WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання (на прикладі вивчення англійської мови) - Дипломна робота

Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання (на прикладі вивчення англійської мови) - Дипломна робота

найбільш раціональні при навчанні у молодших, а які у старших класах. Зобразимо на схемі відносно оптимальний круг методів для використання у молодших та старших класах (див. схему)
Молодші класи Старші класи
Бесіда та розповідь Розповідь та лекція
Наочність
Практичні методи Практичні методи
Частіше використовуються індуктивні методи Частіше використовуються дедуктивні методи
Репродуктивні методи Пошукові методи
Пізнавальні ігри та інші методи, що стимулюють цікавість до навчання Навчальні дискусії та ін.
Поточний контроль Тематичний контроль
Ми вже зазначили, що перед вибором методів навчання відбувається визначення навчально-виховних завдань уроку, конкретизація змісту навчального матеріалу, поділ його на логічно завершені дози. Після цього настає сама процедура вибору оптимального поєднання методів для кожної з логічно завершених доз навчального матеріалу і для кожного етапу певного уроку. При цьому загальне рішення про вибір комплексу методів навчання поділяється ще на кілька кроків, що представляють проміжні рішення про вибір окремих методів; вчитель відповідає на ряд питань:
1-е питання: чи можливо організувати вивчення цієї теми методами самостійної роботи учнів?
Можливо, якщо: Неможна, якщо:
Зміст достатньо простий; Матеріал складний;
Учні підготовлені до самостійної роботи по темі; Учні недостатньо підготовлені до самостійної роботи по темі;
Є час на уроці для самостійного вивчення матеріалу учнями. На вивчення теми можна відвести стільки часу, скільки не вистачить для самостійного вивчення
Вибір вчителя: метод роботи під керівництвом вчителя чи метод самостійної роботи учнів (йдеться про повністю самостійне вивчення матеріалу, а не про фрагменти самостійної роботи у ході уроку).
Наприклад, тему "Неозначені часи дієслова" (Indefinite Tenses) потрібно вивчати під керівництвом вчителя, бо цей граматичний матеріал є складним і вимагає пояснень вчителя. А такий граматичний матеріал, як дієслово, після яких інфінітив вживається без частки to (BareInfinitive), можна віддати учням на самостійне опрацювання (при умові, звичайно, що вони мають навички самостійної праці з підручником і це дозволяє відведений на цю тему час).
2-е питання: чи можливо організувати вивчення цієї теми пошуковими методами?
Можливо, якщо: Неможна, якщо:
Матеріал має середній рівень складності ; Матеріал дуже простий; Матеріал дуже складний;
Учні підготовлені до самостійного набування знань у ході вирішення проблемних ситуацій; Учні не мають достатньої бази для вирішення проблемних ситуацій;
Є час для проблемних міркувань при вивченні цієї теми Немає достатнього часу для проблемних міркувань у ході цього уроку
Вибір вчителя: обираються пошукові чи репродуктивні методи вивчення даної теми уроку.
3-є питання: чи можливо організувати вивчення цієї теми дедуктивним методом?
Можливо, якщо: Неможна, якщо:
Зміст матеріалу у підручнику викладено дедуктивним шляхом; Зміст матеріалу і підручнику викладено індуктивно, а перебудова його викличе суттєві труднощі у учнів;
Учні підготовлені до дедуктивного вивчення теми; Учні не підготовлені до дедуктивного засвоєння цієї теми;
Зміна логіки викладення матеріалу не викличе суттєвих труднощів у учнів та занадто великих витрат часу на домашню роботу
Вибір вчителя: обираються дедуктивні чи індуктивні методи вивчення даної теми уроку.
Для прикладу візьмемо тему "Утворення множини англійських іменників". Можна представити учням приклади, у яких показані усі шляхи утворення множини (закінчення - (e)S, суфікс - en, суплетивний шлях) і на основі яких вони повинні будуть зробити висновок про те, як утворюється множина англійських іменників (якщо, звичайно, вони звикли до дедуктивного викладення матеріалу). Або, якщо у підручнику ця тема викладена індуктивним шляхом, можна спочатку викласти учням усі вищезгадані правили, щоб у них склалась цілісна картина про це граматичне явище.
4-е питання: чи можливо поєднувати на уроці словесні, наочні та практичні методи (таке поєднання вважається корисним)?
Можливо, якщо: Неможна, якщо:
Це дозволяє специфіка змісту теми; Цього не дозволяє зміст теми;
Вчитель має навчально-матеріальні засоби, чи може виготовити їх; Немає наочних посібників практичних вправ і їх не можливо виготовити, підібрати та ін.;
Вчитель має час для застосування наочності, дослідів, практичних робіт та ін. Вчитель не має достатньо часу для застосування наочності показу дослідів та ін.
Вибір вчителя: обирає можливе поєднання словесних, наочних та практичних методів.
При вивченні нового лексичного матеріалу було б корисно, щоб він був підкріплений наочністю (картки, малюнки, слайди, репродукції і т.д.), а потім вжитий у практичних вправах, щоб він не лежав пасивним вантажем, а був активізований шляхом практичного використання. Але часто трапляється так, що матеріально-технічна база шкіл не дозволяє використовувати наочність та практичні вправи у необхідному обсязі, і вчителям доводиться обмежуватися лиши словесними методами (розповідь, бесіда).
5-е питання: які методи стимулювання активності школярів будуть застосовані на уроці (пізнавальні ігри, навчальні дискусії та ін.)?
Вибір вчителя визначається змістом матеріалу, віковими особливостями школярів та їх ставленням до навчання. Пізнавальні ігри корисні на будь-якому етапі вивчення англійської мови, навчальні ж дискусії вимагають вже досить грунтовного володіння мовою.
6-е питання: які методи контролю та самоконтролю будуть застосовані з метою перевірки ступеню засвоєння нового матеріалу у момент його закріплення.
Обираються методи, що найкраще враховують особливості змісту матеріалу, що вивчається, можливості учнів, наявність часу для їх застосування.
Отже, при користуванні сукупності методів навчання вчитель має робити певну послідовність кроків, яка виглядає так:
1-й крок: рішення про вибір методів самостійного вивчення теми учнями чи вивчення її під керівництвом вчителя;
2-й крок: рішення про вибір репродуктивних чи пошукових методів;
3-й крок: рішення про вибір індуктивних чи дедуктивних методів навчання;
4-й крок: рішення про вибір поєднання словесних, наочних чи практичних методів навчання;
5-й крок: рішення про вибір методів стимулювання навчальної роботи;
6-й крок: рішення про вибір методів контролю та самоконтролю;
7-й крок: продумування запасних варіантів поєднання методів у випадку відхилень і підготовленості учнів класу за результатами виконання домашнього завдання та повторення пройденого (труднощі у виконанні домашнього завдання, питання, що виникають щодо раніше пройденого висока втомлюваність учнів та ін.)
Щоб перевірити цю процедуру оптимального вибору методів навчання та довести її

 
 

Цікаве

Загрузка...