WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

кристалічні решітки різного типу. таблиця
Як і в нітрогену атоми фосфору утворюють три ковалентні зв'язки, але на відміну від нього атоми фосфору попарно зв'язані тільки одним ковалентним зв'язком. Дві одиниці валентності, що залишилися, використовуються для приєднання третього і четвертого атомів фосфору. Залежно від того, як відбувається приєднання третього і четвертого атомів фосфору, утворюється або молекулярна або атомна кристалічна решітка. таблиця
Знаходження у природі.
Нітроген міститься у повітрі у вільному стані ( 78% за об'ємом). Невелика його кількість у вигляді нітратів міститься у грунті. Він є складовою частиною білкових речовин.
Оскільки фосфор дуже хімічно активний, то вприроді він існує лише у сполуках. Найважливіші мінерали, які містять фосфор, - це фосфорити і апатити. До їх складу входить ортофосфат кальцію Ca3(PO4)2. Фосфор входить до складу деяких білкових речовин, які містяться в генеративних органах рослин, у нервових та кісткових тканинах організмів тварин і людини. Особливо багаті на фосфор мозкові клітини.
Добування.
Для технічних потреб азот виділяють з повітря на тих самих установках, що й кисень. Чистий азот добувають розкладанням деяких його сполук.

Фосфор добувають із фосфоритів та апатитів, нагріваючи їх в електричній печі без доступу повітря в присутності SiO2 і вугілля:
Пара фосфору конденсується над водою, і при цьому утворюється білий фосфор.
Фізичні властивості
Характерис-тика речовини Властивості N Властивості Р
білого червоного
Фізичний стан газ кристалічна речовина порошкоподіб-на речовина
Твердість -- невелика - можна різати ножем (під водою) --
Колір безбарвний безбарвний з жовтуватим відтінком темночервоний
Запах без запаху часниковий без запаху
Густина (г/см3) 28 1,8 2,3
Розчинність у воді малороз-чинний нерозчинний нерозчинний
Температура плавлення (?С) -- 44 при сильному нагріванні пере-творюється в пару білого фосфору
Світіння -- у темноті світиться не світиться
Дія на організм сильна отрута неотруйний
Хімічні властивості
На основі повсякденних спостережень скажіть про хімічну активність нітрогену і фосфору.
З'ясовується, що азот малоактивний. Підтвердженням цього є відсутність взаємодії у звичайних умовах атмосферного азоту з киснем. Це пояснюється міцністю хімічних зв'язків в його молекулі. При високих температурах зв'язки між атомами ослаблюються і нітроген стає реакційноздатним. Так, наприклад, при температурі електричної дуги нітроген реагує з киснем:
запис на дошці
Така реакція відбувається і при електричних розрядах в атмосфері під час грози. За певних умов нітроген реагує з воднем:
запис на дошці
При підвищеній температурі реагує з деякими металами, наприклад:
запис на дошці
Якщо довго нагрівати білий фосфор без доступу повітря, то він жовтіє і поступово перетворюється в червоний фосфор. При нагріванні червоного фосфору в таких самих умовах він перетворюється на пару, в результаті конденсації якої утворюється білий фосфор.
Білий фосфор хімічно дуже активний. Вступає в реакцію з киснем уже при температурі 40?С (займається), і утворюється оксид фосфору (V):
Червоний фосфор реагує з киснем аналогічно, але реакція починається тільки при 260?С.
Фосфор утворює також сполуки з воднем - фосфін РН3
2Р + 3Н2 = 2РН3
Молекула цієї сполуки за своєю формою схожа на аміак, але менш стійка. Фосфор реагує з багатьмаметалами і утворює фосфіди, наприклад, фосфід кальцію Ca3P2
