WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

учнів %
5 6 21,4 4 13,8
4 15 53,6 14 48,3
3 7 25 11 37,9
2 - - - -
В експериментальному класі уроки хімії були "спареними". Урок розпочинався з викладення нового матеріалу, на який вчитель відводив 20-25хв. Далі проводиться самостійна робота учнів з підручником, додатковою літературою. Учні дещо конспектують, дають відповіді на запитання в кінці параграфа, вивчають малюнки, схеми.
Наступним етапом є виконання контролюючих завдань (25-30хв.), під час їх виконання учні можуть користуватися власним конспектом та підручником. Кожен учень при цьому може вибирати любий рівень складності.
Так, варіант А - високий рівень складності. Завдання цього варіанту оцінюються 3 балами.
Варіант В - середній рівень складності. Завдання оцінюються 2 балами.
Варіант С - невисокий рівень складності. Завдання оцінюються 1 балом.
Наступний етап - виконання т'єюторських (обов'язкових) завдань (20-25хв.).
В нашому варіанті т'юторські завдання - це завдання для самостійної роботи, яка поділяється на обов'язкову і творчу (за бажанням і нахилами учнів). Обов'язкові завдання диференційовані. Вони поділяються на варіанти А - продуктивний, В - частково-пошуковий, С - репродуктивний рівень, які учні вибирабть добровільно. Виконуючи завдання, учень може одержати консультації у вчителя, учнів класу, але здає виконане завдання тільки індивідуально. Відбувається ніби індивідуальний захист власної творчої роботи. При цьому в учня виробляється вміння доказово й обгрунтовано відстоювати власну думку, вести діалог, грунтовно пояснювати доцільність тієї чи іншої дії. Крім того, захищаючи власну ідею, учень мусить добре орієнтуватись в науковій інформації, тобто, повинен систематично працювати з підручником, додатковою і науковою літературою.
Т'юторські завдання оцінюються: А - 20 балами, В - 15 балами, С - 10 балами, творче завдання - 30 балами.
Таким чином, виконуючи завдання т'юторських занять, учень передусім формує таку рису свого характеру як самостійність.
Т'юторські завдання теж мають різний рівень складності і відповідну кількість балів.
Завершується вивчення модуля контрольною роботою, яка проводиться в присутності вчителя за індивідуальними завданнями.
В процесі проведення експерименту ми помітили, що спочатку учні ставляться до виконання завдань без особливого ентузіазму, формально, тобто лише як до засобу підвищення власної оцінки. Але після першого ж індивідуального спілкування з вчителем починають проявляти цікавість, адже їхніми власними судженнями цікавляться, вислуховують пропозиції, критичні зауваження. Учні займають позицію суб'єкта, активного учасника навчального процесу, відчувають відповідальність за кінцевий результат - рівень підготовки до вузу, розвиток себе як особистості.
Проаналізувавши можливості технології модульно-рейтингового навчання, ми прийшли до висновку, що дана технологія навчання дозволяє індивідуалізувати навчально-виховний процес за: змістом навчання; темпом засвоєння знань і формування вмінь; стилем діяльності; контролем і самоконтролем; характером педагогічної взаємодіє вчителя і учнів.
Впровадження описаної методики організації і оцінювання самостійної роботи сприяє підвищенню самостійності, відповідальноств за результати своєї праці, що впливає на вибір майбутньої професії, дає можливість створити умови для самореалізації учнів, вияву їх індивідуальних здібностей, стимулює творчу роботу на протязі чверті, індивідуалізує процес навчання в усіх формах навчальної діяльності.
Висновки:
1. Традиційна технологія навчання, яка є основою в сучасній загальноосвітній школі і базується на інформаційній моделі освіти, втрачає свою актуальність. Адже в епоху науково-технічної революції об'єм навчальної інформації подвоюється кожні 10 років і ставити за мету засвоєння всієї інформації стаєнедоцільним. На перше місце виступає завдання розвитку особистості учня, який стає суб'єктом навчально-виховного процесу.
2. Завдання розвитку особливості дитини покликані виконати нові технології навчання, основним цінносним орієнтиром яких є учень, як унікальна і неповторна особистість.
3. Основним методом навчання стає не передача готової інформації від учителя до учня, а самостійна навчальна діяльність учнів.
4. Під самостійною роботою ми розуміємо таку форму організації процесу навчання, яка здійснюється з метою набування нових знань і вмінь у спеціаьно відведений час без безпосередньої участі вчителя, але під його керівництвом.
5. Основними умовами ефективного застосування самостійних робіт є: а) технологізація навчального процесу; б) створення бази дидактичного матеріалу для систематичної самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів; в) гармонізація індивідуальної, групової та фронтальної форм самостійної роботи; г) домінування творчих навчально-пізнавальних завдань над репродуктивними в процесі самостійної роботи учнів.
6. У процесі експериментальної роботи виявлено, що ефективною технологією навчання, яка ставить за мету розвиток особистості учня та формування самостійності, як риси характеру, є технологія модульно-рейтингового навчання.
7. Під технологією модульно-рейтингового навчання ми розуміємо таку технологію організації навчально-виховного процесу, що базується на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечує стимулюючу і розвиваючу функції одержаних знань, їх самостійність і мобільність у процесі особистісно-орієнтованого навчання.
8. Використання самостійної диференційованої роботи учнів у технології модульно-рейтингового навчання дає можливість індивідуального процесу навчання і ставить учнів в умову вільного вибору змісту хімічної освіти, методів та темпів навчання.
9. Результати педагогічного експерименту підтвердили ефективність застосування технолгії модульно-рейтингового навчання, яка бере за основу самостійну роботу учнів. Адже 21,4% учнів експериментального класу виявили знання на рівні оцінки "5", 53,6% - "4", 25% - "3", тоді як в традиційній технолгії ці показники становлять: 13,8% - "5", 48,3% - "4", 37,9 - "3".
Міні-модуль.
Тема: Нітроген і фосфор. Фізичні і хімічні властивості нітрогену і фосфору.
Мета: освітня:
виховна: формувати в учнів самостійність, як рису особистості.
розвиваюча: розвивати вміння самостійно працювати з літературою, логічно мислити, робити узагальнення, порівняння, висновки.
Методи і прийоми: бесіда, розповідь, демонстрація, самостійна робота з літературою.
Обладнання: таблиця "Будова молекули нітрогену і фосфору".
План уроку.
І. Організаційни момент.
ІІ. Ознайомлення з основними поняттями теми.
ІІІ. Самостійна робота з підручником да додатковою літературою.
IV. Виконання контролюючих завань.
V. Підведення підсумків уроку.
VІ. Т'юторські завдання, їх інструктаж.
ІІ. Будова молекули N і P. Молекула нітрогену складається з двох атомів, хімічна формула N2, структурна формула N N, електронна формула .
запис на дошці
Згідно з вченням про утворення ковалентного хімічного зв'язку перкриванням електронних хмар у молекулі нітрогену утворюється один -зв'язок і два -зв'язки.
У вільному стані фосфор утворює кілька алотропних видозмін. Це пояснюється тим, що атоми фосфору здатні взаємносполучатись, утворювати

 
 

Цікаве

Загрузка...