) консультаційні центри за питаннями міжособистісних відносин самопізнання

 
 

Цікаве

Загрузка...