ІІІ. Завдання: самостійно опрацюйте застосування нітрогену і фосфору.
Варіант А. До відповідних колонок таблиці запишіть рівняння реакцій, які б ілюстрували ці властивості. Складіть електронний баланс. Вкажіть назви продуктів реакції.
Хімічні властивості нітрогену і фосфору.
N2, P - окисники N2, P - відновники
1. Взаємодія з Ме
2. Взаємодія з Н2
1. Взаємодія з nMe (з більшою електронною гамивністю)
2. Обчислити масову частку нітрогену у його вищому оксиді.
Варіант В. 1. Охарактеризуйте хімічні елементи N і А за їх положенням у періодичній системі.
нітроген фосфор
1. Положення в періодичній системі
2. Будова атома
3. Можливі ступені окислення
4. Можливі валентності
2. Закінчити рівняння реакцій:
а) ; б) ; в) ; г) .
Варіант С. 1. Записати молекулярну, структурну та електронну формули азоту.
3. Реакція між азотом і воднем зображується таким термохімічним рівнянням:
кДж.
Пояснити, в який бік і чому станеться зміщення рівноваги: а) при збільшенні тиску; б) при підвищенні температури.
Контролююча частина модулю.
IV. Варіант А. 1. Запишіть рівняння реакцій таких перетворень:
2. При нагріванні технічного нітрату міді (ІІ) масою 75,2г, виділяється кисень об'ємом 4л (н.у.). Розрахуйте масову частку домішок в зразку нітрату.
3. Вкажіть рівняння окислювально-відновних реакцій:
а) 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O;
б) P2O5 + H2O = 2HPO3;
в) 4H3PO3 = 3H3PO4 + PH3;
г) Ca3P2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2PH3;
д) PCl3 + 3H2O = H3PO3 + 3HCl.
Варіант В. 1. Густину нітрогену визначено за повітрям. Якою формулою слід користуватися для обчислення його молекулярної маси:
а) М = 28Д; в) М = 32Д;
б) М = 29Д; г) М = 44Д?
2.Скільки оксиду фосфору (V) утворюється під час спалювання 62кг фосфору:
а) 284кг; б) 142кг; в) 71кг; г) 2кг?
3. Фізичні властивості нітрогену і фосфору.
Варіант С. 1. Дописати рівняння, якщо реакція можлива. Зазначивши умову перебігу кожної з них:
2. Чим відрізняється будова амонів ізотопів азоту ?
3. Вкажіть правильне розміщення електронів у енергетичних комірках і електронну формулу атома азоту:
а) 1s2 2s2 2p3 ; б) 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p3 ;
в)
г)
д)
Т'юторські завдання.
Обов'язкові
Варіант А. 1. В 250г розчину з масовою часткою фосфорної кислоти 9,8% розчинили 14,2г оксиду фосфору (V). Обчислити масову частку H3PO4 в добутому розчині.
2. Написати рівняння можливих реакцій:
P2O5 + CaO ; P2O5 + SiO2 ;
P2O5 + Na OH ; P2O5 + K2O ;
P2O5 + SO3; P2O5 + H2O ;
P2O5 + Ba(OH) ; P2O5 + HNO3 .
3. У кисневих сполуках азот проявляє ступінь окислення від +1 до +5. Записати формули відповідних оксидів азоту.
Варіант В. 1. 167мл азоту (н.у.) мають масу 0,21г. Врахувавши це й атомну масу азоту, обчислити число атомів у молекулі азоту.
2. Як здійснити такі перетворення:
P P2O5 HPO3 NaPO3?
3. Реакція між азотом і воднем зображується таким термохімічним рівнянням:
N2 + 3H2 NH3 + 93,38кДж.
Пояснити, в який бік і чому станеться зсув рівноваги: а) при збільшенні тиску; б) при підвищенні температури.
Варіант С. 1. Обчислити масову частку азоту у його вищому оксиді.
2. Червоний фосфор окислюється азотною кислотою в присутності води за такою схемою: P + HNO3 + H2O H3PO4 = NO.
Скласти рівняння цієї реакції, показати перехід електронів. Зазначити окислювач і відновник.
3. Дописати такі рівняння:
P + O2 ; P + S ;
P + Cl2 ; P + Ca .
Т'юторські завдання.
Творчі
1. Нітроген і Фосфор - елементи V групи головної підгрупи. Чому на відміну від Фосфору, Нітроген не буває

 
 

Цікаве

Загрузка...