WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Звірі - Курсова робота

Звірі - Курсова робота


Курсова робота
з методики викладання природознавства
на тему "Звірі"
ПЛАН
I. ВСТУПНА ЧАСТИНА -----------------------------------------------------------------------------
II. ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ------------------------------------------------
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ-------------------------------------------------
2. ДОСЛІДНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА---------------------------------------------
3.РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ------------------------------------
4. РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ------------------------
5. РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ---------------------------------------------------------
III. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОБОТИ.---------------------
IV. 1 КЛАС-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.--------------------------------------------------
V. 2 КЛАС------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ---------------------------------------------------
2.ТЕМА :"ЗВІРІ ВОСЕНИ"-------------------------------------------------------------
3. ТЕМА "ЗВІРІ ВЕСНОЮ"-------------------------------------------------------------
VI. 3 КЛАС-----------------------------------------------------------------------------------------------
VII. ЗВЯ'ЗОК ПРИРОДОЗНАВСТВА З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ.-----------------------
1. З УРОКАМИ ЧИТАННЯ ТА МОВИ.----------------------------------------------
2. З УРОКАМИ МАТЕМАТИКИ-----------------------------------------------------
VIII. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА-----------------------------------------------------------------------
IX. ДОДАТКИ-------------------------------------------------------------------------------------------
X. ЛІТЕРАТУРА----------------------------------------------------------------------------------------
.
I. ВСТУПНА ЧАСТИНА
"Природничі науки у всьому їх об'ємі представляють собою вічну боротьбу людського розуму із потайливістю природи."
К.Д.Ушинський
До тих пір поки ми не знаємо своєї країни і поки ці знання не поширяться в масі народу, ми не будемо в змозі користуватися і тими з вербами, які налає нам природа й населення навої країни, і будемо бідні, тому, що - нехлюї. Тому-то, природознавство як учбовий предмет має пропедевтичний характер, тобто метою його є підготовка учнів до вивчення елементарних курсів ботаніки, зоології, фізичної географії, анатомії, фізіології, інших предметів наступних класів.
Вивчення природознавства в початковій школі дає можливість розв'язати освітні і виховні завдання в єдиному процесі.
А саме:
- розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи; !
- розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою природою, трудовою діяльністю людей;
- озброїти дітей матеріальним підходом до вивчення природи і, первинним атеїстичним знанням;
- виховувати любов до рідної країни.
Виходячи з мети курсу, а це - комплексне пізнання природи і суспільства, специфіка природознавства - його узагальненість, комплексність і разом з тим конкретність.
Озброїти учнів знаннями - значить створити в їх свідомості чіткі уявлення, навчити узагальнювати свої знання в поняттях, допомогти дітям осмислити закономірні зв'язки між явищами, виробити практичні уміння і навички.
Отже, вже в початкових класах повинно мати місце нагрома-дження в молодших школярів певних знань про предмети і явища природи, причому знань нерозрізнення, а об'єднаних провідною ідеєю - ідеєю взаємозв'язку всіх явищ природи.
Вивчення природознавства має велике значення у вихованні в учнів суспільної активності, ініціативи, набутті навичок бережливого ставлення до природи та в психологічній підготовці до виконання корисних справ.
В учнів зростає відповідальність, почуття гордості за те, що й вони брали участь у важливих для країни справах.
II. ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Організовуючи спостереження за явищами навколишньої дійсності і безпосередню практичну діяльність молодших школярів, насамперед слід дбати про розвиток їхніх розумових сил, викликаючи у дітей потребу міркування, спонукаючи робити висновки, узагальнення. Найперші "помічники" у цьому для вчителя - добре сформульовані, продумані пізнавальні завдання, спрямовані на розширення і збагачення уявлень, понять дітей про живу і неживу природу, ознайомлення із суспільним життям, працею дорослих в освоєнні соціального досвіду, виконанні перших суспільне - значущих обов'язків
У поборі різних типів розвивальних завдань за основу ж взято ті логічні операції, без яких виконання їх неможливе порівняння, узагальнення, класифікацію, встановлення причинне -наслідкових зв'язків.
Перші дотики розуму і почуття дитини по навколишнього світу повинні бути турботливими і ласкавими. В.О.Сухомлинський писав : "Як важливо не попустити, щоб шкільні двері відгородили від свідомості дитини навколишній світ!". Саме нього ми, вчителі і маємо посягнути у своїй роботі з учнями.
Розвитку в учнів спостережливості сприяє також систематичний контроль за виконанням завдань.
2. ДОСЛІДНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА
У процесі вивчення природознавства необхідно приділити велику увагу дослідно-практичній роботі учнів. Саме в цих умовах є можливість виховувати у дітей дослідницький підхід по здобування знань, збуджувати в них інтерес по природи.
Учні вчаться самі одержувати знання, обґрунтовувати свої відповіді, набувати умінь і навичок користуватися нескладними лабораторними обладнаннями, а головне спостерігати явища, розкривати причини, що зумовлюють їхню зміну. Мислення учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом вчитель вони вчаться виділяти в предметах істотні ознаки, встановлювати між ними подібність, узагальнювати, робити висновки. Дослівно-практична робота сприяє вихованню в учнів повільної уваги, спостережливості, розвитку діалектичного мислення.
На уроках проводять демонстраційні та фронтальні посліпи. У першому випадку вчитель або учень демонструє дослід, який можна показати підчас вивчення нової теми, повторення та закріплення матеріалу або опитування. У другому - вчитель дає завдання, а учні виконують.
Піп час досліду слід обов'язково підтримувати тісний контакт з учнями, щоб вони не тільки зрозуміли зміст матеріалу, а й вчилися розповідати про те, що вони спостерігають. Важливо також у потрібну хвилину спрямувати увагу учнів на пізнання суті досліду.
3.РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ
Чуттєве сприймання відіграє велику роль у пізнавальній діяльності учнів молодших класів. Саме з ними тісно пов'язана робота з роздатковим матеріалом. Це можуть бути рослини, зібрані піп час екскурсій, гербарій, колекції комах, вологі препарати, предмети неживої природи, роздавальні

 
 

Цікаве

Загрузка...